Duzi akcjonariusze skupują KrakChemię

Tomasz Furman
opublikowano: 04-01-2000, 00:00

Duzi akcjonariusze skupują KrakChemię

SPORY INWESTORÓW: KrakChemia, kierowana przez Jerzego Mazgaja, może sporo stracić na konflikcie między dużymi akcjonariuszami krakowskiej spółki. fot. ARC

Spory między dużymi akcjonariuszami Firmy Handlowej KrakChemia zmusiły część z nich do zwiększenia posiadanych pakietów akcji. Efektem tych działań był w ciągu ostatnich miesięcy znaczny wzrost kursu walorów krakowskiej spółki.

JESZCZE 30 września 1999 roku w rękach drobnych akcjonariuszy (posiadających mniej niż 5 proc. głosów na WZA) znajdowało się łącznie przeszło 26 proc. głosów. Od tego czasu w wyniku szeregu transakcji swoje zaangażowanie wraz z podmiotami zależnymi zwiększyli: Leszek Mikos, Henryk Kuśnierz i prezes spółki Jerzy Mazgaj. Działania te spowodowały zmniejszenie udziału małych inwestorów do niecałych 22 proc. głosów na WZA. Proces koncentrowania akcji w rękach wąskiej grupy inwestorów musiał wywołać wzrost ich kursu, co szczególnie uwidoczniło się w grudniu.

OBECNIE na kapitał akcyjny KrakChemii składa się 3 216 990 akcji o wartości nominalnej 1 zł. Z tej puli 0,6 mln sztuk stanowią akcje imienne uprzywilejowane. Każda z tych akcji daje 5 głosów na WZA i pierwszeństwo przy podziale majątku. Pozostałe walory są notowane na rynku równoległym warszawskiej giełdy, na którym spółka zadebiutowała 28 lipca 1994 roku.

W LATACH 1996-98 spółka osiągała znaczny wzrost przychodów netto uzyskiwanych ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Prawdopodobnie i 1999 rok był pod tym względem podobny. Prognoza zarządu KrakChemii zakładała osiągnięcie 0,7 mln zł zysku netto przy sprzedaży wysokości 200 mln zł. Jeśli przedsiębiorstwo wygeneruje takie wyniki, będzie to odpowiednio wzrost o przeszło 116 proc., o 20 proc. w stosunku do 1998 roku.

PO TRZECH kwartałach 1999 roku spółka zrealizowała prognozę zysku netto w przeszło 80 proc., a przychody ze sprzedaży w niecałych 73 proc. Największy wpływ na takie wykonanie planu miały wyniki uzyskane w III kwartale, w tym zwłaszcza zysk osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości w Bielsku-Białej. KrakChemia zbyła tam za cenę 9,5 mln zł plus VAT prawo wieczystego użytkowania i prawo własności do budynków i budowli na rzecz spółki celowej Bielsko Business Center Sp. z o.o. Ponadto w III kwartale 1999 roku przedsiębiorstwo zwiększyło wartość rezerw na wykup obligacji i na straty w jednostkach handlowych oraz utworzyło nową wysokości 0,25 mln zł na odprawy dla pracowników. Jednocześnie zmniejszono stan rezerw na różnice kursowe i na należności. W wyniku wyżej wspomnianych działań rezerwy te wzrosły do poziomu 4,7 mln zł.

STRATEGIA zarządu KrakChemii zakłada osiągnięcie wyższych wyników głównie za pomocą lepszego wykorzystania obecnych zasobów materialnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa. Duże nadzieje wiązane są z działalnością Domu Handlowego „Galeria” w Krakowie, który został otwarty 23 października 1999 roku. Ponadto planowane jest przeniesienie działalności magazynowej poza Centrum Handlowe. Spółka zacieśnia współpracę z giełdowym Efektem. Oba podmioty zwiększają wzajemnie swoje zaangażowanie kapitałowe. KrakChemia posiada 11,23 proc akcji Efektu, a on 9,19 akcji KrakChemii.

MIMO takich atutów, jak silna pozycja na rynku lokalnym, wysoka dynamika wzrostu sprzedaży czy dobra lokalizacja posiadanych obiektów, zarząd może mieć problemy z efektywnym zarządzaniem spółką. Zdaniem analityków, spory między niektórymi dużymi akcjonariuszami KrakChemii już obecnie wpływają negatywnie na obraz przedsiębiorstwa. Dodatkowo duża konkurencja na rynku zarówno ze strony silnych kapitałowo sieci sprzedaży, jak i małych jednostek handlowych, może w najbliższym czasie zmniejszyć marże. Jeżeli jeszcze wziąć pod uwagę czasochłonne i kapitałochłonne realizowanie nowych inwestycji, to może okazać się, że poprawa osiąganych w ostatnim czasie wyników będzie trudna.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tomasz Furman

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Duzi akcjonariusze skupują KrakChemię