EBOR: PKB Polski wzrośnie w 2005 roku o 3,5 proc.

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 14-11-2005, 20:05

Średnia wzrostu PKB dla ośmiu nowych członków UE za 2005 rok, w ocenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, wyniesie 4,2 proc. rdr. wobec 5,4 proc. za 2004 rok i 4,3 proc. przewidywanych na 2006 rok. Polski PKB wzrośnie w 2005 roku, według EBOR, o 3,5 proc. rdr.

Średnia wzrostu PKB dla ośmiu nowych członków UE za 2005 rok, w ocenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, wyniesie 4,2 proc. rdr. wobec 5,4 proc. za 2004 rok i 4,3 proc. przewidywanych na 2006 rok. Polski PKB wzrośnie w 2005 roku, według EBOR, o 3,5 proc. rdr.

"Zmniejszenie stopy bezrobocia, choć wciąż najwyższego w UE (17,8 proc. w sierpniu) i ożywienie handlu detalicznego w II kwartale tego roku stwarzają nadzieję na wzrost konsumpcji w przyszłości" - napisano w dorocznej publikacji EBOR-u "Transition Report 2005".

EBOR zauważa, że konsumpcja i inwestycje w 2004 roku były mniej ważnymi czynnikami wzrostu, a najważniejsza rola przypadła eksportowi, w tym produktów rolnych, którego wartość sięgnęła 5,22 mld euro, co stanowiło 30-procentowy wzrost w porównaniu z 2003 rokiem.

Deficyt fiskalny Polski liczony według metodologii ESA 95, zmniejszy się w Polsce w br. o 0,2 proc. rdr (z 3,9 proc. do 3,7 proc.) - ocenia EBOR. Dług publiczny ustabilizował się na poziomie 50 proc. PKB według metodologii stosowanej w Polsce, ale w krótkim czasie może nieco wzrosnąć.

"Silny eksport i znaczny wzrost transferów netto w 2004 roku dopomógł sprowadzić ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących do 1,5 proc. PKB wobec 2,2 proc. w 2003 roku. Łączny deficyt na rachunku obrotów za 12 miesięcy do końca sierpnia 2005 roku wykazał nadwyżkę w wysokości 0,1 proc. PKB. Na rynku kapitałowym dominują inwestycje portfelowe" - napisał EBOR.

Na koniec roku EBOR szacuje deficyt obrotów na poziomie 1,3 proc. PKB.

W reakcji na ożywienie wzrostu i akcesję do UE, EBOR przewiduje w br. wyższy napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich (FDI). Wyniesie on 6 mld 431 mln USD wobec 5 mld 353 mln USD w 2004 roku.

"Zagraniczny dług wzrósł do 52 proc. PKB do końca 2004 roku, ale międzynarodowe rezerwy walutowe były wyższe niż łączna wartość importu towarów i usług za okres czterech miesięcy".

Stopa inflacji na koniec tego roku wyniesie 2,2 proc. wobec średniej za ten rok na poziomie 2,3 proc., która nie zmieni się w 2006 roku, a zatem będzie poniżej średniego progu celu inflacyjnego 1,5-3,5 proc.

Perspektywę dla polskiej gospodarki EBOR generalnie uznaje za pozytywną, wskazując na poprawę w kilku sektorach infrastrukturalnych i klimatu dla biznesu, ale dostrzega pewne ryzyko w krótkim czasie, związane przede wszystkim z brakiem jasności, co do polityki rządu wyłonionego w ostatnich wyborach.

"Ponieważ obcokrajowcy mają w swym ręku ok. 40 proc. rządowych obligacji dłużnych, reformy fiskalne mają zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia fluktuacji kursowych i ryzyka destabilizacji gospodarki w okresie poprzedzającym wprowadzenie euro spodziewane ok. 2010 roku" - stwierdzono w konkluzji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane