Energetyka na unijnym gazie

opublikowano: 20-02-2015, 00:00

Fundusze UE Dzięki wsparciu Brukseli Polska może rozwiązać najważniejsze problemy sektora energetycznego

Wysokie zapotrzebowanie na energię, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw i energii, znaczne uzależnienia od zewnętrznych dostaw — to najpoważniejsze problemy, z którymi się mierzy polski sektor energetyczny. Do tego trzeba dodać zobowiązania w dziedzinie ochrony środowiska, w tym dotyczące klimatu, które mogą uderzyć po kieszeni nasze firmy, instytucje i gospodarstwa domowe. Odpowiedzią na te wyzwania będą inwestycje związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju, efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii (OZE), które powstaną dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014- -2020, z budżetem wynoszącym prawie 27,5 mld EUR, czyli około 115 mld zł. To największy program w nowym rozdaniu budżetowym UE nie tylko w Polsce, ale w całej Unii. A jego głównymi beneficjentami są podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, i przedsiębiorcy, zwłaszcza duże firmy. W stosunku do poprzedniej perspektywy większy nacisk położymy na wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i redukcję emisji.

INWESTYCJA:
INWESTYCJA:
Rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu to jedna z najważniejszych inwestycji, które mogą liczyć na finansowe wsparcie w nowej perspektywie budżetowej UE.
ARC

Inwestycje z LPS

LPS zawiera inwestycje, które — potencjalnie — mogą otrzymać wsparcie na rozwój infrastruktury energetycznej, czyli m.in. na linie elektroenergetyczne, gazociągi i magazyny gazu. Przedsięwzięcia te wpisują się w następujące priorytety inwestycyjne: wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (FS), rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia (FS), zwiększanie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii z OZE (EFRR).

Na co pójdą pieniądze

Do jakich przedsiębiorstw w latach 2007-13 trafiło najwięcej funduszy UE przeznaczonych na rozwój szeroko pojętej energetyki? Głównymi beneficjentami były firmy: Gaz-System i jego spółka córki Polskiego LNG oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Wspomnieć należy również Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), które otrzymało wsparcie finansowe na rozbudowę podziemnych magazynów gazu. Najważniejsze przedsięwzięcia współfinansowane z pieniędzy unijnych w tym okresie to budowa terminalu LNG w Świnoujściu i mostu elektroenergetycznego Polska — Litwa.

A jakie inicjatywy uzyskają wsparcie w bieżącej perspektywie Unii? Odpowiedź na to pytanie przynosi Lista Projektów Strategicznych (LPS) dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020, zaakceptowana w styczniu przez Ministerstwo Gospodarki. Dokument obejmuje wykaz przedsięwzięć skierowanych do wsparcia w ramach priorytetów inwestycyjnych: promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii (Fundusz Spójności) czy rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Łącznie wartość projektów wynosić będzie około 30 mld zł).

— LPS ma zapewnić sprawne wdrażanie Programu Infrastruktura i Środowisko. Dokument wskazuje inwestycje, które prezentują pewien poziom dojrzałości fazy przygotowawczej, co ma przyspieszyć przedsięwzięcia w sektorze energetycznym. Co równie ważne: możliwości realizacyjnei dojrzałość projektów potwierdzi ocena, co oznacza, że nie wszystkie inwestycje wskazane w LPS otrzymają finansowe wsparcie — tłumaczy Paweł Rak, koordynator Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie podkarpackim.

Na liście przygotowanej przez resort gospodarki, określanej jako Project Pipeline, znalazły się 293 projekty, w tym 218 z sektora energii elektrycznej i 75 z branży gazowej. Przedsięwzięcia mogą zostać sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Funduszu Spójności (FS). Jak podkreśla Paweł Rak, wśród inwestycji wskazanych w LPS są takie, które mają służyć realizacji Strategii Europa 2020, a szczególnie II priorytetu w zakresie unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, który obejmuje zmniejszenie zużycia energii pierwotnej do około 96 Mtoe, zwiększenia wykorzystania OZE do 15,5 proc. w 2020 r. i redukcji emisji dwutlenku węgla o 20 proc. w porównaniu do roku 1990. Ponadto zgodnie ze wspomnianym dokumentem państwa członkowskie mają dążyć do unowocześnienia europejskich, w tym transeuropejskich sieci energetycznych, prowadzenia rozwiązań inteligentnych i połączeń międzysystemowych, zwłaszcza między siecią a OZE.

— W przedsięwzięciach energetycznych kładzie się duży nacisk na zobowiązania ekologiczne, jakie na nasz kraj nałożyła Unia. Na szczęście Bruksela nie tylko stawia Polsce duże wymagania w dziedzinie ochrony środowiska, ale też oferuje ogromne wsparcie finansowe, abyśmy byli w stanie im sprostać — zaznacza koordynator PIFE.

Sztandarowe przedsięwzięcia

Jeśli chodzi o wykaz inicjatyw w sektorze elektroenergetycznym — największą grupą są przedsięwzięcia zapewniające ciągłość dostaw i bezpieczeństwo energetyczne.

Inwestycje te będą obejmować budowę, przebudowę i modernizację linii napowietrznych i kablowych, a także wymianę transformatorów oraz przebudowę i rozbudowę stacji elektroenergetycznych.

— Głównymi korzyściami płynącymi z tych przedsięwzięć będzie zwiększenie niezawodności sieci. Obecnie w niektórych sieciach wykorzystywane są transformatory, których wiek przekracza 45 lat — zauważa Paweł Rak.

Co do budowy gazowej sieci dystrybucyjnej — w LPS przewidziano 45 inwestycji za niemal 3,2 mld zł. Chodzi głównie o budowę i modernizację gazociągów. Obecnie sieć przesyłowa liczy 10 077 km i większość użytkowana jest dłużej niż 26 lat, a tylko 7 proc. dostosowana jest do pracy pod ciśnieniem 8,4Mpa. Gazociągi dystrybucyjne wysokiego ciśnienia mają stanowić istotny element zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i dodatkowo pozwolą na zmianę kierunku dostaw paliwa gazowego ze wschodniego na północno-zachodni i południowy.

— Na szczególną uwagę zasługuje rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu za 1 mld zł, której celem jest zwiększenie do 7,5 mld m sześc. rocznej zdolności regazyfikacyjnej. Rezultatami będą: dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu, wzrost konkurencyjności gazu jako źródła energii oraz rozwój konkurencji rynkowej i demonopolizacji — tłumaczy Paweł Rak.

30 Tyle projektów dotyczących przesyłu energii elektrycznej znalazło się na Liście Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej. W sumie mają pochłonąć ponad 5,3 mld zł.

188 Tyle inwestycji z dziedziny dystrybucji energii elektrycznej wskazał w LPS resort gospodarki. Opiewają na podobną kwotę, co przedsięwzięcia usprawniające przesył energii elektrycznej.

23 Tyle inicjatyw w Project Pipeline zawiera kategoria „przesył gazu”. Ich łączna wartość przekracza 7,6 mld zł.

6 Tyle inwestycji dotyczących magazynowania gazu — na łączną kwotę ponad 7 mld zł — znajduje się w ministerialnym dokumencie opracowanym w styczniu tego roku.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane