Europa skutecznie działa razem

Günter Verheugen
opublikowano: 19-11-2008, 00:00

W gospodarce rynkowej trwały dobrobyt zawsze opierał się na potencjale przedsiębiorczości. Właśnie 23 miliony małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) stworzyły 70 proc. miejsc pracy w sektorze prywatnym w Europie oraz — w ostatnich 10 latach — zdecydowaną większość wszystkich nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej. Zwiększenie potencjału MŚP może ożywić wzrost gospodarczy w momencie, gdy jest on najbardziej potrzebny. (…)

W wyniku prowadzonej od 2005 r. polityki wobec MŚP dziś możemy działać, opierając się na solidnych podstawach. W większości państw członkowskich UE przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność, mogą korzystać z usług centrów informacyjnych zapewniających pełną obsługę przy jednym okienku, przy zastosowaniu uproszczonych procedur. Ponadto, ogólnoeuropejska sieć Enterprise European Network wspiera MŚP, udzielając praktycznych rad biznesowych, rad w zakresie innowacji, pośrednictwa, a także informacji o wszelkich inicjatywach UE istotnych dla przedsiębiorców.

Są jednak liczne przykłady wskazujące na to, że można iść dalej. Na przykład ustanowiony przez polski rząd Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) ma na celu zmniejszanie luki kapitałowej na polskim rynku MŚP. KFK inwestuje w fundusze typu private equity (inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym) i venture capital (kapitał podwyższonego ryzyka) finansujące rozwój polskich MŚP, a w szczególności w fundusze skupiające się na innowacji, rozwoju i badaniach. (…) Jestem przekonany, że polskie doświadczenia we wspieraniu kapitału własnego będą inspirować innych.

Niezależnie od sytuacji w poszczególnych krajach musimy dążyć do wspólnego celu, tj. do bardziej wyraźnego uznania znaczenia przedsiębiorców dla społeczeństwa. Nie politycy tworzą miejsca pracy, ale ludzie gotowi do podejmowania ryzyka i nowych wyzwań. Właśnie dlatego dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy strategii włączania do działań europejskich i krajowych zasady "najpierw myśl na małą skalę ("Think small first"), zawartej w karcie małych przedsiębiorstw (Small Business Act). Z punktu widzenia przedsiębiorstw jest obojętne, kto stanowi źródło niepotrzebnej biurokracji. Dlatego rządy, regiony i władze lokalne krajów UE muszą połączyć wysiłki na rzecz uwolnienia możliwości MŚP. Karta małych przedsiębiorstw, dyskutowana obecnie na forum państw członkowskich, zapewnia podstawy do podjęcia silnego politycznego zobowiązania.

Przedstawiliśmy już ważne propozycje legislacyjne dotyczące obniżenia stawek podatku VAT w niektórych sektorach charakteryzujących się wysoką pracochłonnością oraz ustanowienia nowego statutu europejskiej spółki prywatnej. Dokonaliśmy także przeglądu naszych reguł w zakresie pomocy publicznej, dając władzom krajowym i regionalnym więcej swobody we wspieraniu MŚP. Na poziomie europejskim prowadzone są prace mające ułatwiać funkcjonowanie MŚP w trudnych warunkach kryzysu sektora bankowego. Europejski Bank Inwestycyjny uruchomił dodatkowe 15 miliardów euro, co oznacza, że w latach 2008–2011 dostępnych będzie około 30 miliardów euro na poprawę dostępu MŚP do środków finansowych w postaci pożyczek, kapitału podwyższonego ryzyka lub połączenia obu. Środki te są niezbędne w trybie natychmiastowym, ponieważ pomogą odbudować zdolność banków do udzielania MŚP potrzebnej pomocy finansowej.

Porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych działań stymulujących wzrost gospodarczy i zatrudnienie dowodzi determinacji UE i jej siły w uruchamianiu różnych zasobów, kiedy są one potrzebne. Mam szczerą nadzieję, że szefowie państw zatwierdzą kartę małych przedsiębiorstw i na grudniowym szczycie podczas prezydencji francuskiej przyspieszą termin jej wdrożenia. Najwyższy czas przejść na wyższy poziom pomocy dla naszych przedsiębiorstw, by poradziły sobie ze spowolnieniem gospodarek, mając na uwadze wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Günter Verheugen

wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE odpowiedzialny za sprawy przedsiębiorstw i przemysłu

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Günter Verheugen

Polecane