Faktoring ogranicza ryzyko

DOROTA SZCZEŚNIAK, menedżer faktoringu międzynarodowego BZ WBK Faktor
opublikowano: 15-10-2014, 00:00

KOMENTARZ PARTNERA

W obecnej sytuacji geopolitycznej wymuszającej na polskich przedsiębiorcach poszukiwanie nowych rynków zbytu, szczególnie ważne staje się ograniczenie ryzyka handlowego. Rozpoczynanie działalności na nieznanym rynku — a często są to rynki wschodzące, których znajomość może być niewielka — sprawia, że wymiana handlowa z zagranicznymi odbiorcami jest obarczona dużym ryzykiem. Dzięki wsparciu firmy faktoringowej ryzyko to można jednak znacznie ograniczyć.

Firmy faktoringowe mogą zaproponować eksporterom dopasowane finansowanie krótkoterminowe. Z jednej strony faktor wykupuje wierzytelności eksportera i zapewnia mu kapitał obrotowy, z drugiej strony może ograniczyć jedno z najtrudniejszych dla polskich eksportów wyzwań — ryzyko niewypłacalności odbiorcy. Faktor może zweryfikować odbiorcę jeszcze przed zawarciem umowy handlowej. Może także przejąć ryzyko jego niewypłacalności i braku spłaty. Takie rozwiązanie zapewnia oferta faktoringu międzynarodowego.

Tego typu transakcje są realizowane we współpracy z partnerem importowym, czyli innym faktorem działającym w kraju odbiorcy. Partner importowy szczegółowo weryfikuje odbiorcę, bada jego kondycję finansową i nadaje limit, do wysokości którego przejmuje ryzyko kredytowe. Dla eksporterów to potwierdzenie wiarygodności kontrahentów zagranicznych, co ma duże znaczenie zwłaszcza przy nawiązywaniu współpracy z nowym partnerem. Ponadto partner importowy jest odpowiedzialny za administrowanie fakturami i monitorowanie płatności od odbiorcy, a w przypadku ich braku dokonuje wypłaty ubezpieczenia maksymalnie do wysokości przyznanego limitu za bezsporne faktury. Współpraca faktorów w prowadzeniu takich transakcji znacznie usprawnia i ułatwia proces. Eksporter prowadzi transakcję z jedną instytucją finansową w swoim własnym języku, nie musi mieć szczegółowej wiedzy na temat systemu prawnego ani prawa handlowego kraju nabywcy — ten ciężar przejmuje partner importowy.

Taka struktura finansowania zabezpiecza eksporterów przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów zagranicznych, których płatność gwarantuje partner importowy. Ponadto umożliwia eksporterom zwiększenie sprzedaży na rynkach międzynarodowych, poprawę płynności i szybsze egzekwowanie płatności od odbiorców.

Przy ustalaniu struktury transakcji faktoringowej możliwe jest także zastosowanie instrumentów finansowych, które dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo transakcji przez umożliwienie przedsiębiorcom zbudowania strategii zabezpieczającej ryzyko walutowe.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DOROTA SZCZEŚNIAK, menedżer faktoringu międzynarodowego BZ WBK Faktor

Polecane