Faktoring pozwala zwiększyć sprzedaż

Anna Leder
07-03-2005, 00:00

Faktoring to nie tylko metoda finansowania działalności firmy, ale także sposób na kompleksowe zarządzanie należnościami.

Wiele polskich przedsiębiorstw ma spore problemy ze zdobyciem środków na finansowanie bieżącej działalności. Firmy dla ratowania płynności finansowej, konkurencyjności i planów rozwojowych zastępują spodziewane wpływy ze sprzedaży finansowaniem zewnętrznym czyli między innymi faktoringiem. Jako narzędzie zarządzania należnościami pozwala on także zwiększyć sprzedaż produktów i usług.

Nie bez przeszkód

Faktoring to usługa finansowa, w której dostawca towarów i usług może powierzyć firmie faktoringowej również zarządzanie należnościami.

— W czystej postaci jest to finansowanie poprzez cesję wierzytelności przysługujących dostawcy od odbiorcy przed terminem jej wymagalności — precyzuje Urszula Młynarczyk, radca prawny w kancelarii Rachelski & Wspólnicy.

Taka formuła prawna umożliwia dostawcy, który zdecydował się na finansowanie faktoringiem, w sposób przemyślany powierzyć zarządzanie swoimi należnościami firmie faktoringowej. Racjonalność zarządzania nimi dotyczy w szczególności tych dostawców, których towary i usługi związane są z sezonowym zapotrzebowaniem, ale również tych, którzy swoje towary i usługi oferują na zasadach stałej współpracy.

— W tym miejscu należy wskazać, że tzw. obroną odbiorcy przed włączeniem go do faktoringu są, częste w umowach funkcjonujących w obrocie gospodarczym, zakazy cesji wierzytelności. Taki zakaz ujęty w kontrakcie jest bezwzględną przeszkodą w dokonaniu skutecznej cesji wierzytelności na firmę faktoringową — zwraca uwagę Urszula Młynarczyk.

Ryzyko finansowania, a w szczególności ocena zdolności finansowej, badane jest zarówno wobec odbiorców, jak i dostawców towarów i usług.

— Ryzyko handlowe związane jest przede wszystkim z brakiem wpływu należności z tytułu sprzedaży lub z opóźnieniem zapłaty. Może to mieć różnego rodzaju konsekwencje. Między innymi brak możliwości realizacji zamówień, z czym się wiąże — utrata wiarygodności u kontrahentów, zarówno dostawców jak i odbiorców, oraz utrata możliwości dokonywania zakupu z odroczonym terminem płatności. Może powodować także brak możliwości regulowania zobowiązań wobec banków, a w konsekwencji utratę zdolności kredytowej. Możliwa jest także utrata konkurencyjności wskutek braku możliwości udzielania kredytów kupieckich — mówi Jolanta Bielecka, zastępca dyrektora handlowego Domu Obrotu Wierzytelnościami (DOW) Cash Flow.

Z korzyściami

Współpraca z firmą faktoringową w zakresie zarządzania należnościami może przede wszystkim wzmocnić pozycję dostawcy na rynku sprzedaży towarów i usług. Finansowanie faktoringiem umożliwia stały dopływ środków ze zrealizowanych, ale jeszcze nie zapłaconych dostaw towarów i usług.

— Planowe zarządzanie finansami i poprawa sytuacji finansowej firmy wiąże się ze zwiększeniem możliwości sprawnego reagowania na zmiany popytu. Dostawca część uzyskanych środków może przeznaczyć na podniesienie jakości swoich produktów i usług, a także zastosować łagodniejszą politykę wobec odbiorców poprzez udzielenie korzystniejszych terminów płatności. Bieżące regulowanie zobowiązań za dostawy zwiększa wiarygodność i często daje możliwość uzyskania dodatkowych rabatów, upustów lub wydłużenia terminu płatności, a więc i zmniejszenia kosztów produkcji. Dzięki temu spada cena produktu, a to wpływa na sprzedaż — twierdzi Jolanta Bielecka.

Faktoring pozwala utrzymać płynność w okresie zwiększonego zapotrzebowania na zakup surowców, a więc utrzymać produkcję na optymalnym poziomie.

— Ten rodzaj finansowania może sprzyjać budowaniu wiarygodności dostawcy — podsumowuje Urszula Młynarczyk.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Leder

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / / Faktoring pozwala zwiększyć sprzedaż