Fasing <FASI.WA> Projekty uchwał na NWZA.

Fasing <FASI.WA> Projekty uchwał na NWZA. PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA. dokument nr 47/2003 Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 28 listopada 2003 roku UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 28 listopada 2003 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. § 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 15.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA p. ................................................................................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 28 listopada 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki. § 1. Na podstawie art. 395 w związku z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych nadaje się nowe brzmienie art. 22 pkt. 1 Statutu Spółki: "Art. 22 pkt. 1 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku" § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na uzyskanie przez Spółkę: 1.prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa - działki nr 1/5 o pow. 10 m2 , położonej w Katowicach przy Al. Korfantego, objętej Księgą wieczystą KW 24001 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Katowicach; 2.Prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność miasta Katowice - działka nr 8/4 o pow. 5 m2 i działki nr 8/7 o pow. 21 m2 , położonych w Katowicach przy Al. Korfantego, objętych Księga wieczystą KW 32597 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Katowicach; w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 i art. 67 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dn. 21.08.2000r. nr 46 poz. 543 z późn. zmianami) z przeznaczeniem na poszerzenie nieruchomości fabrycznej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Data sporządzenia raportu: 19-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ