Fiskus skasuje małe firmy

opublikowano: 21-08-2012, 00:00

Podatki Krok po kroku: jak uzyskać refundację, kupując kasę fiskalną. Od nowego roku obowiązek prowadzenia ewidencji przy jej użyciu obejmie też mikroprzedsiębiorców

Od stycznia 2013 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt zawęża dotychczasowy zakres ich stosowania — kasę fiskalną będzie musiał mieć już przedsiębiorca, którego roczny obrót przekracza 20 tys. zł. Obecnie obowiązuje limit 40 tys. zł. W praktyce oznacza to, że do zakupu kas będą zobligowani także mikroprzedsiębiorcy. Do tego ulg zostaną pozbawione również wszystkie szkoły jazdy. To powody, dla których zmiany w przepisach nie wzbudzają zachwytu środowisk biznesowych.

— Kasę fiskalną będzie musiał mieć szatniarz i osoba obsługująca toaletę publiczną. Jest to działanie absolutnie nieekonomiczne, bo koszt poboru podatków w tak małej skali jest wyższy od przychodów z tego tytułu. Mam wrażenie, że rząd zachowuje się, jakby był dealerem kas fiskalnych — komentuje Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Wprawdzie zakup i utrzymanie kasy fiskalnej, przy aktualnych pułapach ulg i refundacji, nie jest dla przedsiębiorców dużym obciążeniem, jednak z punktu widzenianajmniejszych firm i osób samozatrudnionych instalacja urządzeń jest na ogół bezcelowa. Zdanie to podziela również Elżbieta Lutow, dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości w Związku Rzemiosła Polskiego. Mówi, że gdy działalność jest prowadzona na niewielką skalę, nie ma co oczekiwać znacznych zmian sprzedaży, które należałoby ewidencjonować.

— Dodatkowo przy tak dużym limicie zwolnień od VAT (150 tys. zł) ewidencja za pomocą kasy nie wpłynie na zwiększeniewpływów z podatku — dodaje Elżbieta Lutow.

Okres przejściowy

Co na to Ministerstwo Finansów? Resort pozostaje przy swoim: prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma charakter obowiązkowy i powszechny.

— Minister finansów został upoważniony do wprowadzenia zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas dla niektórych grup podatników oraz niektórych czynności jedynie na okres przejściowy. Zmiany wynikają z koncepcji stopniowego ograniczania odstępstw od docelowego rozwiązania przyjętego w ustawie o podatku od towarów i usług, czyli powszechnego charakteru prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących — wyjaśnia Wiesława Dróżdż z biura prasowego Ministerstwa Finansów.

Wycena przepisów

Małym firmom nie pozostaje więc nic innego, jak tylko zaopatrzyć się w kasę fiskalną. Za ile? Ceny sprzętu dla małych i mikroprzedsiębiorców zaczynają się od ok. 1 tys. zł netto. W 90 proc. — ale w kwocie nieprzekraczającej 700 zł — wydatek ten jest podatnikowi refundowany.

— Obciążenie podatnika zakupem kasy jest niewielkie. Na rynku dostępne są oczywiście droższe urządzenia, których cena sięga nawet 3 tys. zł, ale są one skierowane do zdecydowanie innego segmentu — większych, a nawet sieciowych placówek — wyjaśnia Piotr Marzec z Novitus — Centrum Technologii Sprzedaży.

Z jego doświadczenia wynika jednak, że cena jest istotnym, ale nie najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór urządzeń. Podatnik w końcu kupuje narzędzie codziennej pracy na kolejnych min. 5 — 6 lat. Tym bardziej przedsiębiorcy, których od stycznia zaczną obowiązywać nowe przepisy, nie powinni przeoczyć zagwarantowanego im prawa do częściowej refundacji zakupu kasy. Tryb i warunki odliczenia określa rozporządzenie ministra finansów w sprawie odliczenia i zwrotu wydatków na zakup kas rejestrujących.

OKIEM EKSPERTA

Ulga na kasę krok po kroku

KATARZYNA ROLA-STĘŻYCKA

kierownik zespołu analiz podatkowych, Tax Care

Przedsiębiorcy mogą odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny netto, jednak nie więcej niż 700 zł. Odliczenie to przysługuje także przedsiębiorcom zwolnionym z VAT, jak również wykonującym wyłącznie czynności zwolnione od tego podatku. Przedsiębiorca powinien złożyć do naczelnika urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie, określające liczbę urządzeń i przewidywane miejsce ich użytkowania — najlepiej przed rozpoczęciem ewidencjonowania. Konieczne jest posiadanie dowodu zapłaty całej należności z tytułu nabycia kasy fiskalnej. Tylko ten dokument daje podstawę do skorzystania z prawa do ulgi.

Odliczenie wartości z tytułu nabycia kasy fiskalnej możliwe jest w momencie składania deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie stosownej ewidencji lub też za kolejne okresy. Przyjmuje się, że kwota odliczenia dokonywana w danym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać wartości różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. Jednak limitowane odliczenie jest dopuszczone także w sytuacji, gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa wartości podatku należnego, czyli powstaje kwota do zwrotu lub brak podatku do zapłaty. Podatnicy składający deklarację podatkową mogą w takim przypadku odliczyć w danym okresie rozliczeniowym: 25 proc. wartości odpowiadającej 90 proc. ceny netto nabytego urządzenia, gdy rozliczają się miesięcznie, a 50 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. ceny kasy, jeśli rozliczają się kwartalnie. Podatnikom zwolnionym z VAT, jak również wykonującym wyłącznie czynności zwolnione, zwrot kosztów poniesionych w związku z nabyciem kasy rejestrującej dokonywany jest na wniosek. Powinien on zawierać informacje identyfikujące podatnika, w tym imię i nazwisko, dane adresowe czy też NIP.

Ponadto do wniosku należy dołączyć informację o serwisie, w którym odbyła się fiskalizacja urządzenia, kopię faktury wraz z dowodem wpłaty całej należności, a także określić numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowej, na który ma zostać dokonany zwrot kosztów zakupu kasy. W takiej sytuacji zwrot kosztów nabycia urządzenia rejestrującego dokonywany jest bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Bełcik

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Fiskus skasuje małe firmy