Fundacja Kronenberga - wzór dla innych

Citibank Handlowy
opublikowano: 08-12-2006, 00:00

Jak w praktyce realizować społeczną misję biznesu? Dobrym przykładem jest działalność Fundacji Kronenberga przy Citibanku Handlowym.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga powstała w 1996 r., w 125. rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie. Od początku wspiera inicjatywy społeczne — zarówno te o charakterze ogólnopolskim, jak i lokalnym. Realizuje tym samym postulat społecznego zaangażowania biznesu.

— Citibank Handlowy jest instytucją o wysokim poczuciu odpowiedzialności społecznej, a zaangażowanie w sprawy publiczne uważamy za wizytówkę naszego banku. Szczególną wagę przywiązujemy do działań określanych przez nas mianem nowoczesnej filantropii. Nowoczesnej, bo opartej na przemyślanych, zaplanowanych długoterminowo działaniach — twierdzi Sławomir Sikora, prezes Banku Handlowego w Warszawie.

Celem fundacji jest wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie: edukacji finansowej, promocji przedsiębiorczości, rozwoju lokalnego i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zadania te Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga realizuje między innymi poprzez udzielanie wsparcia innym stowarzyszeniom i fundacjom oraz tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych, pomocnych w kształceniu dzieci i młodzieży, czy fundowanie nagród i stypendiów dla naukowców. I tak, Nagroda Banku Handlowego w Warszawie za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów to konkurs skierowany do naukowców, teoretyków ekonomii.

Dużym sukcesem okazał się program „Moje Finanse” prowadzony wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Narodowym Bankiem Polskim. Ma on na celu podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej wśród młodych ludzi. Przez dwa lata, dzięki udziałowi w programie, uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zdobędą wiedzę na temat finansów osobistych, tak aby w dorosłe życie wejść z praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w gospodarce rynkowej. Nauczyciele zostali specjalnie przeszkoleni do prowadzenia zajęć, część warsztatów prowadzą eksperci – wolontariusze Banku. Nowoczesna filantropia to nie tylko wsparcie finansowe, ale również dzielenie się wiedzą. Do końca 2007 roku w programie weźmie udział 216 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 2,4 tys. nauczycieli z blisko 2 tys. szkół.

Ważnym obszarem działalnosci fundacji jest promowanie przedsiębiorczości. W zeszłym roku ruszyła z konkursem Mikroprzedsiębiorca Roku skierowanym do ludzi, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Ubiegłoroczni laureaci — studenci informatyki z Politechniki Gdańskiej — opracowali syntezator mowy, na który dostali tyle zamówień, że przestali spełniać finansowe kryteria mikroprzedsiębiorcy. Co więcej – ci młodzi ludzie wygrali konkurs Blizzard Challenge w Pittsburgu w USA i ich urządzenie otrzymało tytuł najlepszego syntezatora mowy na świecie. Takich syntezatorów używa się na przykład w infoliniach czy w internecie. Jak widać, w młodych Polakach drzemie ogromny potencjał, który można wydobyć poprzez takie konkursy jak Mikroprzedsiębiorca Roku.

Studenci przynajmniej trzeciego roku i świeżo upieczeni absolwenci chcący realizować swoje pomysły na biznes, mogą wziąć udział w konkursie na najlepszy biznesplan o nazwie Wokulski. Do podobnej grupy kierowany był też organizowany przez kilka lat program „Start do Kariery” na najlepszy esej z dziedziny ekonomii i finansów.

W 2005 r. Citibank Handlowy został uhonorowany główną nagrodą V edycji konkursu Barwy Wolontariatu w kategorii „Wolontariat Pracowniczy”. Program został oceniony jako najbliższy rzeczywistej idei wolontariatu, w której pomoc wynika z własnej inicjatywy i potrzeby pracownika, a firma tworzy mu do tego odpowiednie warunki. Program „Wolontariat Pracowniczy działa w banku od marca 2004 r.

Nagroda Banku Handlowego w Warszawie za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów

1997 — Nagrodę przyznano prof. Edmundowi Pietrzakowi z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku za pracę pt. „Wymienialność złotego”.

1998 — Laureatem został prof. Witold Orłowski, dyrektor Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych. Nagrodzono pracę pt. „Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej”.

1999 — Jury podjęło decyzję o przyznaniu nagrody prof. Stanisławowi Flejterskiemu z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę pt. „Dywersyfikacja struktury sektora i przedsiębiorstwa bankowego”.

2000 — Zwycięzcą został prof. Andrzej Malawski, kierownik Zakładu Ekonomii Matematycznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie za pracę „Metoda aksjomatyczna w ekonomii”.

2001 — Nagrodę otrzymał prof. Andrzej Wojtyna z Akademii Ekonomicznej w Krakowie za pracę pt. „Ewolucja keynesizmu a główny nurt w ekonomii”.

2002 — Laureatem został prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Bezrobocie. Podstawy teoretyczne”.

2003 — Jury konkursu wytypowało na zwycięzcę dr. Przemysława Woźniaka z Centrum Analiz Społeczno- -Ekonomicznych za pracę pt. „Inflacja bazowa w Polsce”.

2004 — Zwycięzcą został dr Aleksander Jakimowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę pt. „Od Keynesa do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych”.

2005 — Laureatem konkursu został dr hab. Ryszard Kokoszczyński z Narodowego Banku Polskiego, autor pracy „Współczesna polityka pieniężna w Polsce”.

2006 — Laureatem XII edycji konkursu został dr Andrzej Rzońca ze Szkoły Głównej Handlowej, autor pracy „Nie-keynesowskie skutki zacieśnienia polityki fiskalnej: teoria i badania wybranych krajów Europy Środkowej”.

Nieruchomości
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
×
Nieruchomości
autor: Dominika Masajło, Paweł Berłowski
Wysyłany raz w tygodniu
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Wokulski

1998 — Miłosz Włodarczyk i Jacek Uhryn z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu za biznesplan spółki Go Service, świadczącej rowerowe usługi kurierskie.

1999 — Partycja Szkudlarek z Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi za biznesplan firmy handlowej Eko-Oil, działającej na rynku surowców wtórnych przemysłu paliwowo-energetycznego.

2000 — Marcin Sodo i Bogusław Sokół z Akademii Ekonomicznej w Krakowie za biznesplan Agencji Nieruchomości PORTAL — Zarządzanie i administracja nieruchomościami.

2001 — Tomasz Góral, Paweł Duszyński, Rafał Kozielski, Katarzyna Rogalska z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu za biznesplan firmy RA visualisation studio, działającej na rynku prezentacji multimedialnych.

2002 — Zbigniew Barski oraz Marcin Rachuta (Uniwersytet Szczeciński), autorzy pomysłu założenia przedsiębiorstwa Ekompost, skupiającego się na świadczeniu usług utylizacji osadu pościekowego i produkcji pełnowartościowego nawozu mineralno-organicznego.

2003 — Marta Mysza z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Dariusz Koralewski z Politechniki Wrocławskiej, autorzy projektu firmy Komputer Serwis, świadczącej usługi serwisowe i doradcze dla indywidualnych użytkowników komputerów.

2004 — Marta Witka, absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości na Wydziale Administracji Akademii Morskiej w Gdyni. Zwycięski projekt zakładał otwarcie w Gdyni centrum wspinaczkowego Activ City.

2005 — Piotr Antoszek, student Akademii Rolniczej w Lublinie oraz KUL, autor biznesplanu www4you, którego założeniem jest stworzenie firmy zajmującej się pozycjonowaniem i sprzedażą domen w internecie.

Nagroda im. Profesora Aleksandra Gieysztora

1999 — Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, kierowany przez Jerzego Waldorffa, od lat podejmujący działania zmierzające do ratowania zabytkowych nagrobków.

2000 — Prof. Tadeusz Chrzanowski — przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, który został powołany w celu ochrony historycznej architektury Krakowa przed postępującą degradacją.

2001 — Stefan Sutkowski — dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, założyciel pierwszego w Polsce zespołu muzyki dawnej, muzykolog zasłużony w odkrywaniu zapomnianych dzieł muzyki dawnej, organizator Festiwalu Polskich Oper Współczesnych.

2002 — Towarzystwo Opieki nad Zabytkami za otaczanie szczególną opieką zabytków polskiej kultury i polskiego krajobrazu kulturowego oraz za inicjowanie działań społecznych pielęgnujących dobra kultury narodowej.

2003 — Prof. Stanisław Waltoś za troskę o dobro kultury polskiej, przejawiającą się w konsekwentnych działaniach zmierzających do umacniania pozycji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także za rozsławianie i promocję dorobku polskiej kultury w świecie.

2004 — Kazimierz Piotr Zaleski w dowód ogromnego uznania za podjęcie i przeprowadzenie pełnej modernizacji Biblioteki Polskiej w Paryżu, która uczyniła z niej placówkę nowoczesną, służącą promocji wiedzy o Polsce i jej historii oraz dokumentującą dorobek polskiej kultury i myśli.

2006 — Prof. Krzysztof Kazimierz Pawłowski — za doprowadzenie do uznania odbudowy warszawskiej Starówki za wybitne dzieło konserwatorskie okresu powojennego, co doprowadziło do wpisania go na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, i za inicjatywę stworzenia Funduszu Konserwacji i Rewaloryzacji Zabytków Warszawy.

Start do kariery

2002 — Nagrodę otrzymał Michał Hulbój, student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autor pracy na temat „Jak przyspieszyć rozwój rynku kapitałowego w Polsce”.

2003 — Nagrodę główną przyznano Grzegorzowi Tchorkowi z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Bankowość w erze Internetu — rozwój usług bankowości elektronicznej w Polsce w perspektywie 3-5 lat”.

2004 — Nagrodę główną otrzymała Anna Żarówka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. „Szanse i zagrożenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”.

2005 — Laureatem został Paweł Kozub ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę „Przyszłość usług typu private banking w Europie Środkowej”.

Nagroda „Przedsiębiorczość dla Rozwoju Społecznego”

1998 — Laureatem nagrody krajowej został prof. Andrzej Blikle — w uznaniu dla jego osiągnięć, otwierających nowe szanse dla twórczego udziału środowiska gospodarczego w kulturalnym i społecznym rozwoju Polski.

1999 — Laureatem nagrody międzynarodowej był Juan Antonio Samaranch — nagrodzony za wkład w poszerzanie udziału środowisk gospodarczych w międzynarodowym ruchu olimpijskim.

2000 — Nagroda została przyznana Manfredowi Stolpe, premierowi Brandenburgii — za znaczący wkład w rozwój dobrosąsiedzkich stosunków między Brandenburgią i zachodnimi województwami Polski, „...za stworzenie modelowego przykładu współpracy dwustronnej na szczeblu regionalnym, dzięki czemu określenie »przyjazne pogranicze« zyskuje nowe wartości, z korzyścią dla lokalnych społeczności Polski i Niemiec”.

Laureatem edycji krajowej został Krzysztof Pawłowski, rektor Wyższej Szkoły Biznesu — National Louis University w Nowym Sączu.

2001— Nagrodę przyznano prezydentowi Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości Robertowi G. Farisowi za zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz prof. Jerzemu Dietlowi, prezesowi Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Citibank Handlowy

Polecane