Globalne technologie i know-how stymulują lokalne rynki

Materiał partnera
opublikowano: 21-03-2017, 22:00

Sanofi, przez swoje działania inwestycyjne oraz aktywną współpracę z lokalnymi uczelniami, nie tylko przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy lecz również pobudza całą gospodarkę Podkarpacia. Jedną z ponad 100 fabryk Sanofi, funkcjonujących na świecie, jest zakład produkcyjny w Rzeszowie, który działa już od ponad 30 lat, zatrudniając prawie 300 osób. Powstaje tu rocznie ponad 60 mln opakowań leków, produktów OTC i dermokosmetyków, z czego połowa trafia na eksport do 24 krajów. W latach 1997-2016 firma przeznaczyła na inwestycje w rzeszowskim zakładzie ponad 198 mln zł. W latach 2017-18 zamierza zainwestować kolejne 34 mln zł.

— Sanofi ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy kraju — nie tylko tworzy i dba o stabilne miejsca pracy, lecz także realizuje wiele prozdrowotnych programów edukacyjnych dla pacjentów oraz ich rodzin, jak również projektów wpływających na poprawę jakości życia Polaków — zapewnia Magdalena Kruszewska, prezes zarządu Sanofi w Polsce.

Aktywni na Podkarpaciu

Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego w raporcie „Jak ponadnarodowe firmy wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy Polski”, przygotowanym przez Fundację Instytut Innowacyjna Gospodarka, tłumaczy, że inwestycje zagraniczne istotnie oddziałują na modernizację gospodarki regionu Podkarpacia, przez napływ nowych technologii, metod zarządzania, czy też nabywanie przez lokalne kadry nowych umiejętności. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mają też duże przełożenie na wzrost zatrudnienia.

Sanofi doskonale wpisuje się w ten kontekst i to na wielu płaszczyznach. Z raportu „Rola Sanofi Jako Partnera Polskiej Gospodarki”, przygotowanego przez Wydział Ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim, Kolegium Zarządzania i Finansów oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie wynika przede wszystkim, że firmy pracujące na potrzeby Sanofi przyczyniły się w 2014 r. do wytworzenia wartości dodanej netto, podstawowej składowej PKB, w wysokości około 125 mln zł. Dostawcy firmy zatrudniają ponad 1,4 tys. osób wyłącznie na zaspokojenie potrzeb produkcyjnych Sanofi. Jest to większa grupa zatrudnionych od liczby osób pracujących w samej firmie Sanofi. Firma bierze aktywny udział w życiu Podkarpacia, współpracując z samorządem lokalnym, władzami Rzeszowa oraz organizacjami społecznymi. Sanofi inwestuje nie tylko w swoje własne kadry lecz także w kapitał ludzki regionu, opierając swoje działania na intensywnej współpracyz Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim oraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania. Na początku marca Sanofi podpisało list intencyjny z Uniwersytetem Rzeszowskim, dotyczący podjęcia współpracy w celu podniesienia efektywności działań prowadzonych w obszarach: naukowym, dydaktycznym, edukacyjnym oraz promocyjnym.

— Wierzymy, że podpisanie tego dokumentu przyczyni się do rozwoju innowacji w regionie i wpłynie pozytywnie na podnoszenie jakości kształcenia oraz lepsze rozumienie wzajemnych potrzeb środowiska naukowego i biznesowego — podkreśla Magdalena Kruszewska.

Innowacyjne rozwiązania

Współpraca będzie obejmowała między innymi wykorzystywanie potencjału zakładu produkcyjnego Sanofi w celach dydaktycznych, działalności promocyjnej oraz komercjalizacji badań naukowych. Inicjatywa przyczyni się także do podnoszenia kwalifikacji i umożliwienia zdobywania doświadczenia studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego, poprzez możliwość odbywania staży i praktyk zawodowych oraz korzystania z zasobów kompetencyjnych, zgromadzonych przez Sanofi i Uniwersytet Rzeszowski w ramach wspólnych projektów edukacyjnopromocyjnych. Sanofi, poza ofertą staży i praktyk, brała udział m.in. w tworzeniu programu studiów o specjalności: „Technologia produktów leczniczych” na Politechnice Rzeszowskiej. Ponadto, fachowcy z Sanofi prowadzą w lokalnych uczelniach specjalistyczne wykłady. To znaczący wkład w rozwój nowych kadr w całym regionie. Jak bowiem przekonuje prof. Wiesława Kuźniar z Uniwersytetu Rzeszowskiego, w raporcie „Rola Sanofi Jako Partnera Polskiej Gospodarki”, ważnym aspektem oddziaływania firm globalnych na rozwój regionu jest współpraca z lokalnymi ośrodkami naukowymi. Stworzenie sprzyjających warunków do współpracy międzynarodowych firm ze studentami oraz pracownikami uczelni zwiększa szansę na znalezienie innowacyjnych rozwiązań.

— Na bazie uzyskanych wyników przygotowywane są nie tylko prace dyplomowe, ale także dysertacje doktorskie, co w sposób istotny przyczynia się do rozwoju intelektualnego regionu — zapewnia prof. Wiesława Kuźniar. Przedstawicielka Uniwersytetu Rzeszowskiego podkreśla, że Sanofi jest doskonałym przykładem firmy globalnej, zaangażowanej w rozwój społeczno-gospodarczy województwa, która stworzyła ramy współpracy międzysektorowej w regionie, gdzie ważną rolę odgrywają wiodące rzeszowskie uczelnie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu