Gwarancja bezpieczeństwa biznesu

Partnerem publikacji jest Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting
opublikowano: 02-03-2022, 08:58
aktualizacja: 02-03-2022, 09:01

Audyt, księgi i bilanse, zawiłości prawa i regulacji podatkowych, tworzenie rozwiązań optymalnych dla prowadzonego biznesu… Labirynt. Ale, jak po nitce do kłębka, idąc za słowami Galileusza: Wszystkie prawdy są łatwe do zrozumienia po ich odkryciu, chodzi o to aby je odkryć.

Firma Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting dostarcza kompleksowe i multidyscyplinarne rozwiązania z zakresu księgowości, doradztwa podatkowego, audytu oraz kadr i płac. Obsługuje 300 klientów, firmy różnej wielkości, różnych branż, lokalizacji czy formy prawnej, w tym przedsiębiorstwa międzynarodowe i spółki giełdowe.

Krok po kroku

Spółka powstała w październiku 1995 r., w lutym 1996 została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Przewaga outsourcingu nad utrzymywaniem wewnętrznej funkcji księgowej lub kadrowo-płacowej w organizacji polega m.in. na tym, że pozwala skupić się na biznesie, do którego powołano spółkę, a my zajmujemy się finansami – mówi Jadwiga Szabat, biegły rewident, prezes Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting.

– Od 2007 r. działamy w ramach międzynarodowej sieci Ecovis. Jesteśmy również członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Polsko-Szwajcarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – wymienia Jadwiga Szabat, prezes Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting, biegły rewident.

Globalna sieć firm consultingowych Ecovis, do której przystąpiła spółka, powstała i rozwinęła się w Europie. Zatrudnia obecnie około 8500 osób w ponad 85 krajach całego świata. Głównymi obszarami działalności sieci jest doradztwo podatkowe i prawne, rachunkowość oraz audyt. Nazwa Ecovis to połączenie terminów „economy” oraz „vision”, które wyrażają zarówno międzynarodowy charakter sieci, jak i koncentrację na przyszłości i rozwoju.

– Dzięki członkostwu w sieci nie tylko dostosowaliśmy swoje procedury i standardy działania do reguł obowiązujących w strukturach międzynarodowych, zyskaliśmy także możliwość udziału w zagranicznych konferencjach tematycznych i warsztatach roboczych. Wymiana wiedzy i doświadczeń pozwoliła nam na zwiększenie portfela o zlecenia zagraniczne, a nasi pracownicy uzyskali dostęp do nowoczesnych narzędzi, co wpłynęło na znaczące podniesienie jakości naszych usług – tłumaczy Jadwiga Szabat.

Zespół z wiedzą

Dla takiej firmy jak Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting, kompetencje są kwestią zasadniczą, podstawą bytu na rynku. Jadwiga Szabat zwraca uwagę, że kompetentna i wykwalifikowana kadra była i pozostaje gwarantem sukcesu rynkowego Ecovisu przez ponad 20 lat jego funkcjonowania. W zespole pracują biegli rewidenci, doradcy podatkowi, wykwalifikowana kadra finansowo-księgowa, specjaliści ds. funduszy unijnych, specjaliści w zakresie kadr i płac, specjaliści ds. IT. W sumie ponad stu pracowników.

Znaczenie kwalifikacji i doświadczenia pani prezes podkreśla przytaczając przykład z historii Ecovis.

– Był taki moment, że mieliśmy 19 biegłych. Jak zawsze robiliśmy szkolenia w zakresie różnych kompetencji. Pracownicy nabywali wiedzę, podnosili kompetencje i….. Wielu poszło w świat jako dyrektorzy finansowi – śmieje się. – Trudno, dla wszystkich nie starczy miejsca w jednej firmie. Ale dzięki temu można powiedzieć, że jesteśmy kuźnią talentów, nowych kadr finansowych – zaznacza.

Podkreśla, że Ecovis jest firmą stabilną, której strategią jest konsekwentne, krok po kroku, budowanie pozycji na rynku usług audytorskich, księgowych i podatkowych.

– Budujemy ją nie tylko podnosząc własne kompetencje, ale też w oparciu o współpracę z ekspertami uczelni wyższych, ukierunkowaną na aktualizację wiedzy merytorycznej, przestrzeganie norm jakościowych, profesjonalną kadrę, optymalizację rozwiązań prawno-podatkowych – wymienia.

Przykładem takiej współpracy jest projekt HOLVIS, opracowany wspólnie z dr. Hab. Arturem Hołdą, profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. W wyniku tej współpracy powstał model oceny ryzyka upadłości HOLVIS (nazwa pochodzi z połączenie nazwiska Hołda i nazwy Ecovis), pozwalający na właściwą ocenę ryzyka upadłości podmiotów gospodarczych. Model predykcji upadłości HOLVIS został opracowany na podstawie danych finansowych polskich przedsiębiorstw i jest weryfikowany oraz udoskonalany wraz ze zmieniającymi się warunkami gospodarczymi.

– Jest to narzędzie podnoszące jakość usług rewizji finansowej i bezpieczeństwo naszych klientów. Projekt będzie obecnie rozwijany z wykorzystaniem większej bazy danych, udostępnionej przez Info Kredyt – tłumaczy Jadwiga Szabat.

Projekty i programy

Do finansowania swoich projektów Ecovis chętnie wykorzystuje fundusze UE. Pierwszym było wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w 2007 r. we współpracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Warszawie. Dwa lata później zrealizowano projekt B2B wdrożenia elektronicznej wymiany dokumentów WORKFLOW. Warto też wymienić przedsięwzięcia rozwijające kompetencje pracowników, jak projekt Podniesienie kwalifikacji pracowników czy Organizacja i prowadzenie staży dla młodych naukowców, dla doktorów i doktorantów z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.

– Staże młodych naukowców w naszej firmie pozwoliły im zastosować posiadaną wiedzę w praktyce księgowej, natomiast naszym pracownikom dostarczyły podstaw naukowych, które mogły być przez nich zastosowane w codziennej pracy z klientami. W ramach programu stażowego pod red. naukową prof. dr hab. Mariana Podstawki opracowano podręcznik „Procedury i narzędzia audytu usprawniające badanie sprawozdań finansowych” – informuje Jadwiga Szabat.

Jednym z istotnych projektów z punktu widzenia rozwoju oceny przedsiębiorstw, jest projekt audytowy Automatyzacja procesu oceny podmiotów gospodarczych poprzez zastosowanie nowych metod reprezentacji do oceny ryzyka upadłości i rzetelności sprawozdań finansowych.

– W profesjonalnej pracy audytowej stosowanie modeli procesów biznesowych ukazujących słabe i mocne strony badanych przedsiębiorstw jest szczególnie ważne i daje przewagę konkurencyjną na rynku – tłumaczy Jadwiga Szabat.

– Celem tego projektu jest doskonalenie badania sprawozdań finansowych dzięki procesom automatyzacji. To procesy wspomagające osąd biegłego w takich kwestiach jak prawidłowość i celowość podejmowanych przez zarządy decyzji operacyjnych i zarządczych – wyjaśnia.

W reakcji na zmiany

Ostatni czas obfituje w liczne zmiany zarówno organizacyjne jak i prawne, które mają istotne znaczenie dla firm zajmujących się księgowością.

– Najpierw był wybuch pandemii COVID-19, który zmusił nas do nowego spojrzenia na kwestie organizacji pracy i szybkiego dostosowywania się do zachodzących zmian, a potem wprowadzono Polski Ład – wymienia Jadwiga Szabat.

– Zarówno przy zmianach przepisów wprowadzanych tarczami antykryzysowymi, jak i Polskim Ładem, naszym priorytetem było i jest zachowanie najwyższej jakości świadczonych usług. Staramy się osiągnąć to przez otwartą komunikację zarówno między poszczególnymi działami naszej firmy, jak i bezpośrednio z klientami – informuje.

Koniec ubiegłego i początek tego roku upłynął pod znakiem intensywnej analizy przepisów tzw. Polskiego Ładu.

– Dzięki temu, że nasza spółka oferuje kompleksowe usługi dla przedsiębiorców byliśmy w stanie zapewnić klientom całościową analizę sytuacji i szybko zareagować na wprowadzane zmiany – mówi Jadwiga Szabat.

– W przypadkach, gdy zidentyfikowaliśmy możliwość istotnego wpływu zmiany przepisów na zakres bądź rodzaj prowadzonej przez klienta działalności staraliśmy się wspólnie wypracowywać optymalne rozwiązania dla każdej z dziedzin.

Podkreśla, że w tej interdyscyplinarności oraz współpracy firma widzi swoją przewagę konkurencyjną.

– Nie dajemy naszym klientom wyłącznie wycinka informacji czy częściowych rozwiązań, a staramy się zdjąć z jego barków całość zawiłości nowych regulacji – komentuje.

Nowe trendy w audycie to także rozwijanie kompetencji technologicznych, które wymagają zupełnie innych od dotychczasowych kwalifikacji i umiejętności, takich jak posługiwanie się narzędziami cyfrowymi, programami do analizy dużych baz danych czy zdolności do prognozowania zagrożeń na podstawie zebranych danych.

Więcej pracy

Nie da się ukryć, że efektem Polskiego Ładu jest znacznie większa potrzeba korzystania z usług doradztwa podatkowego w związku z niejasnościami i zawiłościami prawno-podatkowymi. Za tym idzie intensyfikacja kontaktów z klientami.

– Tak drastyczna i nagła zmiana systemu podatkowego spowodowała u przedsiębiorców potrzebę szerszego doradztwa w zakresie podatków i księgowości. Potrzeba wsparcia w tym momencie nie dotyczy już wyłącznie nowych przepisów wprowadzanych przez Polski Ład, ale rozszerzyła się też na pozostałe aspekty prowadzonej czy planowanej działalności – tłumaczy Jadwiga Szabat.

Krótko mówiąc, ostatnie zmiany spowodowały wzrost zainteresowania usługami zarówno księgowych, jak i doradców podatkowych, którzy traktowani są jako partnerzy biznesowi oraz gwaranci bezpieczeństwa prowadzonego biznesu w stale zmieniającej się sytuacji prawno-podatkowej.

Przepisy Polskiego Ładu miały również znaczący wpływ na poszerzenie oferowanej przez firmę oferty szkoleniowej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane