Istotne zmiany w ustawie o KRS

ANNA PIESTRAK-RAMS, adwokat, Kancelaria AXELO
opublikowano: 22-04-2018, 22:00

Od 15 marca obowiązuje (z pewnymi wyjątkami) ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Akt ten wprowadza wiele istotnych zmian w zakresie funkcjonowania spółek.

Omawiana ustawa wprowadza zasadę, zgodnie z którą akta rejestrowe dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzi się wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Dotychczas zgromadzone dokumenty papierowe stanowić będą część zbioru dokumentów prowadzonego odrębnie dla każdego z podmiotów zarejestrowanych. W związku z tym konsekwentnie wprowadzono również obowiązek składania wszelkich wniosków dotyczących podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.

Również złożenie przez przedsiębiorcę dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (w szczególności takich, jak roczne sprawozdanie finansowe), następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez ministra sprawiedliwości. Złożone dokumenty finansowe będą przechowywane w prowadzonym w systemie teleinformatycznym repozytorium, które może być przeglądane przez każdego, a samo udostępnienie następować będzie bezpłatnie za pośrednictwem sieci teleinformatycznych. Informatyzacji ulega również samo przekazywanie danych między KRS a innymi rejestrami, ponieważ dokumenty zawierające informacje przekazane z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu ich integracji podlegać będą automatycznemu złożeniu do akt rejestrowych.

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie postępowania przymuszającego w stosunku do wspólników spółki — w sytuacji, gdy sąd stwierdzi, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie. Wówczas sąd rejestrowy, wyznaczając odpowiedni termin, może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte — i to pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Nowelizacja spowodowała również usunięcie z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym instytucjitzw. kuratora rejestrowego, którego głównym zadaniem było doprowadzenie do wyboru organów reprezentujących spółkę. To zadanie powierzono teraz kuratorowi, o którym mowa w art. 42 Kodeksu cywilnego. Istotnym novum jest również to, że ustanawiając kuratora dla osoby prawnej wpisanej do KRS, sąd rejestrowy zarządza jego wpis do tego rejestru.

Wśród najistotniejszych zmian wprowadzanych w drodze omawianej nowelizacji trzeba wreszcie wskazać likwidację Rejestru dłużników niewypłacalnych — tak bowiem należy odczytywać uniemożliwienie z dniem 1 lutego 2019 r. czynienia w nim nowych wpisów. Ponadto już od 15 marca tego roku terminy wykreślenia z urzędu wpisów z rejestru dłużników niewypłacalnych (dokonanych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej i niedotyczących zakazów) uległy skróceniu z lat 10 do 7 — liczonych od dnia dokonania wpisu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ANNA PIESTRAK-RAMS, adwokat, Kancelaria AXELO

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu