Jak działa program w Europie i w Polsce

MAR
opublikowano: 12-12-2011, 00:00

Inicjatywa JESSICA jest wdrażana w dziewięciu państwach członkowskich Unii Europejskiej i obejmuje 55 regionów.

Wciąż otrzymujemy nowe prośby od Instytucji Zarządzających o przeprowadzenie oceny możliwości jej wdrożenia zarówno w tym, jak i w następnym okresie programowania. Od podpisania pierwszej umowy powołującej Fundusz Powierniczy dla województwa wielkopolskiego w kwietniu 2009 r. do programu wniesiono około 1,8 mld EUR.

Ponownego zasilenia programu pieniędzmi z funduszy strukturalnych spodziewamy się w 2012 r. Większość powołanych dotychczas Funduszy Powierniczych ma charakter uniwersalny, co oznacza, że obejmują więcej niż jeden typ inwestycji. Rewitalizacja miast pozostaje głównym celem 15 Funduszy Powierniczych, a kolejne cztery poświęcone są głównie projektom dotyczącym efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Głównym celem inicjatywy JESSICA jest zwalczanie problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych w miastach, dlatego grupę docelową stanowią projektodawcy i inwestorzy zainteresowani realizacją projektów kwalifikowalnych w ramach inicjatywy JESSICA, które mogłyby się przyczynić do odwrócenia negatywnych tendencji na obszarach problemowych. Finansowanie w ramach inicjatywy JESSICA ma być oferowane na warunkach preferencyjnych w porównaniu z dostępnym na zasadach rynkowych. Zarządzający Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) udzielają niezbędnego wsparcia zarówno inwestorom, jak i podmiotom sektora publicznego w przygotowaniu projektów, biznes planów inwestycji, jak również przy wprowadzaniu odpowiednich zmian do planów miejscowych.

Ponadto pomagają zdefiniować zakres projektów (zapewniając również uwzględnienie elementów społecznych) oraz ich strukturę finansową bez obciążania inwestorów jakimikolwiek kosztami z tego tytułu. Dzięki uczeniu się przez działanie i ścisłej współpracy zainteresowanych stron, w tym Instytucji Zarządzających, zarządzających FROM i instytucji europejskich [Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB)], kwestie, które pierwotnie nie były jednoznacznie rozstrzygnięte w regulacjach prawnych zostały stopniowo doprecyzowane, co znacząco przyczyniło się do ulepszenia procesu wdrażania inicjatywy JESSICA.

Kwestie takie jak interpretacja zapisów rozporządzeń unijnych, wyjaśnienie pojęcia zintegrowanego planu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i jego przełożenie na strategie inwestycyjne leżące u podstaw działalności FROM zasady kwalifikowalności projektów miejskich, stosowanie zasad dotyczących pomocy publicznej, forma prawna FROM oraz mające zastosowanie produkty finansowe były i nadal są doszczegóławiane.

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Analizy inicjatywy JESSICA i doświadczeń EBI w tworzeniu struktur rewolwingowych w całej Europie wyraźnie potwierdzają zasadność tego rodzaju interwencji. Operacje podejmowane przez FROM dają efekt mnożnikowy w przypadku inwestycji dokonywanych z budżetu UE — nie tylko mobilizują dodatkowe środki publiczne i prywatne, ale również zapewniają bardziej efektywne ich wykorzystanie w porównaniu do tradycyjnego finansowania w formie dotacji.

Tak to działa nad Wisłą

Inicjatywa JESSICA jest także wdrażana w pięciu polskich regionach (Wielkopolska, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Śląsk i Mazowsze), co czyni Polskę liderem wśród krajów tworzących zwrotne instrumenty finansowe wspierające zrównoważony rozwój obszarów miejskich.

Pięć Funduszy Powierniczych powołanych w tych regionach w latach 2009-11 przyczyniło się do utworzenia sześciu FROM (lata 2010 i 2011): w województwie wielkopolskim (1), zachodniopomorskim (2), pomorskim (2) i śląskim (1). Spodziewamy się, że FROM(y) w województwie mazowieckim zostaną powołane w pierwszym kwartale 2012 r.

FROM(y) działają w regionach jako zarządzający odpowiedzialni za identyfikację i ocenę kwalifikowalnych projektów miejskich, a następnie za inwestowanie środków w kwalifikujące się projekty do końca 2015 r. Podmioty, które zostały mianowane zarządzającymi FROM w Polsce wybrano w rezultacie formalnej i przejrzystej procedury przeprowadzonej przez EBI i zatwierdzonej przez Radę Inwestycyjną odpowiedniego Funduszu Powierniczego.

Oferty złożone przez kandydatów były oceniane na podstawie wielu kryteriów, takich jak przedstawiony portfel potencjalnych projektów miejskich, strategia inwestycyjna, metodologia oceny socjoekonomicznych efektów projektów miejskich, struktura zarządzania, w tym informacje dotyczące profesjonalizmu, kompetencji i niezależności zarządzania FROM, jak również proponowane produkty finansowe i gotowość do zapewnienia współfinansowania przez kandydata na FROM.

Pierwsze w Polsce projekty z zakresu rewitalizacji miast zostały już wybrane przez zarządzającego FROM w województwie wielkopolskim. Jesteśmy przekonani, że 2012 r. przyniesie znacznie więcej takich inwestycji, nie tylko w Wielkopolsce, ale również w pozostałych województwach.

Kontakt

Dalszych informacji udziela Pan Dušan Ondrejicka, d.ondrejicka@eib.org

� +352-4379-83334

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MAR

Polecane