Jak napisać wniosek, aby dostać unijną dotację

Materiał Partnera
opublikowano: 12-09-2016, 00:00

Dobry wniosek aplikacyjny powinien przedstawiać możliwe do osiągnięcia i zmierzenia cele. Jak go odpowiednio przygotować?

Aby dostać unijne fundusze na swój projekt, trzeba się dobrze przygotować i zadbać o wiele szczegółów. Wbrew pozorom to dość trudne zadanie. W pierwszej kolejności należy wyszukać odpowiedni dla nas i naszego pomysłu konkurs. Następnie warto dokładnie zapoznać się z dokumentami konkursowymi. Dopiero wtedy możemy przystąpić do przygotowywania naszego projektu i wypełniania dokumentów aplikacyjnych. Jak to zrobić? Liczący zazwyczaj wiele stron wniosek powinien być przede wszystkim kompletny oraz odpowiadać precyzyjnie na wszystkie pytania. I najważniejsze: musi być rozwojowy dla przedsiębiorcy oraz wpisywać się w cele wybranego konkursu. Poniżej podajemy kilkanaście elementów, o których warto pamiętać, szykując się do pisania wniosku.

Bądź uważny

Najpierw zapoznaj się z programem, kryteriami, dokumentacją konkursową, wzorami dokumentów i instrukcjami. Zacznij od swoich potrzeb i celów — warto, abyś przeanalizował, co chcesz osiągnąć dzięki dofinansowaniu.

Przemyśl cele

Projekt powinien zakładać konkretne cele i efekty, a jego realizacja musi być uzasadniona. Przedsiębiorca powinien wskazać, co konkretnie osiągnie, w jaki sposób to zrobi i jak to wpłynie na jego firmę (np. na wzrost konkurencyjności czy innowacyjności przedsiębiorstwa). Opisz kolejne etapy przedsięwzięcia i rozmieść je na osi czasu. Przeanalizuj zasoby, a więc upewnij się, czy masz możliwości techniczne, finansowe i kadrowe potrzebne do realizacji zadania. W ramach przygotowywania wniosku potencjalny beneficjent musi wypełnić tabelę policzalnych, mierzalnych wskaźników realizacji celów projektu. Co ważne, muszą one być weryfikowalne. Dlatego przedsiębiorca powinien dokładnie przemyśleć, na podstawie jakich dokumentów udowodni, że zrealizował to, co sobie założył. Wskaźniki muszą odzwierciedlać założone cele projektu. To, co firma wypracuje w ramach dotacji, musi być związane z zakładanymi celami. Jeżeli zadeklarujemy wprowadzenie nowego produktu gotowego do masowej produkcji, to nie możemy ostatecznie rozliczać projektu w oparciu o wdrożenie nowych procesów czy usprawnień w naszym przedsiębiorstwie. Co równie istotne, wskaźniki powinny być powiązane ze specyfiką firmy, branży oraz projektu.

Przygotuj się na problemy

Trzeba dokonać analizy rodzajów ryzyka i przemyśleć, jakie są słabsze punkty projektu. Ocenę opłacalności wdrożenia przedsięwzięcia mogą ułatwić odpowiednio zidentyfikowane bariery, na jakie potencjalnie może natrafić firma. Przy okazji przedsiębiorca powinien przedstawić we wniosku sposób, w jaki zamierza je przezwyciężyć.

Uwaga na budżet

Dokładnie zaplanuj budżet przedsięwzięcia. Wnioskodawca powinien zrobić rozeznanie w rynku i poznać rynkowe stawki. Koniecznie trzeba pamiętać o uwzględnieniu wkładu własnego w planowanym projekcie. Niezbędne będzie też oddzielenie wydatków kwalifikowanych od niekwalifikowanych.

Rozplanuj w czasie

Podstawą jest dobry biznesplan. Ale warto też przygotować studia wykonalności, poza tym wnioskodawca musi pamiętać o otrzymaniu pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu. To oznacza, że warto dużo wcześniej przygotować się do planowanych działań — i rozpisać je sobie na etapy. Dzięki temu spokojnie i rzeczowo będziemy w stanie go przygotować, odpowiedzieć gruntownie na wszelkie pytania i przedstawić solidne dane uzasadniające nasze plany biznesowe.

Uwaga na kryteria

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać wsparcie z budżetu UE, przy pisaniu wniosków powinni zwracać szczególną uwagę na kryteria ich oceny oraz deklarowane wskaźniki realizacji projektów. Dlaczego? Nawet najbardziej ciekawy i innowacyjny projekt musi spełniać z góry narzucone kryteria, za które przyznawane są punkty. Np. w przypadku projektów związanych z ochroną środowiska — aby przedsiębiorstwu mogły zostać przyznane punkty za pozytywny wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko, firma musi przedstawić konkretny, dający się zmierzyć wskaźnik realizacji takiego celu. To bardzo istotne, bo wskaźniki nierzadko mają spore przełożenie na liczbę punktów, jakie projekt może otrzymać — a więc de facto na szanse uzyskania unijnego dofinansowania. Poza tym wspomniane wskaźniki są niezwykle istotne na etapie realizacji projektu. Jeżeli nie zostaną w ogóle osiągnięte (albo tylko częściowo), wtedy przedsiębiorcy grozi zmniejszenie dofinansowania albo nawet zwrot całości dotacji.

Dobrowolne lub konieczne

Przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze, że wskaźniki realizacji projektu mogą być enumeratywnie wskazane w dokumentacji konkursowej. Oznacza to, że część z nich może być dobrowolna, a część obligatoryjna. Jeśli nie są możliwe do osiągnięcia w przypadku konkretnego projektu, to i tak należy je uwzględnić we wniosku, podając wówczas wartości zerowe.

Zwróć uwagę na specjalizacje

Niektóre projekty powinny wpisywać się w tzw. inteligentne specjalizacje — czyli obszary badawczo-rozwojowe oraz innowacyjne, w których regiony chcą być konkurencyjne na poziomie międzynarodowym. W przypadku takich projektów potencjalni beneficjenci muszą uzasadnić, co i w jaki sposób chcą zrobić, aby stać się liderami rynku.

Zrozumiały język

Ważny jest również język wypełniania wniosków. Ma być przede wszystkim zrozumiały, zarówno dla urzędnika, jak i eksperta z danej branży. Oczywiście, aby opisać nasz pomysł, nie unikniemy specjalistycznego słownictwa, ale możemy je odpowiednio dawkować.

Uzasadnione koszty

Wydatki na realizację projektu, które zamierza ponieść firma, muszą być uzasadnione. Przedsiębiorca powinien wykazać, że są one konieczne i mają związek z planowanym przedsięwzięciem. Nie mogą być ani zaniżone, ani tym bardziej zawyżone. Wnioskodawcy w dokumentacji aplikacyjnej muszą uzasadnić wydatki i pokazać, że są one określone według stawek rynkowych.

Projekt innowacyjny

Jeśli mówimy o przedsięwzięciu innowacyjnym — produkt, technologia czy projekt wzorniczy powinien charakteryzować się nowością, oryginalnością albo być po prostu znacznie ulepszony. Należy wskazać, czy rezultatem projektu będą innowacje na poziomie przedsiębiorstwa, a może nawet na poziomie polskiego lub światowego rynku.

Odpowiedź na potrzeby

Ważne jest również to, aby ubiegające się o unijną dotację projekty odpowiadały na zapotrzebowanie rynku, a ich wdrożenie było opłacalne. W przypadku innowacji produktowej należy poprawnie zdefiniować m.in. potencjalnych odbiorców, ich preferencje, kierunki i tempo rozwoju, a także spodziewany udział w rynku.

Na co patrzą eksperci

Jak wygląda ocena projektów związanych z innowacjami? Eksperci weryfikują przede wszystkim to, w jaki sposób i w jakim stopniu innowacja wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie oraz czy podniesie jakość świadczonych przez firmę usług i dostosuje jej produkty do indywidualnych potrzeb klientów. Specjaliści oceniają też opłacalność wdrożenia innowacji. Sprawdzają, czy w wyniku wprowadzenia produktu, technologii lub usługi na rynek nastąpi poprawa wyników finansowych przedsiębiorstwa. Odpowiedź na pytanie, czy wdrożenie przedsięwzięcia ma sens, może przynieść np. projekcja spodziewanego przychodu oraz kosztów związanych z realizowanym projektem. Urzędnicy sprawdzający wniosek zwracają też uwagę na potencjalne korzyści dla funkcjonowania samego przedsiębiorstwa. Może to być zmniejszenie kosztów produkcji czy skrócenie czasu jej trwania.

Zapraszamy do obejrzenia wideowywiadu z Dominiką Klaskowską z Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich www.funduszeunijne.pb.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał Partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu