Jak spłacić wspólnika

KAMIL TWARDOWSKI
opublikowano: 06-02-2013, 00:00

Wystąpienie wspólnika ze spółki następuje głównie poprzez wypowiedzenie umowy spółki i łączy się z obowiązkiem spłaty jego udziałów przez pozostałych wspólników.

W spółce cywilnej kwestie te reguluje art. 871 § 1 i 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki, oraz wypłaca się w pieniądzu oznaczoną w umowie spółki wartość jego wkładu (lub wartość z chwili wniesienia). Wypłacie w pieniądzu podlega też część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników (odpowiadającą stosunkowi, w którym wspólnik uczestniczył w zyskach).

Odmienną regulację zawiera kodeks spółek handlowych. Umowę spółki osobowej, zawartej na czas nieoznaczony, wypowiedzieć można zasadniczo co najmniej na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego. W spółce jawnej zakres spłaty wspólnika określa art. 65 k.s.h., zgodnie z którym wartość udziału oznacza się na podstawie bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki (szczegóły określa § 2 art. 65 k.s.h.). Zasadniczo spłata następuje w pieniądzu, a rzeczy wniesione do spółki zwraca się w naturze. Podobnie w spółce partnerskiej, z wyjątkiem, że art. 100 § 1 k.s.h. przewiduje obowiązek wypowiedzenia umowy spółki przez partnera, który utracił prawo wykonywania wolnego zawodu. W spółce komandytowej regulacja spłaty wspólnika nie odbiega od wyżej opisanej (art. 103 k.s.h.). Konieczne jest jednak, by pozostał co najmniej komandytariusz i komplementariusz. Umowa spółki komandytowo- -akcyjnej może zostać wypowiedziana tylko wtedy, gdy statut spółki tak stanowi. W pozostałym zakresie stosuje się zasady dotyczące spółki jawnej (art. 149 § 1 k.s.h., z wyjątkiem wynikającym z art. 148 § 1 pkt 4 k.s.h.). Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy spółki. Zawsze może on jednak sprzedać należące do niego akcje.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

W spółkach kapitałowych wystąpienie wspólnika bądź akcjonariusza ze spółki przybiera postać zbycia udziałów lub akcji. Zgodnie z art. 180 k.s.h., zbycie udziału w spółce z o.o. oraz jego zastawienie wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Czynność ta może być uzależniona od zgody zarządu spółki (art. 182 § 1 i n. k.s.h.). Istnieje też przymusowa procedura wyłączenia wspólnika ze spółki (na zasadzie art. 266 § 1 k.s.h. i n.). W takim wypadku udziały wspólnika wyłączonego będą przejęte przez wspólników lub osoby trzecie, a cenę przejęcia ustala sąd na podstawie rzeczywistej wartości w dniu zawiśnięcia sporu. Akcje spółki akcyjnej mają także co do zasady charakter zbywalny (art. 377 i n. k.s.h.), a ograniczenie zbywalności akcji imiennych nastąpić może jedynie na mocy statutu spółki (art. 377 § 2 i 3 k.s.h.) lub na skutek umownego ograniczenia czasowego (art. 388 § 1 i 2 k.s.h.).

Jak widać, zaobserwować można fundamentalną różnicę między spółkami osobowymi a kapitałowymi. O ile bowiem reperkusje wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej zawsze będą silnie odczuwalne przez wspólników pozostających w spółce, a to na skutek osobistego charakteru uczestnictwa i przyczyniania się do osiągnięcia wspólnego celu, o tyle w przypadku sprzedaży udziałów lub akcji przez jednego ze wspólników lub akcjonariuszy zmiana ich właściciela nie ma zasadniczo wpływu ani na pozostających w spółce wspólników lub akcjonariuszy, ani też na bieżącą jej działalność.

KAMIL TWARDOWSKI

aplikant adwokacki kancelaria Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KAMIL TWARDOWSKI

Polecane