Jasiński: Możliwe przychody z prywatyzacji to 3,1 mld zł

Polska Agencja Prasowa SA
11-05-2006, 10:18

Możliwe przychody z prywatyzacji w 2006 r to 3,1 mld zł - poinformował w czwartek posłów w Sejmie minister skarbu Wojciech Jasiński. "Widzimy możliwość realną uzyskania przychodów na poziomie 3,1 mld zł. Prosilibyśmy Wysoką Izbę o zaakceptowanie tej strategii" - powiedział Jasiński.

Możliwe przychody z prywatyzacji w 2006 r to 3,1 mld zł - poinformował w czwartek posłów w Sejmie minister skarbu Wojciech Jasiński. "Widzimy możliwość realną uzyskania przychodów na poziomie 3,1 mld zł. Prosilibyśmy Wysoką Izbę o zaakceptowanie tej strategii" - powiedział Jasiński.

Planowane na 2006 r. przychody z prywatyzacji to 5,5 mld zł. Jasiński wyjaśnił, że uszczuplenie wpływów z prywatyzacji resort skarbu będzie chciał "nadrobić" dochodami z dywidend ze spółek, w których udziały ma Skarb Państwa (SP). Zaznaczył, że dywidendy są traktowane jak dochody budżetu, a nie jak przychody.

Ministerstwo skarbu szacuje dochody z dywidend w 2006 r. na ok. 3 mld zł.

W opublikowanym w czwartek na stronach internetowych resortu skarbu dokumencie "W kierunku nowej polityki właścicielskiej państwa", w latach 2006-2007 planowane przychody z prywatyzacji mają wynieść 3-4 mld zł.

W Sejmie Jasiński przedstawił - jak sam określił - "komentarz" do informacji rządu na temat kierunków prywatyzacji w 2006 r. oraz sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem SP, zawartej w dokumencie przedstawionym Sejmowi.

Jasiński odwołał się do zaleceń m.in. Banku Światowego, według których Polska powinna na obecnym etapie transformacji określić docelowy kształt sektora publicznego, zakres branżowy oraz zaangażowanie państwa w gospodarce.

Minister powiedział, że "rząd popiera proces prywatyzacji", jednak prywatyzacja nie ma ratować finansów publicznych, ale służyć wzrostowi gospodarczemu.

Według Jasińskiego, na obecnym etapie prywatyzować można elektroenergetykę, energetykę cieplną i "trochę chemii". Dodał jednak, że nie będzie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra, a w środę wstrzymał proces prywatyzacji Cefarmu "w związku z zasadniczymi nieprawidłowościami". MSP miało sprzedać 85 proc. akcji Cefarmu.

Minister dodał, że najważniejszym zasobem prywatyzacyjnym jest sektor elektroenergetyczny. Jak powiedział, przez prywatyzację elektroenergetyki można uzyskać więcej, niż planowane 5,5 mld zł przychodów, jednak rząd uważa, że prywatyzacja powinna być poprzedzona konsolidacją.

Jak wyjaśnił, po konsolidacji elektroenergetyki firmy tego sektora zostaną sprzedane w ofercie publicznej. Kontrolny pakiet resort skarbu zamierza pozostawić w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE), której do 35 proc. ma trafić na giełdę.

Z dokumentu MSP wynika, że prywatyzowana lub konsolidowana będzie ENEA, Elektrownia Kozienice i Kopalnia Bogdanka, przy założeniu odejścia w procesie prywatyzacji od kontraktów długoterminowych (KDT) Elektrowni Kozienice. Prywatyzowane lub konsolidowane będą ENERGA i ZE Ostrołęka.

Prowadzona będzie prywatyzacja giełdowa w dwóch transzach skonsolidowanej grupy składającej się z Południowego Koncernu Energetycznego, Elektrowni Stalowa Wola oraz grup dystrybucyjnych ENION i ENERGIA-PRO.

Kontynuowana będzie prywatyzacja elektrociepłowni i spółek ciepłowniczych - przez publiczne zaproszenie do rokowań - poprzez sprzedaż w jednym lub kilku pakietach możliwych do zbycia akcji Skarbu Państwa.

Jasiński dodał, że po wejściu w życie nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, przekształconych zostanie 780 przedsiębiorstw.

Jasiński poinformował, że nie będzie szybkiej prywatyzacji warszawskiej giełdy. Ma ona odgrywać bardziej istotną rolę w środkowej Europie i zachęcać emitentów do plasowania papierów wartościowych w Warszawie.

Dodał, że nie są też planowane żadne zmiany właścicielskie w sektorze bankowym, choć - jego zdaniem - udział sektora publicznego w bankach powinien być większy.

MSP zamierza zrestrukturyzować kapitałowo Polski Holding Farmaceutyczny. Państwo ma kontrolować część produkcyjną, by mieć wpływ na ceny leków refundowanych.

Uzdrowiska mają być podzielone na trzy grupy: najlepsze (ok. 10) nie będą prywatyzowane, ok. 7-10 o unikatowym charakterze i wymagających indywidualnej ścieżki prywatyzacyjnej, oraz pozostałe, które zostaną sprywatyzowane.

Resort skarbu będzie prywatyzować wielką syntezę chemiczną, czyli takie spółki jak Police, Puławy, Zakłady Azotowe Tarnów, Nowa Sarzyna, Kędzierzyn i Zachem.

Ma być kontynuowana restrukturyzacja i prywatyzacja hutnictwa i sektora spirytusowego. Minister dodał, że istnieje też wstępna koncepcja polskiej grupy spirytusowej. Nie jest jeszcze rozwiązany problem Krajowej Spółki Cukrowej. Sprywatyzowane będą firmy takie jak Sklejka Pisz, Ruch, a także niektóre przedsiębiorstwa spedycji.

W 2006 r. zostanie skorygowana "Strategia prywatyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego" (z 20 grudnia 2004 r.). Rząd wyraził już zgodę na dokapitalizowanie Kompanii Węglowej akcjami spółek CIECH i Węglokoks.

W przemyśle obronnym w 2006 r. przewiduje się kontynuowanie konsolidacji oraz zbycie pakietu akcji SP w 3 spółkach.

W sektorze stoczniowym trwają prace związane z ewentualnym wyłączeniem Stoczni Gdańsk - Grupa Stoczni Gdynia SA z Grupy Kapitałowej Stoczni Gdynia SA oraz starania o pozyskanie inwestorów strategicznych.

Według danych MSP, na koniec marca br. Skarb Państwa był zaangażowany kapitałowo w ok. 2,4 tys. podmiotów, na które składa się 1.489 spółek z udziałem SP, 682 przedsiębiorstwa państwowe oraz ok. 200 jednostek badawczo-rozwojowych.

MSP sprawuje nadzór właścicielski nad 1.383 spółkami o różnym stopniu zaangażowania kapitałowego SP. W 380 ma udziały poniżej 10 proc., w 470 - między 10 a 50 proc. w 105 - od 50 do niespełna 100 proc., a w 428 - ma 100 proc. udziałów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Jasiński: Możliwe przychody z prywatyzacji to 3,1 mld zł