JSW: 22,4 mld zł inwestycji do 2030 r.

  • PAP
opublikowano: 25-03-2022, 14:48

Program inwestycyjny grupy JSW zakłada realizację w latach 2022-30 projektów o łącznej wartości ok. 22,4 mld zł – wynika ze zaktualizowanej strategii grupy. Inwestycje w spółce JSW wyniosą ok. 17,8 mld zł, czyli 80 proc. nakładów w grupie; inwestycje środowiskowe zakładane są na poziomie 4,3 mld zł.

fot. Reuters/Forum

25 lutego br. Rada Nadzorcza JSW zatwierdziła przyjętą przez zarząd spółki "Strategię JSW S.A. z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2022-2030", będącą aktualizacją dotychczas realizowanej strategii grupy kapitałowej JSW.

W zaktualizowanej strategii grupy do 2030 roku JSW zakłada m.in. zwiększenie wydobycia węgla kamiennego do 16,1 mln ton rocznie w 2030 r. (z ok. 14,5 mln ton w 2022 r.) i przekroczenie od 2026 r. 90-procentowego udziału węgla koksowego w produkcji ogółem. Spółka chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

Zgodnie ze strategią średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 2022-2030 ma wynieść ponad 77 tys. metrów bieżących. Grupa JSW zakłada produkcję i sprzedaż koksu na stabilnym poziomie ok. 3,6 mln ton rocznie. Celem jest też dywersyfikacja przychodów - w latach 2022-2030 JSW chce uzyskiwać średnio 10 proc. przychodów ze sprzedaży produktów niezwiązanych z podstawową działalnością.

Przedstawiając na piątkowej konferencji prasowej część założeń strategii wiceprezes ds. technicznych i operacyjnych JSW Edward Paździorko podał, że program inwestycyjny grupy JSW zakłada realizację w latach 2022-30 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ok. 22,4 mld zł. Inwestycje w spółce JSW SA, czyli segmencie węglowym, wyniosą ok. 17,8 mld zł, czyli 80 proc. nakładów w grupie; inwestycje w segmencie koksowym zakładane są na 2,7 mld zł, a pozostałe – na blisko 2 mld zł. Ogółem inwestycje środowiskowe planowane są na poziomie 4,3 mld zł.

W segmencie węglowym inwestycje rzeczowe, jak zakup wyposażenia ścian, modernizacje przodków, szacowane są na 8,2 mld zł; na 7,3 mld zł szacowane są prace przygotowawcze w przygotowanie frontów ścianowych, a na 2,3 mld zł wydatki związane m.in. z leasingiem i wynajmem maszyn.

Paździorko zestawił tegoroczny cel produkcji węgla: 14,5 mln ton z zakładanym do 2030 r. wzrostem do 16,1 mln ton, przy zwiększeniu udziału produkcji węgla koksowego z 84 proc. w br., do powyżej 90 proc. od 2026 r. Uściślił przy tym, że południowe kopalnie spółki już osiągają ten próg, natomiast wyzwaniem jest osiągnięcie tego współczynnika w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice.

Wiceprezes mówił, że celem jest zabezpieczenie bazy zasobowej węgla koksowego – inwestycje udostępniające trwają we wszystkich kopalniach. Związany z tym tegoroczny poziom nakładów na kluczowe inwestycje sięgnie w tym roku 470 mln zł, stopniowo osiągając do 2030 r. poziom 260 mln zł rocznie.

Projekty dla kopalni Knurów-Szczygłowice to: budowa poziomu 1050 w obu ruchach, modernizacja przeróbki i zwiększenie gospodarczego wykorzystania metanu, dla kopalni Borynia-Zofiówka: budowa poziomu 1120 w ruchu Borynia i 1080 w ruchu Zofiówka, dla kopalni Jastrzębie-Bzie: rozpoznanie, udostępnienie i zagospodarowanie zasobów złóż Bzie-Dębina 2-Zachód i Bzie-Dębina 1-Zachód oraz rozbudowa poziomu 1110, dla kopalni Budryk: udostępnienie nowych zasobów w pokładzie 405/1 i 405/2, zwiększenie wykorzystania metanu, modernizacja przeróbki i rozbudowa poziomu 1290, a dla kopalni Pniówek: udostępnienie i zagospodarowanie zasobów złoża Pawłowice 1, rozbudowa poziomu 1000 z pogłębieniem szybów IV i III, budowa poziomu 1140 i zwiększenie wykorzystania metanu.

Wiceprezes zasygnalizował, że spółka ma też na uwadze sąsiednie złoża, będące przedmiotem badań geologicznych: Żory-Warszowice, Pawłowice czy Bzie-Dębina 2. Ogółem stan zasobów operatywnych JSW, czyli objętych wszystkimi przedsięwzięciami spółki, na koniec 2021 r. wynosił 1233,6 mln ton węgla.

Celem strategicznym jest zwiększenie wydajności: w 2022 ma on wynieść 660 ton wydobytego węgla na pracownika; zakładane jest osiągnięcie blisko 800 ton na pracownika w 2030 r.

Na ten rok w kopalniach JSW planowane jest wydrążenie 79,3 km wyrobisk, w tym 81 proc. przy zaangażowaniu własnej załogi; w 2030 r. planowanych jest 71,2 km wyrobisk, w tym 88 proc. wykonanych przez załogę własną. Wskaźnik natężenia robót korytarzowych w tym roku to 5,5 metrów bieżących na wydobycie 1 tys. ton węgla, w tym 4,7 m robót ruchowych.

Inwestycje w segmencie koksowym mają sięgnąć 2,8 mld zł. Jak mówił wiceprezes ds. handlu Sebastian Bartos, w celu zwiększenia marży planowane jest zwiększenie udziału produkcji koksu wielkopiecowego z 70 proc. do 78 proc., przy optymalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych 3,6 mln ton.

W największej koksowni Przyjaźń (produkuje ok. 2,6 mln ton) do 2030 r. planowana jest modernizacja dwóch baterii – trwająca baterii nr 4 i planowana baterii nr 3; z planowanym ok. 2027 r. wyłączeniem baterii nr 2 – a także modernizacja instalacji suchego chłodzenia baterii nr 5.

W koksowni Radlin (0,7 mln ton rocznie) trwa budowa bloku energetycznego; planowana jest instalacja odsiarczania i odazotowania spalin, a ok. 2030 r. – remont ceramiczny jedynej baterii (związany z czasowym obniżeniem produkcji grupy do 3,3 mln ton). W wyspecjalizowanej koksowni Jadwiga (ok. 270 tys. ton rocznie) zakładane jest dostosowanie instalacji do reguł BAT (bieżące remonty i instalacja odsiarczania). Na terenie zamkniętej koksowni Dębieńsko planowane jest uruchomienie farmy fotowoltaicznej o mocy 10MWe.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane