Kończy się era prostych kredytów

AB
opublikowano: 30-09-2009, 01:11

Dziury w drogach nie przejmują się kryzysem. Euro 2012 także. Inwestować trzeba już dzisiaj – przypomina Andrzej Kopyrski, wiceprezes Pekao.

Nadzoruje pan pion bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej. Jakim klientem jest dla pana jednostka samorządu terytorialnego, spółka miejska?

Andrzej Kopyrski, wiceprezes Pekao: Bardzo ważnym. Sektor publiczny, w tym samorządy, zajmuje szczególne miejsce w filozofii Banku Pekao. Potrafimy zrozumieć i docenić ogromny potencjał samorządów i ich specyficzne potrzeby. Miasto czy spółka miejska nie są standardowym klientem korporacyjnym i wymagają indywidualnego podejścia. Nie można dla oceny ich zdolności kredytowej stosować korporacyjnych metod analizy finansowej. Dlatego mamy departament do obsługi sektora publicznego, w ramach którego działają m.in. biuro odpowiedzialne za strukturyzowanie projektów sektora publicznego i biuro obsługi tych jednostek. Chcemy wychodzić naprzeciw wyzwaniom sektora publicznego i budować nową jakość usług finansowych dla niego.

Rynek tych usług dla samorządów ewoluuje?

Oczywiście. Oferując nasze usługi, odpowiadamy na potrzeby klienta, a te się zmieniają. Po pierwsze — pojawiły się ogromne potrzeby inwestycyjne — odnawianie zasobów i nowe, terminowe inwestycje związane z absorpcją funduszy UE oraz Euro 2012, które z powodu swej złożoności są trudne do sfinansowania kredytem uzyskiwanym w sztywnej procedurze przetargowej. Po drugie — powoli zbliża się koniec ery prostych kredytów i długu bezpośrednio obciążającego budżety gmin z powodu kurczących się ustawowych wskaźników poziomu i obsługi ich zadłużenia. Powstaje zatem konieczność budowania pozabilansowych struktur finansowania projektów samorządowych, np. poprzez spółki celowe. Rośnie także świadomość samorządów co do specyfiki instrumentów finansowych, rynku kapitałowego i kosztu kapitału. Akceptowalna i oczywista staje się reguła, że okres finansowania powinien być zbieżny z okresem amortyzacji finansowanej inwestycji. Pojawiają się już długie terminy finansowania kapitałochłonnych projektów, również w spółkach miejskich. Stosunkowo niedawno zaczął funkcjonować nowy na polskim rynku instrument: obligacja przychodowa. Odchodzi się od prostego finansowania inwestycji na rzecz strukturyzowanego finansowania projektowego, realizowanego przez spółki celowe, i sięganie po nowe instrumenty. To wymusza zmianę podejścia banku. Samorząd nie może już przychodzić do bankowego okienka po gotowy produkt. Bank powinien być zapraszany do współpracy już na etapie pomysłu na inwestycje. Takie podejście zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu realizacji projektu.

W czasie kryzysu sektor publiczny jest atrakcyjny dla banku?

Dziury w drogach czy zużyte wagony tramwajowe nie przejmują się kryzysem. Realizacja Mistrzostw Euro 2012 i nowe stadiony też nie poczekają, aż nadejdzie dobra koniunktura. Inwestować trzeba już dzisiaj. Samorząd, w przeciwieństwie do firm komercyjnych, nie może rezygnować z wykonywania swoich usług i nowych inwestycji.

Zwłaszcza w czasie kryzysu miasta i spółki miejskie są dobrymi pożyczkobiorcami. Stałe dochody samorządów są gwarantowane ustawowo, a ich zobowiązania do świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnych sprawiają, że ryzyko kredytowe może być szczególnie atrakcyjne dla banku i dla inwestorów. Poza tym bardzo doceniamy jednostki samorządowe w kontekście zarządzanych przez nie pieniędzy.

To brzmi bardzo optymistycznie. Nie ma zagrożeń?

Wciąż pozostawia trochę do życzenia jakość prawa. Ono nadal nie nadąża za potrzebami samorządów. Brak jednoznacznej wykładni i orzecznictwa. Są też stosunkowo nowe dziedziny, np. pomoc publiczna czy ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, i możemy być dumni, że jesteśmy pionierami przecierającymi szlaki.

Co pan myśli, gdy widzi miejski tabor lub wodociągi sfinansowane przez Pekao?

To materialna forma sukcesu naszych klientów. A ich sukcesy to również nasze sukcesy, potwierdzające słuszność decyzji z przeszłości.

None
None

Nadzoruje pan pion bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej. Jakim klientem jest dla pana jednostka samorządu terytorialnego, spółka miejska?

Andrzej Kopyrski, wiceprezes Pekao: Bardzo ważnym. Sektor publiczny, w tym samorządy, zajmuje szczególne miejsce w filozofii Banku Pekao. Potrafimy zrozumieć i docenić ogromny potencjał samorządów i ich specyficzne potrzeby. Miasto czy spółka miejska nie są standardowym klientem korporacyjnym i wymagają indywidualnego podejścia. Nie można dla oceny ich zdolności kredytowej stosować korporacyjnych metod analizy finansowej. Dlatego mamy departament do obsługi sektora publicznego, w ramach którego działają m.in. biuro odpowiedzialne za strukturyzowanie projektów sektora publicznego i biuro obsługi tych jednostek. Chcemy wychodzić naprzeciw wyzwaniom sektora publicznego i budować nową jakość usług finansowych dla niego.

Rynek tych usług dla samorządów ewoluuje?

Oczywiście. Oferując nasze usługi, odpowiadamy na potrzeby klienta, a te się zmieniają. Po pierwsze — pojawiły się ogromne potrzeby inwestycyjne — odnawianie zasobów i nowe, terminowe inwestycje związane z absorpcją funduszy UE oraz Euro 2012, które z powodu swej złożoności są trudne do sfinansowania kredytem uzyskiwanym w sztywnej procedurze przetargowej. Po drugie — powoli zbliża się koniec ery prostych kredytów i długu bezpośrednio obciążającego budżety gmin z powodu kurczących się ustawowych wskaźników poziomu i obsługi ich zadłużenia. Powstaje zatem konieczność budowania pozabilansowych struktur finansowania projektów samorządowych, np. poprzez spółki celowe. Rośnie także świadomość samorządów co do specyfiki instrumentów finansowych, rynku kapitałowego i kosztu kapitału. Akceptowalna i oczywista staje się reguła, że okres finansowania powinien być zbieżny z okresem amortyzacji finansowanej inwestycji. Pojawiają się już długie terminy finansowania kapitałochłonnych projektów, również w spółkach miejskich. Stosunkowo niedawno zaczął funkcjonować nowy na polskim rynku instrument: obligacja przychodowa. Odchodzi się od prostego finansowania inwestycji na rzecz strukturyzowanego finansowania projektowego, realizowanego przez spółki celowe, i sięganie po nowe instrumenty. To wymusza zmianę podejścia banku. Samorząd nie może już przychodzić do bankowego okienka po gotowy produkt. Bank powinien być zapraszany do współpracy już na etapie pomysłu na inwestycje. Takie podejście zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu realizacji projektu.

W czasie kryzysu sektor publiczny jest atrakcyjny dla banku?

Dziury w drogach czy zużyte wagony tramwajowe nie przejmują się kryzysem. Realizacja Mistrzostw Euro 2012 i nowe stadiony też nie poczekają, aż nadejdzie dobra koniunktura. Inwestować trzeba już dzisiaj. Samorząd, w przeciwieństwie do firm komercyjnych, nie może rezygnować z wykonywania swoich usług i nowych inwestycji.

Zwłaszcza w czasie kryzysu miasta i spółki miejskie są dobrymi pożyczkobiorcami. Stałe dochody samorządów są gwarantowane ustawowo, a ich zobowiązania do świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnych sprawiają, że ryzyko kredytowe może być szczególnie atrakcyjne dla banku i dla inwestorów. Poza tym bardzo doceniamy jednostki samorządowe w kontekście zarządzanych przez nie pieniędzy.

To brzmi bardzo optymistycznie. Nie ma zagrożeń?

Wciąż pozostawia trochę do życzenia jakość prawa. Ono nadal nie nadąża za potrzebami samorządów. Brak jednoznacznej wykładni i orzecznictwa. Są też stosunkowo nowe dziedziny, np. pomoc publiczna czy ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, i możemy być dumni, że jesteśmy pionierami przecierającymi szlaki.

Co pan myśli, gdy widzi miejski tabor lub wodociągi sfinansowane przez Pekao?

To materialna forma sukcesu naszych klientów. A ich sukcesy to również nasze sukcesy, potwierdzające słuszność decyzji z przeszłości.

Nadzoruje pan pion bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej. Jakim klientem jest dla pana jednostka samorządu terytorialnego, spółka miejska?

Andrzej Kopyrski, wiceprezes Pekao: Bardzo ważnym. Sektor publiczny, w tym samorządy, zajmuje szczególne miejsce w filozofii Banku Pekao. Potrafimy zrozumieć i docenić ogromny potencjał samorządów i ich specyficzne potrzeby. Miasto czy spółka miejska nie są standardowym klientem korporacyjnym i wymagają indywidualnego podejścia. Nie można dla oceny ich zdolności kredytowej stosować korporacyjnych metod analizy finansowej. Dlatego mamy departament do obsługi sektora publicznego, w ramach którego działają m.in. biuro odpowiedzialne za strukturyzowanie projektów sektora publicznego i biuro obsługi tych jednostek. Chcemy wychodzić naprzeciw wyzwaniom sektora publicznego i budować nową jakość usług finansowych dla niego.

Rynek tych usług dla samorządów ewoluuje?

Oczywiście. Oferując nasze usługi, odpowiadamy na potrzeby klienta, a te się zmieniają. Po pierwsze — pojawiły się ogromne potrzeby inwestycyjne — odnawianie zasobów i nowe, terminowe inwestycje związane z absorpcją funduszy UE oraz Euro 2012, które z powodu swej złożoności są trudne do sfinansowania kredytem uzyskiwanym w sztywnej procedurze przetargowej. Po drugie — powoli zbliża się koniec ery prostych kredytów i długu bezpośrednio obciążającego budżety gmin z powodu kurczących się ustawowych wskaźników poziomu i obsługi ich zadłużenia. Powstaje zatem konieczność budowania pozabilansowych struktur finansowania projektów samorządowych, np. poprzez spółki celowe. Rośnie także świadomość samorządów co do specyfiki instrumentów finansowych, rynku kapitałowego i kosztu kapitału. Akceptowalna i oczywista staje się reguła, że okres finansowania powinien być zbieżny z okresem amortyzacji finansowanej inwestycji. Pojawiają się już długie terminy finansowania kapitałochłonnych projektów, również w spółkach miejskich. Stosunkowo niedawno zaczął funkcjonować nowy na polskim rynku instrument: obligacja przychodowa. Odchodzi się od prostego finansowania inwestycji na rzecz strukturyzowanego finansowania projektowego, realizowanego przez spółki celowe, i sięganie po nowe instrumenty. To wymusza zmianę podejścia banku. Samorząd nie może już przychodzić do bankowego okienka po gotowy produkt. Bank powinien być zapraszany do współpracy już na etapie pomysłu na inwestycje. Takie podejście zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu realizacji projektu.

W czasie kryzysu sektor publiczny jest atrakcyjny dla banku?

Dziury w drogach czy zużyte wagony tramwajowe nie przejmują się kryzysem. Realizacja Mistrzostw Euro 2012 i nowe stadiony też nie poczekają, aż nadejdzie dobra koniunktura. Inwestować trzeba już dzisiaj. Samorząd, w przeciwieństwie do firm komercyjnych, nie może rezygnować z wykonywania swoich usług i nowych inwestycji.

Zwłaszcza w czasie kryzysu miasta i spółki miejskie są dobrymi pożyczkobiorcami. Stałe dochody samorządów są gwarantowane ustawowo, a ich zobowiązania do świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnych sprawiają, że ryzyko kredytowe może być szczególnie atrakcyjne dla banku i dla inwestorów. Poza tym bardzo doceniamy jednostki samorządowe w kontekście zarządzanych przez nie pieniędzy.

To brzmi bardzo optymistycznie. Nie ma zagrożeń?

Wciąż pozostawia trochę do życzenia jakość prawa. Ono nadal nie nadąża za potrzebami samorządów. Brak jednoznacznej wykładni i orzecznictwa. Są też stosunkowo nowe dziedziny, np. pomoc publiczna czy ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, i możemy być dumni, że jesteśmy pionierami przecierającymi szlaki.

Co pan myśli, gdy widzi miejski tabor lub wodociągi sfinansowane przez Pekao?

To materialna forma sukcesu naszych klientów. A ich sukcesy to również nasze sukcesy, potwierdzające słuszność decyzji z przeszłości.

Nadzoruje pan pion bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej. Jakim klientem jest dla pana jednostka samorządu terytorialnego, spółka miejska?

Andrzej Kopyrski, wiceprezes Pekao: Bardzo ważnym. Sektor publiczny, w tym samorządy, zajmuje szczególne miejsce w filozofii Banku Pekao. Potrafimy zrozumieć i docenić ogromny potencjał samorządów i ich specyficzne potrzeby. Miasto czy spółka miejska nie są standardowym klientem korporacyjnym i wymagają indywidualnego podejścia. Nie można dla oceny ich zdolności kredytowej stosować korporacyjnych metod analizy finansowej. Dlatego mamy departament do obsługi sektora publicznego, w ramach którego działają m.in. biuro odpowiedzialne za strukturyzowanie projektów sektora publicznego i biuro obsługi tych jednostek. Chcemy wychodzić naprzeciw wyzwaniom sektora publicznego i budować nową jakość usług finansowych dla niego.

Rynek tych usług dla samorządów ewoluuje?

Oczywiście. Oferując nasze usługi, odpowiadamy na potrzeby klienta, a te się zmieniają. Po pierwsze — pojawiły się ogromne potrzeby inwestycyjne — odnawianie zasobów i nowe, terminowe inwestycje związane z absorpcją funduszy UE oraz Euro 2012, które z powodu swej złożoności są trudne do sfinansowania kredytem uzyskiwanym w sztywnej procedurze przetargowej. Po drugie — powoli zbliża się koniec ery prostych kredytów i długu bezpośrednio obciążającego budżety gmin z powodu kurczących się ustawowych wskaźników poziomu i obsługi ich zadłużenia. Powstaje zatem konieczność budowania pozabilansowych struktur finansowania projektów samorządowych, np. poprzez spółki celowe. Rośnie także świadomość samorządów co do specyfiki instrumentów finansowych, rynku kapitałowego i kosztu kapitału. Akceptowalna i oczywista staje się reguła, że okres finansowania powinien być zbieżny z okresem amortyzacji finansowanej inwestycji. Pojawiają się już długie terminy finansowania kapitałochłonnych projektów, również w spółkach miejskich. Stosunkowo niedawno zaczął funkcjonować nowy na polskim rynku instrument: obligacja przychodowa. Odchodzi się od prostego finansowania inwestycji na rzecz strukturyzowanego finansowania projektowego, realizowanego przez spółki celowe, i sięganie po nowe instrumenty. To wymusza zmianę podejścia banku. Samorząd nie może już przychodzić do bankowego okienka po gotowy produkt. Bank powinien być zapraszany do współpracy już na etapie pomysłu na inwestycje. Takie podejście zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu realizacji projektu.

W czasie kryzysu sektor publiczny jest atrakcyjny dla banku?

Dziury w drogach czy zużyte wagony tramwajowe nie przejmują się kryzysem. Realizacja Mistrzostw Euro 2012 i nowe stadiony też nie poczekają, aż nadejdzie dobra koniunktura. Inwestować trzeba już dzisiaj. Samorząd, w przeciwieństwie do firm komercyjnych, nie może rezygnować z wykonywania swoich usług i nowych inwestycji.

Zwłaszcza w czasie kryzysu miasta i spółki miejskie są dobrymi pożyczkobiorcami. Stałe dochody samorządów są gwarantowane ustawowo, a ich zobowiązania do świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnych sprawiają, że ryzyko kredytowe może być szczególnie atrakcyjne dla banku i dla inwestorów. Poza tym bardzo doceniamy jednostki samorządowe w kontekście zarządzanych przez nie pieniędzy.

To brzmi bardzo optymistycznie. Nie ma zagrożeń?

Wciąż pozostawia trochę do życzenia jakość prawa. Ono nadal nie nadąża za potrzebami samorządów. Brak jednoznacznej wykładni i orzecznictwa. Są też stosunkowo nowe dziedziny, np. pomoc publiczna czy ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, i możemy być dumni, że jesteśmy pionierami przecierającymi szlaki.

Co pan myśli, gdy widzi miejski tabor lub wodociągi sfinansowane przez Pekao?

To materialna forma sukcesu naszych klientów. A ich sukcesy to również nasze sukcesy, potwierdzające słuszność decyzji z przeszłości.

Nadzoruje pan pion bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej. Jakim klientem jest dla pana jednostka samorządu terytorialnego, spółka miejska?

Andrzej Kopyrski, wiceprezes Pekao: Bardzo ważnym. Sektor publiczny, w tym samorządy, zajmuje szczególne miejsce w filozofii Banku Pekao. Potrafimy zrozumieć i docenić ogromny potencjał samorządów i ich specyficzne potrzeby. Miasto czy spółka miejska nie są standardowym klientem korporacyjnym i wymagają indywidualnego podejścia. Nie można dla oceny ich zdolności kredytowej stosować korporacyjnych metod analizy finansowej. Dlatego mamy departament do obsługi sektora publicznego, w ramach którego działają m.in. biuro odpowiedzialne za strukturyzowanie projektów sektora publicznego i biuro obsługi tych jednostek. Chcemy wychodzić naprzeciw wyzwaniom sektora publicznego i budować nową jakość usług finansowych dla niego.

Rynek tych usług dla samorządów ewoluuje?

Oczywiście. Oferując nasze usługi, odpowiadamy na potrzeby klienta, a te się zmieniają. Po pierwsze — pojawiły się ogromne potrzeby inwestycyjne — odnawianie zasobów i nowe, terminowe inwestycje związane z absorpcją funduszy UE oraz Euro 2012, które z powodu swej złożoności są trudne do sfinansowania kredytem uzyskiwanym w sztywnej procedurze przetargowej. Po drugie — powoli zbliża się koniec ery prostych kredytów i długu bezpośrednio obciążającego budżety gmin z powodu kurczących się ustawowych wskaźników poziomu i obsługi ich zadłużenia. Powstaje zatem konieczność budowania pozabilansowych struktur finansowania projektów samorządowych, np. poprzez spółki celowe. Rośnie także świadomość samorządów co do specyfiki instrumentów finansowych, rynku kapitałowego i kosztu kapitału. Akceptowalna i oczywista staje się reguła, że okres finansowania powinien być zbieżny z okresem amortyzacji finansowanej inwestycji. Pojawiają się już długie terminy finansowania kapitałochłonnych projektów, również w spółkach miejskich. Stosunkowo niedawno zaczął funkcjonować nowy na polskim rynku instrument: obligacja przychodowa. Odchodzi się od prostego finansowania inwestycji na rzecz strukturyzowanego finansowania projektowego, realizowanego przez spółki celowe, i sięganie po nowe instrumenty. To wymusza zmianę podejścia banku. Samorząd nie może już przychodzić do bankowego okienka po gotowy produkt. Bank powinien być zapraszany do współpracy już na etapie pomysłu na inwestycje. Takie podejście zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu realizacji projektu.

Co tam, panie, w inwestycjach?
Najciekawsze zagraniczne inwestycje w Polsce i polskie za granicą. Gdzie powstają, ile kosztują i które firmy będą szukać wykonawców i pracowników
ZAPISZ MNIE
×
Co tam, panie, w inwestycjach?
autor: Małgorzata Grzegorczyk
Wysyłany raz w miesiącu
Małgorzata Grzegorczyk
Najciekawsze zagraniczne inwestycje w Polsce i polskie za granicą. Gdzie powstają, ile kosztują i które firmy będą szukać wykonawców i pracowników
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

W czasie kryzysu sektor publiczny jest atrakcyjny dla banku?

Dziury w drogach czy zużyte wagony tramwajowe nie przejmują się kryzysem. Realizacja Mistrzostw Euro 2012 i nowe stadiony też nie poczekają, aż nadejdzie dobra koniunktura. Inwestować trzeba już dzisiaj. Samorząd, w przeciwieństwie do firm komercyjnych, nie może rezygnować z wykonywania swoich usług i nowych inwestycji.

Zwłaszcza w czasie kryzysu miasta i spółki miejskie są dobrymi pożyczkobiorcami. Stałe dochody samorządów są gwarantowane ustawowo, a ich zobowiązania do świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnych sprawiają, że ryzyko kredytowe może być szczególnie atrakcyjne dla banku i dla inwestorów. Poza tym bardzo doceniamy jednostki samorządowe w kontekście zarządzanych przez nie pieniędzy.

To brzmi bardzo optymistycznie. Nie ma zagrożeń?

Wciąż pozostawia trochę do życzenia jakość prawa. Ono nadal nie nadąża za potrzebami samorządów. Brak jednoznacznej wykładni i orzecznictwa. Są też stosunkowo nowe dziedziny, np. pomoc publiczna czy ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, i możemy być dumni, że jesteśmy pionierami przecierającymi szlaki.

Co pan myśli, gdy widzi miejski tabor lub wodociągi sfinansowane przez Pekao?

To materialna forma sukcesu naszych klientów. A ich sukcesy to również nasze sukcesy, potwierdzające słuszność decyzji z przeszłości.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: AB

Polecane