KPWiG: 37 nowych spółek publicznych w 2005

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 30-12-2005, 15:44

Prospekty emisyjne 37 nowych spółek publicznych zatwierdziła Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w 2005 r. Za najważniejsze wydarzenie KPWiG uznała w podsumowaniu roku nowe prawo rynku kapitałowego.

Prospekty emisyjne 37 nowych spółek publicznych zatwierdziła Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w 2005 r. Za najważniejsze wydarzenie KPWiG uznała w podsumowaniu roku nowe prawo rynku kapitałowego.

    W 2005 r. KPWiG zatwierdziła prospekty emisyjne 51 spółek, w tym 37 nowych (z tego w I połowie roku 33 nowych). W całym 2004 r. zatwierdzono prospekty 61 spółek, w tym 45 nowych.

    Wartość ofert publicznych akcji w 2005 wyniosła ok. 7 mld zł (w 2004 r. - 12,87 mld zł).  Największą transakcją na rynku pierwotnym w 2005 r. była oferta publiczna akcji PGNiG (wartość - 2,68 mld zł). 

    29 lipca 2005 r. Sejm uchwalił trzy ustawy regulujące na nowo rynek kapitałowy i zastępujące prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Zmiany zakładają poprawienie pozycji konkurencyjnej dla polskich podmiotów działających na rynku kapitałowym, harmonizację z prawem Unii Europejskiej oraz wzmocnienie nadzoru nad rynkiem.

    Komisja wyraziła w 2005 r. zgodę na utworzenie 4 nowych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz 42 nowych funduszy inwestycyjnych (w tym 21 otwartych, 4 specjalistycznych otwartych oraz 17 zamkniętych). Licencję KPWiG mają 23 towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zarządzające 190 funduszami inwestycyjnymi (w tym 134 otwartymi).

    Prawie dwukrotnie wzrosły aktywa netto funduszy inwestycyjnych (z 37,72 mld zł w grudniu 2004 r. do 56,81 mld zł w listopadzie 2005 r.). Zezwolenie KPWiG otrzymał pierwszy na polskim rynku fundusz sekurytyzacyjny (PKO/Credit Suisse TFI) i hedgingowy (Superfund TFI).

    Zezwolenie Komisji otrzymały 4 nowe domy maklerskie oraz 2 banki oferujące w swoich "okienkach" usługi maklerskie. Licencję KPWiG posiadają 43 podmioty prowadzące działalność maklerską (34 domy maklerskie, 5 biur maklerskich w bankach i 4 banki).

    Do rejestru agentów firmy inwestycyjnej zostały wpisane dwie pierwsze firmy.

    W 2005 r. na listę maklerów papierów wartościowych zostało wpisanych 20 osób, na listę maklerów giełd towarowych 14 osób, a na listę doradców inwestycyjnych 6 osób (w sumie maklerów papierów wartościowych jest 1799, maklerów giełd towarowych - 107, a doradców inwestycyjnych - 229).

    KPWiG zwalczała też nadużycia na rynku kapitałowym. W 2005 r. wszczęto 50 postępowań wyjaśniających. Dotyczyły one głównie: niedopełnienia przez "insiderów" (osób posiadających informacje poufne o spółkach - PAP) obowiązków informacyjnych dotyczących transakcji akcjami ich spółek (21), podejrzenia ujawnienia i wykorzystania informacji poufnej (9), podejrzenia manipulacji instrumentem finansowym (6) i niedopełnienia obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną lub jej akcjonariuszy (4). Zakończyło się 53 postępowań wyjaśniających, a 16 postępowań nadal jest w toku.

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

    Komisja nałożyła na nadzorowane podmioty kary pieniężne na łączną kwotę 1,8 mln zł (w tym: 1,43 mln zł na spółki publiczne za niewłaściwe wykonywanie obowiązków informacyjnych, 165 tys. zł na podmioty prowadzące działalność maklerską, 95 tys. zł na towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 100 tys. zł na członka władz spółki publicznej za wykorzystanie informacji poufnej oraz 10 tys. zł na "insiderów" za nieprzekazanie informacji o transakcjach akcjami swoich spółek). W 2004 r. kary wyniosły łącznie 2,5 mln zł.

    W 2005 r. urząd KPWiG skierował do Prokuratury 42 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (obejmowały łącznie 53 naruszenia przepisów prawa).  W 2004 roku 42 zawiadomienia obejmowały 48 naruszeń przepisów. W 2005 r. zawiadomienia dotyczyły najczęściej podejrzenia popełnienia następujących przestępstw: manipulacja instrumentem finansowym (11), prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia (10), ujawnienie i wykorzystanie informacji poufnej (6), niedopełnienie obowiązków informacyjnych związanych z posiadaniem znacznych pakietów akcji w spółce publicznej (5). 

    Po wejściu Polski do UE firmy inwestycyjne z Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzyskały możliwość prowadzenia działalności w Polsce. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia działalności jest jedynie przesłanie zawiadomienia o tym zamiarze do KPWiG. Do KPWiG wpłynęło łącznie 289 notyfikacji o zamiarze rozpoczęciaprowadzenia działalności maklerskiej w Polsce bez otwierania oddziału przez podmioty z Unii Europejskiej oraz 10 notyfikacji o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności maklerskiej w Polsce w formie oddziału. 22 zagranicznych funduszy inwestycyjnych przeszło procedurę notyfikacji i może zbywać w naszym kraju swoje tytuły uczestnictwa.

     KPWiG wykluczyła z obrotu papiery wartościowe 19 spółek (w tym: 4 na wniosek emitenta, 2 przestały być emitentami, a 13 za notoryczne niewykonywanie obowiązków informacyjnych).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane