Kto ma inwestora, ten już raportuje

Sebastian Gawłowski
23-06-2003, 00:00

Największe polskie spółki giełdowe mają zagranicznych inwestorów bądź są notowane na zachodnich giełdach. Nic dziwnego, że międzynarodowe standardy rachunkowości są im dobrze znane.

Agora - prezes Wanda Rapaczyńska

- Spółka wprowadziła MSR w 1995 roku.

BPH PBK - prezes Józef Wancer

- Bank już raportuje według MSR. Zgodnie ze standardami inwestora strategicznego, Banku Austria Creditanstalt, takie raporty przygotowywane są co miesiąc dla potrzeb konsolidacyjnych Grupy HVB i BACA oraz w cyklach półrocznych i rocznych. Raz na rok BPH PBK sporządza i publikuje pełne sprawozdanie według MSR.

Budimex - prezes Marek Michałowski

- Zasady księgowe grupy Budimex w zakresie najbardziej istotnych kwestii są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Najważniejsza zmiana dostosowująca zasady księgowe grupy do zgodności z MSSF dotyczyła wyceny kontraktów budowlanych i została wprowadzona przez spółki grupy już w 2001 r. Jednak prezentacja poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego sporządzonego według polskich zasad rachunkowości i MSSF oraz zakres informacji dodatkowej wciąż różnią się w istotnym stopniu. Kolejnym krokiem niwelującym istniejące rozbieżności będzie wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za okres 6 miesięcy 2003 roku raportowania według segmentów działalności, zgodnie z MSR 14. Ostateczne przygotowania grupy do sporządzania sprawozdania finansowego według MSSF planujemy na rok 2004 — mówi Grzegorz Fąfara, główny księgowy Budimexu.

BZ WBK - prezes Jacek Kseń

- Bank prowadzi przygotowania, by sprostać wszystkim wymaganiom stawianym przed emitentami. Wprowadzenie nowego systemu sprawozdawczego wymaga jednak pokonania dwóch przeszkód. Pierwsza z nich to zmiana zasad rachunkowości z polskich na międzynarodowe. Dla banków, prawdopodobnie największym wyzwaniem, jest wprowadzenie metody „efektywnej stopy procentowej” przy wycenie instrumentów finansowych. Jednak na razie brakuje wytycznych i interpretacji NBP. MSR nie determinuje w sposób szczegółowy i jednoznaczny formy sprawozdania finansowego. Opisuje jedynie jego części składowe, których prezentacja jest wymagana. Dlatego niezbędne jest określenie powszechnej interpretacji tych przepisów i ugruntowanie jej od strony prawnej. Optymalnym rozwiązaniem byłby projekt jednolitej formy sprawozdania giełdowego oraz not objaśniających. Pozwoliłoby to na precyzyjne ustosunkowanie się do wprowadzanych zmian w zasadach prezentacji wymaganej informacji finansowej — uważa Wanda Rogowska-Sołtys, dyrektor Obszaru Rachunkowości Finansowej w BZ WBK.

Comarch - prezes Janusz Filipiak

- Spółka deklaruje, że jest przygotowana do raportowania według MSR. Rafał Chwast, dyrektor finansowy Comarchu, mówi, że może to nastąpić już w przyszłym roku.

Computerland - prezes Tomasz Sielicki

- Nasze księgi rachunkowe oraz raporty okresowe są już w wielu aspektach zgodne z MSR. Opis podstawowych, istniejących różnic między polskimi a międzynarodowymi standardami, jest prezentowany w półrocznych oraz rocznych sprawozdaniach finansowych spółki — deklaruje Michał Michalski, rzecznik Computerlandu.

Dębica - prezes Zdzisław Chabowski

- Inwestorem strategicznym spółki jest Goodyear, więc Dębica raportuje m.in. według US GAAP. W związku z tym stosowanie MSR będzie obowiązywało spółkę dopiero od 2007 r.

Kęty - prezes Jan Kryjak

- Spółka zapewnia, że zgodnie z wyznaczonymi terminami rozpocznie raportowanie według MSR.

KGHM - prezes Stanisław Speczik

- Nasze raporty okresowe są przygotowywane zgodnie z metodologią znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Natomiast sytuacje nie ujmowane przez nią, jak np. rezerwy na likwidację kopalń, opisywane są według MSR — mówi Renata Łuczyńska, rzecznik KGHM.

Millennium - prezes Bogusław Kott

- Bank informuje, że od stycznia 2002 r. raportuje według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, która jest zgodna ze standardami IAS 39. Jej wymogi są w dużym stopniu tożsame z MSR.

Netia - prezes Wojciech Mądalski

- Spółka wprowadziła MSR w 2000 roku.

PGF - prezes Jacek Szwajcowski

- PGF jest zobowiązana do prezentowania wartościowo różnic między sprawozdaniem sporządzonym zgodnie z polskimi przepisami ustawy o rachunkowości, a danymi wynikającymi ze stosowania MSR, począwszy od raportu za 2004 rok. Różnice te w formie opisowej podajemy w zestawieniu zawartym we wprowadzeniu do sprawozdań, począwszy od 1999 roku. Niezależnie od tego zaznaczam, że nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadzona od 2002 r. spowodowała, iż większość tych różnic zniknęła. Przepisy ustawy w wielu aspektach wprowadziły już bowiem rozwiązania przewidziane w MSR — mówi Grzegorz Dróżdż, specjalista od kontaktów z mediami PGF.

PKN Orlen - prezes Zbigniew Wróbel

- Spółka wprowadziła MSR w 1998 roku.

Prokom - prezes Ryszard Krauze

- Prokom zapewnia, że wprowadzenie MSR ułatwi życie spółce, bo nie będzie już potrzeby jednoczesnego raportowania według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Pierwsze sprawozdanie według MSR Prokom opublikował w 1997 r.

TP SA - prezes Marek Józefiak

- Spółka wprowadziła MSR w 1998 roku.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sebastian Gawłowski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Kto ma inwestora, ten już raportuje