Łatwiejsza restrukturyzacja firm podczas pandemii

  • Materiał partnera
opublikowano: 27-10-2020, 13:36

Wychodząc naprzeciw kryzysowej sytuacji przedsiębiorstw rząd uprościł postępowanie restrukturyzacyjne. Dziś już wiadomo, że wprowadzone rozwiązanie odpowiada potrzebom firm i okazuje się być bardzo przydatne.

Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstw została wprowadzona w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0., a biznes może z niej korzystać od 24 czerwca br. Nowe narzędzie od razu spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony firm. Jak wynika z danych Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG), wystarczyło zaledwie kilka miesięcy by uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stało się najczęściej wybieranym rozwiązaniem naprawczym.

Przepis wymagający zgody nadzorcy układu na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu zabezpiecza interes wierzycieli, a jednocześnie chroni majątek przedsiębiorstwa przez ryzykiem jego wyprowadzenia, np. przez niekontrolowaną jego wyprzedaż czy transferowanie – mówi  Małgorzata Anisimowicz, prezes zarządu PMR Restrukturyzacje.
Przepis wymagający zgody nadzorcy układu na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu zabezpiecza interes wierzycieli, a jednocześnie chroni majątek przedsiębiorstwa przez ryzykiem jego wyprowadzenia, np. przez niekontrolowaną jego wyprzedaż czy transferowanie – mówi  Małgorzata Anisimowicz, prezes zarządu PMR Restrukturyzacje.

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, zwane uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym (UPR) to w przeważającej mierze postępowanie pozasądowe. Określane jako hybryda dotychczasowych rozwiązań restrukturyzacyjnych, w największym stopniu oparte zostało na przepisach postępowania o zatwierdzeniu układu, ale także z uwzględnieniem korzyści ochrony przedegzekucyjnej wynikającej z innych postępowań.

– Postępowanie to zmierzające do zatwierdzenia układu z wierzycielami i chroniące majątek przedsiębiorstwa oraz kluczowe umowy, realizowane jest na podstawie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, a dzień dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. Od tego dnia rozpoczyna również bieg czteromiesięczny termin na zawarcie układu z wierzycielami – tłumaczy Małgorzata Anisimowicz, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i prezes zarządu PMR Restrukturyzacje, spółki z dużym doświadczeniem w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych.

Obwieszczenie o otwarciu postępowania dłużnik powinien poprzedzić przygotowaniem propozycji układowych, spisu wierzytelności oraz wierzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu. W praktyce, w ramach zawartej umowy, dokumentacja ta przygotowywana jest przy pełnym wsparciu doradcy restrukturyzacyjnego. Dopiero po dopełnieniu tych formalności może złożyć do MSiG wniosek o dokonanie obwieszczenia. Ma na to czas do 30 czerwca 2021 r.

– Rozpoczęcie uproszczonej restrukturyzacji firmy z mocy prawa powoduje zawieszenie postępowań egzekucyjnych, zarówno co do wierzytelności powstałych przed otwarciem postępowania i wchodzących do układu, jak i co do wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Niedopuszczalne jest też wszczęcie nowych egzekucji. Bez zgody nadzorcy układu ponadto niedopuszczalne jest wypowiedzenie umów najmu lub dzierżawy, leasingu, ubezpieczeń majątkowych czy też umów rachunku bankowego – wskazuje Małgorzata Anisimowicz.

Otwarcie uproszczonej restrukturyzacji uwalnia członków zarządu od solidarnej odpowiedzialności majątkiem za zobowiązania zadłużonej firmy, którą kierują. Poza tym głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Wysokość wynagrodzenia nadzorcy układu jest zaś uzależniona od wielkości restrukturyzowanego przedsiębiorstwa i efektu końcowego postępowania.

Każda z propozycji układowych składanych przez zadłużoną firmę powinna uwzględniać nadrzędne założenie uszanowania praw wierzycieli. W tym celu doradca restrukturyzacyjny blisko współpracuje z wierzycielami, którym prezentuje m.in. alternatywy wobec propozycji układowych ze wskazaniem najbardziej optymalnych rozwiązań z punktu widzenia ochrony interesów wierzycieli.

– Przepis wymagający zgody nadzorcy układu na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu zabezpiecza interes wierzycieli, a jednocześnie chroni majątek przedsiębiorstwa przez ryzykiem jego wyprowadzenia, np. przez niekontrolowaną jego wyprzedaż czy transferowanie. Jeśli zadłużona firma nie stosuje się do tego wymogu, traci ochronę przed egzekucją oraz prawną ochronę umów – podkreśla Małgorzata Anisimowicz.

Na wniosek wierzyciela sąd może uchylić skutki dokonania obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli.

Pandemia koronawirusa uderzyła w wiele firm i doprowadziła je na skraj wypłacalności finansowej. Poszczególni przedsiębiorcy nie muszą jednak pozostać sami w poszukiwaniu możliwości przetrwania i wyjścia na prostą. Wyspecjalizowani doradcy restrukturyzacyjni są gotowi przygotować szyte na miarę scenariusze restrukturyzacyjne i zaproponować rozwiązania odpowiednie do konkretnych sytuacji. Podstawową rolą doradcy restrukturyzacyjnego jest m.in. audyt aktywów firmy w kryzysie, opracowanie planów restrukturyzacji, udzielenie jej wsparcia w pozyskaniu finansowania oraz poprowadzenie negocjacji z wierzycielami.

Przepis wymagający zgody nadzorcy układu na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu zabezpiecza interes wierzycieli, a jednocześnie chroni majątek przedsiębiorstwa przez ryzykiem jego wyprowadzenia, np. przez niekontrolowaną jego wyprzedaż czy transferowanie – mówi Małgorzata Anisimowicz, prezes zarządu PMR Restrukturyzacje.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane