Mitex <MITE.WA> Modernizacja Hotelu Mercure w Poznaniu.

COMPUTER SERVICE SUPPORT SPÓŁKA AKCYJNA
opublikowano: 24-01-2003, 16:37

MODERNIZACJA HOTELU MERCURE W POZNANIU.

Raport bieżący nr 2/2003

Zarząd MITEX S.A. informuje, iż: w dniu 23 stycznia 2003 roku, Spółka otrzymała obustronnie podpisany aneks z dnia 17 stycznia 2003 roku do umowy z dnia 26 marca 2002 roku z Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy KRS Rejestr Przedsiębiorców pod nr 0000022622.

Na podstawie podpisanego aneksu Mitex S.A. wykona roboty modernizacyjne w Hotelu Mercure w Poznaniu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczałtowe i wynosi 16.494.405 złotych plus należny podatek VAT.

Termin realizacji robót został określony maksymalnie do 14 miesięcy od dnia podpisania aneksu.

Jednocześnie Zarząd Mitex S.A. informuje, iż łączna kwota podpisanych umów w ostatnich 12 miesiącach z Orbis S.A. wynosi 19.279.290 złotych.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, z których największe wynoszą 10% wartości przedmiotu umowy i przysługują zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po przeciwnej stronie.

Podpisana umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium wartości kapitałów własnych.

Data sporządzenia raportu: 24-01-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: COMPUTER SERVICE SUPPORT SPÓŁKA AKCYJNA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Mitex &lt;MITE.WA> Modernizacja Hotelu Mercure w Poznaniu.