Na kłopoty – konsolidacja

PARTNEREM SEKCJI JEST IMPAQ
27-08-2014, 00:00

IT w ubezpieczeniach

Radą na zbyt wiele trudno współpracujących ze sobą aplikacji pochodzących od różnych dostawców wcale nie jest budowa skomplikowanych interfejsów pośredniczących, ale integracja aplikacji bazujących na podobnym stosie technologicznym IMPAQ wspiera takie działania, a przynoszą one redukcję nadmiernych kosztów związanych z obsługą, licencjami, kosztem kolokacji i hostingu — mówi Andrzej Orzełowski, dyrektor sprzedaży odpowiedzialny za sektor ubezpieczeniowy w firmie IMPAQ Sp z o.o.

Jak postrzega Pan rozwój rynku ubezpieczeniowego — czyli Pańskiego głównego klienta — w Polsce? Andrzej Orzełowski: Firmy ubezpieczeniowe dostrzegają duży potencjał rynku ubezpieczeń w naszym kraju. Mieszkańcy krajów Europy Środkowo-Wschodniej (np. Austriacy) wydają na ubezpieczenie kilkakrotnie więcej niż mieszkańcy krajów oddalonych bardziej na wschód. Biorąc także pod uwagę, że większość informacji dotyczących produktów finansowych oraz ubezpieczeniowych jest łatwo dostępna dla klienta końcowego poprzez internetowe systemy sprzedaży bezpośredniej, możemy się spodziewać, że ten potencjał zostanie wykorzystany, a zapotrzebowanie na usługi informatyczne znacznie wzrośnie w najbliższych latach. Tu warto zauważyć, jak bardzo już ten rynek jest zintegrowany z IT. Kupujący ubezpieczenie najczęściej korzysta z porównywarek cenowych i wybiera najatrakcyjniejszą ze swojego punktu widzenia ofertę. Na ogół zaufanie do takich internetowych technik porównywania jest duże, co dostrzegają i firmy ubezpieczeniowe, integrując swoje systemy z porównywarkami. A integracja systemów to już jest dziedzina, w której IMPAQ ma wiele do powiedzenia i widzi duży potencjał rozwoju.

Jednak integracja rozwiązań sprzedażowych z kanałem internetowym nie jest najważniejszą częścią pracy działu firmy, którym pan kieruje...

To prawda, wynika to ze specyfiki pracy z firmami ubezpieczeniowymi. Dla dostawcy systemów i usług, jak IMPAQ, istnieją dwie grupy czynników: niezależne od jego działań i zależne. Pierwsza grupa związana jest bezpośrednio z tworzeniem biznesu przez firmy ubezpieczeniowe. Budowę kanałów agencyjnych rozpoczyna się z reguły od współpracy z największymi multiagencjami, a następnie z agencjami o zasięgu lokalnym czy regionalnym. Zwraca się przy tym uwagę na jakość obsługi zarówno agentów, jak i klientów końcowych, poprawia się oferty produktowe, wprowadza segmentację, konkurencyjne ceny, podejmuje działania marketingowe czy ustala atrakcyjne prowizje agencyjne. Druga grupa, czynników zależnych, jest związana z budowaniem i wspomaganiem

pierwszej linii wsparcia dla firm ubezpieczeniowych, działającej po stronie Call Center lub Biur Obsługi Klienta. Tu możliwości działania dostawców usług IT są duże, bowiem sprawność tej linii bezpośrednio stykającej się z klientem jest uzależniona od pracy zespołów realizujących drugą i trzecią linię wsparcia. Zespoły te wprowadzają zmiany i usprawnienia w systemach informatycznych, co umożliwia poprawienie działania procesów operacyjnych. Właśnie tego typu usługi drugiej i trzeciej linii wsparcia IMPAQ oferuje swoim klientom.

Po wdrożeniach dokonywanych w pierwszej dekadzie obecnego wieku w firmach pozostało mnóstwo aplikacji i systemów zintegrowanych. Często ich bezkolizyjna współpraca jest trudna, problemem jest także modernizacja, tworzenie struktur je integrujących, utrzymanie systemów i ich modernizacja. Jak radzi sobie z tym IMPAQ?

Powiedzmy tak: IMPAQ jako firma realizująca usługi tworzenia i utrzymywania systemów informatycznych lub aplikacji uczestniczy w trójfazowym cyklu życia systemów — od momentu, kiedy one powstają, poprzez wdrożenie i osiągnięcie dojrzałości w środowisku produkcyjnym, aż do momentu likwidacji, kiedy nie spełniają już swojej funkcji biznesowej. Wykonaliśmy już analizy, zbudowaliśmy oprogramowanie i finalnie wdrożyliśmy systemy do internetowej sprzedaży bezpośredniej ubezpieczeń Moto AC/OC/Pakiet, mieszkaniowych oraz podróżnych przez Internet i poprzez Call Center bezpośrednio klientom końcowym. Zintegrowaliśmy także platformy internetowe z produktowymi systemami ubezpieczeniowymi, stworzyliśmy platformy umożliwiające placówkom współpracującym z firmą ubezpieczeniową weryfikację i realizację świadczeń dla klientów posiadających ubezpieczenie medyczne. Inne realizacje, jakie prowadziliśmy, to choćby portale do sprzedaży i serwisowania obsługi funduszy inwestycyjnych, kont emerytalnych oraz systemy intranetowe dla agentów ubezpieczeniowych wspierające proces sprzedaży polis ubezpieczeniowych. Faktem jest, że większość z tego typu systemów firmy ubezpieczeniowe już posiadają. Teraz istotne jest umiejętne zarządzanie tymi, które osiągnęły już swoją dojrzałość, m.in. poprzez wydobycie maksymalnych korzyści produkcyjnych, co wymaga dużego doświadczenia dostawcy usług utrzymaniowych. IMPAQ koncentruje się na wsparciu firm ubezpieczeniowych w rozwoju i utrzymaniu systemów sprzedaży typu Direct.

Pracowaliśmy już z wieloma dużymi firmami ubezpieczeniowymi w zakresie utrzymywania systemów budując znaczące portfolio, dlatego nie obawiamy się zaprosić nowych klientów do współpracy.

Podobne narzędzia jak używane przy sprzedaży bezpośredniej (np. elektroniczny panel agencyjny) stosują agenci, stąd też problemy utrzymaniowe związane z ich systemami mają podobny charakter. W obu przypadkach jednak wymagają od dostawcy usług głębokiej wiedzy również z zakresu działania systemów produktowych. Wiedza ta pozwala uzyskać elastyczność konieczną dla szybkiego reagowania na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i wprowadzanie zmian inicjowanych przez pierwszą linię wsparcia w firmach ubezpieczeniowych (Call Center, Biura Obsługi Klienta).

Nadal jednak zauważalne są problemy z serwisowaniem i utrzymaniem wielu aplikacji i systemów, które nawarstwiły się w firmach w czasie burzliwej informatyzacji w pierwszej dekadzie.

To prawda, rzeczywiście utrudnieniem dla utrzymania serwisu na odpowiednim poziomie jest desynchronizacja kanałów sprzedaży i duża ilość niespójnych systemów referencyjnych będących pochodną dynamicznego powstawania systemów sprzedażowych w tamtym okresie. Ale jest na to rada: dlaczego nie skonsolidować systemów opartych na podobnym stosie technologicznym? To umożliwiłoby przecież redukcję nadmiernych kosztów związanych z obsługą, licencjami, kosztem kolokacji i hostingu. IMPAQ może wesprzeć

taką optymalizację, która byłaby kluczem dla firm ubezpieczeniowych umożliwiającym odpowiednie dopasowanie własnych narzędzi i zbudowanie większej wartości również dla partnera biznesowego. Pracowaliśmy już z wieloma dużymi firmami ubezpieczeniowymi w zakresie utrzymywania systemów budując znaczące portfolio, dlatego nie obawiamy się zaprosić nowych klientów do współpracy.

Firmy IT stawiają na podejście innowacyjne w stosunku do rozwiązań przeznaczonych dla klientów branżowych.

Jakie aplikacje innowacyjne tworzy i rozwija dla sektora ubezpieczeniowego IMPAQ?

Nasza propozycja to wprowadzenie urządzeń monitorujących dynamikę jazdy kierowców. Umożliwi to identyfikację grup podwyższonego ryzyka i określenie pojazdów najbardziej narażonych na kolizję. Rozwiązanie, nad jakim pracujemy, pozwoli na segmentację klientów ze względu na sposób użytkowania pojazdu. Firmy ubezpieczeniowe, wykorzystując te informacje i zestawiając je z własnymi doświadczeniami pochodzącymi z systemów likwidacji szkód, byłyby w stanie wytworzyć mechanizm wspierający proces decyzyjny podczas składania ofert na przedłużenie polisy OC lub AC. Istnienie możliwości dokonania selekcji klientów pomimo posiadania ich bezszkodowej (ale krótkiej) historii ubezpieczeniowej może poprawić wyniki finansowe poprzez uzdrawianie własnego portfela klientów, a tym samym zabezpieczanie się przed wzrostem szkodowości. Według raportów multiagencyjnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny komunikacyjnych polis OC zmniejszyły się w stosunku co do cen ubiegłorocznych. Ubezpieczycielom zatem powinno zależeć na optymalizacji kosztów, a proponowane przez IMPAQ rozwiązanie zapewniłoby realizację tego celu. [MM]

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PARTNEREM SEKCJI JEST IMPAQ

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Na kłopoty – konsolidacja