--- Nabycie aktywów o znacznej wartości

--- Nabycie aktywów o znacznej wartości NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL-RBE/317/04/03/TK CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości 1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa: Societe Generale 2) data i sposób nabycia aktywów: 01.04.2003 r., transakcja zakupu papierów wartościowych, transakcja typu buy-sell-back, została zawarta na warunkach przyrzeczenia odkupienia przez kontrahenta bonów skarbowych w dniu 08.04.2003 r. 3) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: bony skarbowe o wartości nominalnej 77 940 000 zł i terminie zapadalności 24.09.2003 r. 4) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa: 75 808 964,52 zł 5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a zbywającym aktywa: brak powiązań 6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. 7) źródło finansowania aktywów: Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki wpłacone przez Uczestników Funduszu oraz osiągnięte przez Fundusz dochody. Data sporządzenia raportu: 02-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ