Nie przegap we wtorek 8 lipca!

DI
07-07-2008, 22:07

Warszawa

10:00 Posiedzenie Rady Ministrów FOTO po posiedzeniu, komunikat CIR (KPRM, s. im. A. Frycza Modrzewskiego)

10:00 Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym dotycząca braku równości stron w dochodzeniu roszczenia (TK, al. Szucha 12a)

10:00 Śniadanie prasowe PKPP Lewiatan "Czy nowe limity emisji CO2 wywołają kryzys w strategicznych sektorach gospodarki?" (PKPP Lewiatan, Klonowa 6)

11:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym (druk nr 461) (Sejm, s. 106)

11:00 Wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 608) (Sejm, s. 12/bud. G)

11:00 Konferencja prasowa poświęcona oficjalnemu otwarciu przedsięwzięcia badawczego pt. "Monitoring zagrożenia sejsmicznego obszaru Polski", z udziałem głównego geologa kraju Henryka Jezierskiego (Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia Janusza 64)

11:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych - rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. (druk nr 566): opinia Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, opinia Komisji Gospodarki, opinia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki (Sejm, s. Kolumnowa)

11:00 Konferencja prasowa NIK podsumowująca ostatni rok działalności Najwyższej Izby Kontroli (NIK, s. kominkowa, Filtrowa 57)

12:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Śledczej ds. domniemanego nacisku na służby - przesłuchanie pana Jacka Nieszpaura, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa CBA oraz Szefa ABW na funkcjonariuszy Policji, CBA oraz ABW, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom RM, posłom na Sejm RP i dziennikarzom, w okresie od 31.10.2005 r. do 16.11.2007 r.; przesłuchanie pana Ryszarda Pęgala, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa CBA oraz Szefa ABW na funkcjonariuszy Policji, CBA oraz ABW, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom RM, posłom na Sejm RP i dziennikarzom, w okresie od 31.10.2005 r. do 16.11.2007 r. - posiedzenie zamknięte (Sejm, s. 233/bud. K)

12:00 Wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej: o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 59) oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 258) (Sejm, s. 24/bud. G)

12:00 Konferencja prasowa poświęcona Igrzyskom Olimpijskim Pekin 2008 na antenach TVP (TVP, ul. Woronicza 17, blok F, studio 5)

12:00 Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych - rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r. (druk senacki nr 175); rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r. (druk senacki nr 176); rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. (druk senacki nr 174); rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.,(druk senacki 188); rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. (druk senacki 189) 14.00 - informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych nt. V Szczytu szefów państw i rządów UE - Ameryka Łacińska i Karaiby (Lima 16-17 maja 2008 r.) (Senat, s. 179)

12:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia - informacja "Przygotowanie służb do ewentualnych zagrożeń bioterroryzmem (szczególnie niebezpiecznymi patogenami)" (Sejm, s. 102)

12:00 Konferencja prasowa zarządu Grupy Lotos SA (Hotel Sheraton, s. Amsterdam)

12:10 Wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy - o zmianie ustawy o izbach morskich (druk nr 522) (Sejm, s. 106)

13:00 Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym dotycząca zasad tworzenia i działania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (TK, al. Szucha 12a)

13:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki - rozpatrzenie uchwały Senatu RP w o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 699) (Sejm, s. 12/bud. G)

13:30 Wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Komisji ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - ocena realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce, w tym stanu prac nad Strategią Gospodarki Wodnej (Sejm, s. 106)

13:30 Posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych - podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009; uchwalenie opinii dla Komisji Finansów Publicznych w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe (druk nr 553) (Sejm, s. 24/ bud. G)

13:30 Ogłoszenie wyroku w procesie Andrzeja Leppera o wysypywanie zboża w 2002 r. w stolicy (Sąd Okręgowy Warszawa Praga, s. 375)

15:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny - rozpatrzenie informacji Rządu dotyczących: zasięgu i sposobu przeciwdziałania ubóstwu w Polsce, działań Rady Ministrów służących przeciwdziałaniu wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w szczególności cen żywności i paliw, a także działań służących poprawie sytuacji rodzin posiadających niskie dochody (Sejm, s. konferencyjna/NDP)

15:00 Konferencja "Chiny miesiąc przed Olimpiadą: oczekiwania i rzeczywistość", organizowana przez Monitor Olimpijski (Collegium Civitas, PKiN, XIIp.)

15:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych - rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. (druk nr 566): opinia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, opinia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, opinia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Sejm, s. Kolumnowa)

15:00 Pikieta solidarnościowa Polskiej Partii Pracy z czeskim ruchem antywojennym i antytarczowym "Ne zakladnam!", dotycząca planowanej instalacji w Czechach elementów tarczy antyrakietowej (pod Ambasadą Republiki Czeskiej, Koszykowa)

15:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą - opinia Komisji o kandydacie na stanowisko Konsula Generalnego RP w Reykjaviku; zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 548), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 549) oraz rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 550); rozpatrzenie inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka; sprawy bieżące (Sejm, s. 25/bud. G)

15:30 Posiedzenie sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych - przesłuchanie kandydata na ambasadora RP - pana Jacka Perlina (Sejm, s. 13/bud. G)

16:00 Posiedzenie senackiej Komisji Obrony Narodowej - informacja Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Zagranicznych na temat działań podjętych na rzecz rozmieszczenia elementów amerykańskiej "tarczy antyrakietowej" na terenie Polski; informacja Ministerstwa Obrony Narodowej nt. programów modernizacji Marynarki Wojennej - posiedzenie zamknięte (Siedziba Sztabu Generalnego WP, Rakowieckiego 4a)

Gdańsk
11:15 Konferencja prasowa nt. otwarcia Grupy Energa na innowacyjną energetykę i wolny rynek, z udziałem prof. Jana Popczyka - specjalisty z zakresu energetyki (ul. M. Reja 29, sala 233)


ŚWIAT

USA
14:00 - Wystąpienie publiczne szefa Fed Bena Bernanke
16:00 - Publikowany przez NAR (stowarzyszenie pośredników) indeks podpisanych umów kupna domów na rynku wtórnym (maj)
16:00 - Zapasy w hurtowniach (maj)
21:00- Kredyt konsumencki (maj)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Świat / Nie przegap we wtorek 8 lipca!