Nowy regulamin Sądu Polubownego przy KNF

ISBNews
opublikowano: 19-01-2016, 15:30

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła nowy regulamin Sądu Polubownego przy KNF, zakładający m.in. wprowadzenie uproszczonego postępowania arbitrażowego w sporach o wartości przedmiotu sporu do 10 tys. zł oraz obniżenie opłat za mediację o połowę, tj. do 50 zł, a opłat za uproszczone postępowanie arbitrażowe - do 150 zł z 250 zł, podała Komisja.

"Główne zmiany dotyczą:

- wprowadzenia uproszczonego postępowania arbitrażowego, w sporach o wartości przedmiotu sporu do 10 tys. zł, pozwalającego na szybkie, maksymalnie odformalizowane rozstrzygania sporów, bez konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego,

- wprowadzenia dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego - jeśli strony wyrażą taką wolę przed przystąpieniem do postępowania arbitrażowego, możliwe będzie odwołanie się od wyroku, a apelacja zostanie rozpatrzona przez inny skład orzekający, wybrany po raz kolejny przez strony,

- obniżenia opłat za mediację i uproszczone postępowanie arbitrażowe do poziomu 50 zł za mediację i 150 zł za postępowanie uproszczone, co pozwoli na możliwie szeroką dostępność do postępowania mediacyjnego, jako efektywną i odformalizowaną formę rozwiązywania sporów, z zaangażowaniem stron sporu, które wspólnie pracują nad obustronnie satysfakcjonującym je rozwiązaniem" - czytamy w komunikacie.

Komisja podała, że zmiany są związane z rozwojem Sądu Polubownego przy KNF, wdrażaniem przez polskiego ustawodawcę unijnej dyrektywy 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. zmian do przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zakresie wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów.

Sąd Polubowny przy KNF rozwiązuje spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy instytucjami finansowymi podlegającymi nadzorowi KNF, a odbiorcami świadczonych przez nie usług. Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, przekracza 500 zł oraz o prawa niemajątkowe.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu