Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

  • Komunikat partnera
opublikowano: 17-05-2021, 15:42

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19a i 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu przeprowadzenia badań geologicznych dla inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w związku z art. 38, pkt. 4, ppkt h ustawy, pn. „Budowa gazociągu Sieradz – Piotrków Trybunalski wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego” – w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz – Piotrków Trybunalski”:

dz. ewid. nr 169, obręb 0038 Woźniki, jedn. ewid. 101408_2 Sieradz - gmina, KW- brak; dz. ewid. nr 208, obręb 0038 Woźniki, jedn. ewid. 101408_2 Sieradz - gmina, KW 27818; dz. ewid. nr 247, obręb 0038 Woźniki, jedn. ewid. 101408_2 Sieradz - gmina, KW 40078; dz. ewid. nr 682, obręb 0025 Monice, jedn. ewid. 101408_2 Sieradz - gmina, KW 24324; dz. ewid. nr 900, obręb 0025 Monice, jedn. ewid. 101408_2 Sieradz - gmina, SR1S/00003503/1; dz. ewid. nr 93/1, obręb 0025 Monice, jedn. ewid. 101408_2 Sieradz - gmina, SR1S/00050499/3/1; dz. ewid. nr 125/1, obręb 0004 Bogumiłów, jedn. ewid. 101408_2 Sieradz - gmina, SR1S/00012515/4; dz. ewid. nr 21, obręb 0004 Bogumiłów, jedn. ewid. 101408_2 Sieradz - gmina, KW - brak; dz. ewid. nr 132/2, obręb 0004 Bogumiłów, jedn. ewid. 101408_2 Sieradz - gmina, SR1S/00056740/0; dz. ewid. nr 263, obręb 0004 Bogumiłów, jedn. ewid. 101408_2 Sieradz - gmina, KW 46462; dz. ewid. nr 802, obręb 0004 Bogumiłów, jedn. ewid. 101408_2 Sieradz - gmina, SR1S/00074947/3; dz. ewid. nr 379/2, obręb 0009 Dąbrowa Wielka, jedn. ewid. 101408_2 Sieradz - gmina, SR1S/000154479/5.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej kpa, do czasu wydania decyzji strony mogą uzyskać informacje pod nr tel. 42 664 12 55, lub przesłać pisemne uwagi za pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 §2 kpa). Publiczne ogłoszenie nastąpiło 18 maja 2021 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane