Parlament oceni stan finansów państwa

Jacek Zalewski
opublikowano: 19-07-1999, 00:00

Parlament oceni stan finansów państwa

Politycy i działacze gospodarczy dyskutują nad założeniami budżetu na rok 2000, z troską obserwują realizację tegorocznego, natomiast powoli odchodzi w niebyt podliczony już budżet roku 1998. Na szczęście Konstytucja nie pozwala o nim tak łatwo zapomnieć. Właśnie nadszedł czas rozpatrzenia przez parlament wykonania budżetu państwa oraz założeń polityki pieniężnej. Na tym samym posiedzeniu Sejmu swoje sprawozdanie przedstawi również Narodowy Bank Polski.

KOLEGIUM Najwyższej Izby Kontroli wyraziło pozytywną opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów w zakresie wykonania ustawy budżetowej za rok 1998. Wyniki kontroli budżetu państwa — przeprowadzanej pod kątem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności — pokazują jednak, że utrzymywały się liczne nieprawidłowości, stwierdzone już w roku 1997. Między innymi utrwalił się proceder wydawania z wielomiesięcznym opóźnieniem rozporządzeń wykonawczych do ustawy budżetowej, ze wsteczną mocą obowiązywania. Typowym przykładem mogą tu być zasady udzielania dotacji dla rolnictwa, które weszły w życie 10 czerwca 1998 r., znowelizowane zostały 26 listopada 1998 r. — a wszystko z mocą od 1 stycznia 1998 r.!

POWSZECHNYM zjawiskiem stało się bezprawne tworzenie rezerw budżetowych przez dysponentów poszczególnych części budżetu państwa. Odrębna rezerwa, oprócz rezerwy ogólnej i rezerw celowych, mogła być tworzona tylko w tych częściach, których dysponentami byli wojewodowie. Natomiast wiele podmiotów centralnych nie podzieliło na poszczególne jednostki całej przyznanej ustawą budżetową kwoty wydatków. Liczne resorty i urzędy zatrzymywały sobie kwoty różnej wielkości i rozdysponowywały je dopiero w trakcie roku. Ta naganna praktyka wynika z fatalnego planowania realnych budżetowych potrzeb.

BADAJĄC wykonanie budżetu państwa w 1998 r., NIK postawiła dysponentom części budżetowych następujące oceny, odpowiadające dawnej czterostopniowej skali szkolnej:

- pozytywnie, bez stwierdzonych nieprawidłowości (czyli szkolna piątka) — 4 podmioty centralne (Sąd Najwyższy; NSA; UOP; MF w zakresie rezerwy ogólnej); 0 funduszy celowych; 0 województw;

- pozytywnie, ze stwierdzonymi jedynie nieznacznymi uchybieniami, nie mającymi istotnego wpływu na wykonanie budżetu (czwórka) — 39 podmiotów centralnych (od Kancelarii Prezydenta po KRUS); 7 funduszy celowych; 5 województw (chełmskie, ciechanowskie, nowosądeckie, piotrkowskie i sieradzkie);

- pozytywnie, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu (trójka) — 7 ministerstw (MF, także w zakresie obsługi długu krajowego; MG; MRiGŻ, MTiGM; MON; MSWiA; MS); 7 innych podmiotów centralnych (KG Policji; GUC; PAN; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji; Państwowa Agencja Atomistyki; Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Patentowy); 1 fundusz celowy (NFOŚiGW); 37 województw;

- negatywnie (dwója!) — 3 ministerstwa (MSP; MKiS; MZiOS); 2 fundusze celowe (PFRON; Promocji Twórczości); 7 województw (bydgoskie, częstochowskie, gdańskie, gorzowskie, kieleckie, poznańskie i zamojskie).

OCZYWIŚCIE pojedynczemu Sądowi Najwyższemu łatwiej zostać budżetowym prymusem niż nadzorującym tysiące podporządkowanych jednostek resortom czy województwom. Mimo to oceny negatywne — zwłaszcza ministerstw — mogą szokować. Kierownictwa tak niegospodarnych podmiotów powinny być natychmiast zmieniane (co w przypadku MKiS i MZiOS już się stało), a poza tym należałoby w ogóle rozważyć sens ich istnienia w dotychczasowym kształcie. Ale to już jest sprawa analiz i decyzji politycznych. Jedną z najważniejszych Sejm podejmie w tym tygodniu, głosując nad uchwałą w sprawie absolutorium dla rządu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Zalewski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Parlament oceni stan finansów państwa