Pekpol <PEKP.WA> projekty uchwał NWZ

Pekpol <PEKP.WA> projekty uchwał NWZ PROJEKTY UCHWAŁ NWZ Rb 03/2003 Zarząd Pekpol SA przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,które odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2003r. Do pkt. 6 porządku obrad: Uchwała Nr 1/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKPOL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie rozwiązania Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PEKPOL S.A.po zapoznaniu się z informacjami Zarządu co do sytuacji finansowej Spółki, a w szczególności sytuacją na rynku handlu hurtowym artykułami zaopatrzeniowymi dla branży mięsnej, na którym funkcjonuje Spółka, oraz z perspektywami rozpoczęcia nowej działalności przez Spółkę, jak również po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd rekomendacjami w tym zakresie, działając na podstawie § 31 pkt.10)i 11),§ 40 Statutu Spółki, oraz na podstawie art.415 §1,art. 459 pkt. 2), art.461 § 1, art.478 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. pozytywnie opiniuje podjęte przez Zarząd działania mające na celu doprowadzenie do dywersyfikacji działalności Spółki. 2) Wobec braku efektów tych działań Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. stwierdza niecelowość kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę PEKPOL S.A. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A.: 1) Postanawia rozwiązać Spółkę PEKPOL S.A. 2) Postanawia, że rozwiązanie Spółki nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji. 3) Postanawia, że Spółka będzie prowadzona po firmą "PEKPOL Spółka Akcyjna w likwidacji". 4) Powołuje Likwidatorów PEKPOL S.A. w osobach: 5) Postanawia, że Likwidatorzy reprezentować będą Spółkę na zasadach dotychczas dotyczących członków Zarządu. 6) Zobowiązuje Radę Nadzorczą od ustalenia zasad wynagradzania Likwidatorów. § 3 Zobowiązuje się likwidatorów do dokonania zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 464 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Alternatywnie: Uchwała Nr 1/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKPOL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. po rozpatrzeniu informacji Zarządu, dotyczącej sytuacji finansowej Spółki uchwala co następuje: § 1 Pomimo przedstawionej przez Zarząd informacji o stanie interesów Spółki i perspektyw jej dalszego funkcjonowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKPOL S.A. stwierdza zasadność dalszego istnienia Spółki i prowadzenia przez Spółkę PEKPOL S.A. działalności gospodarczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 27-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ