Pekpol <PEKP.WA> zmiana statutu Spółki

01-12-2003, 13:47

Pekpol <PEKP.WA> zmiana statutu Spółki ZMIANA STATUTU SPÓŁKI Raport bieżący 26/2003
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25 w sprawie zwołania Nadzwyczjnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 23 grudnia br.PEKPOL S.A. w likwidacji podaje zamierzone zmiany w statucie Spółki.
· dotychczasowe brzmienie § 5 ust 1:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych (51.32.Z), 2) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (5I.34.A),
3) Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (S 1.39.Z),
4) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (S 1.65.Z),
5) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (S 1.70.A),
6) Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewaga żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (52.11.Z),
7) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (S 1.18.Z),
8) Produkcja mięsa, za wyjątkiem drobiowego i króliczego (15.11.Z),
9) Produkcja mięsa drobiowego i króliczego (15.12.Z),
10) Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych (15.13.8),
11) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (25.22.Z),
12) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z),
13) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.2),
14) Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (70.32.B),
15) Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z),
16) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(74.14.A),
17) Przeładunek towarów w portach morskich (63.I 1.A},
I8) Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.C)."
Proponowane brzmienie:
"§ 5 ust.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych (51.32.Z), 2) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (5I.34.A),
3) Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (S 1.39.Z),
4) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (S 1.65.Z),
5) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (S 1.70.A),
6) Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewaga żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (52.11.Z),
7) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (S 1.18.Z),
8) Produkcja mięsa, za wyjątkiem drobiowego i króliczego (15.11.Z),
9) Produkcja mięsa drobiowego i króliczego (15.12.Z),
10) Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych (15.13.8), 11) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (25.22.Z),
12) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z), 13) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.2),
14) Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (70.32.B),
15) Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z),
16) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(74.14.A),
17) Przeładunek towarów w portach morskich (63.I 1.A},
I8) Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.C),
19) Zagospodarowania metalowych odpadów i złomu (PKD 37.1), 20) Zagospodarowania niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (PKD 37.2),
21) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12),
22) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 51.52),
23) Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54),
24) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57),
25) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.7),
26) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (PKD 52.46),
27) Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15)",
· dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.600.000; (sześć milionów sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na 1.303.940 akcji o wartości nominalnej 5,- (pięć) złotych każda, w tym:
1) 14.430 (czternaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A i B,
2) 1.289.510 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C.
· proponowane brzmienie § 6 ust. 1, po podjęciu uchwały, o której mowa w pkt 6 ppkt 4) zaproponowanego porządku obrad:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46 600 000 (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na 9 303 940 akcji o wartości nominalnej 5,- (pięć) złotych każda, w tym:
1) 14.430 (czternaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A i B,
2) 1.289.510 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C,
3) 8 000 000 (słownie: osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D
· dotychczasowe brzmienie § 7
W kapitale zakładowym:
1) akcje serii A w ilości 11.120 są akcjami imiennymi,
2) akcje serii B w ilości 3.310 są akcjami imiennymi,
3) akcje serii A w ilości 530.960 są akcjami na okaziciela,
4) akcje serii B w ilości 98.550 są akcjami na okaziciela,
5) akcje serii C w ilości 660.000 są akcjami na okaziciela
· proponowane brzmienie § 7, po podjęciu uchwały, o której mowa w pkt 6 ppkt 4) zaproponowanego porządku obrad:
W kapitale zakładowym:
1) akcje serii A w ilości 11.120 są akcjami imiennymi,
2) akcje serii B w ilości 3.310 są akcjami imiennymi,
3) akcje serii A w ilości 530.960 są akcjami na okaziciela,
4) akcje serii B w ilości 98.550 są akcjami na okaziciela,
5) akcje serii C w ilości 660.000 są akcjami na okaziciela
6) akcje serii D w ilości 8 000 000 są akcjami na okaziciela.
· dotychczasowe brzmienie § 9: 1.Akcje mogą być umorzone.
2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która to uchwala powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki
4. Uchwala o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
· proponowane brzmienie § 9:
1.Akcje mogą być umorzone.
2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która to uchwala powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki
4. Uchwala o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
5. Spółka może emitować obligacje zamienne uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje
Data sporządzenia raportu: 01-12-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Pekpol &lt;PEKP.WA&gt; zmiana statutu Spółki