Pionierskie badania za granty i w leasingu

opublikowano: 24-03-2014, 00:00

Finansowanie: Dostęp do patentów i dotacji oraz preferencyjne finansowanie prototypów maszyn i urządzeń — to czeka na firmy w nowym pilotażowym programie

Wystartował kolejny instrument, który ułatwi przedsiębiorcom wprowadzanie w życie zaawansowanych technologii. Ten jednak wyróżnia się liczbą oferowanych opcji wsparcia — bo jest to pierwszy w Polsce program wspierania innowacji, w którym współpracować będą instytut naukowy, firma leasingowa oraz firma doradcza specjalizująca się w pozyskiwaniu funduszy dla firm. Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu bezzwrotnego kapitału na badania i rozwój z funduszy krajowych i unijnych. Kolejna możliwość to preferencyjne finansowanie prototypów maszyn i urządzeń w postaci leasingu objętego gwarancjami programu Risk Sharing Instrument. A to jeszcze nie wszystkie opcje.

POMOC NA KAŻDYM ETAPIE:
 — Przedsiębiorcom brakuje przejrzystej ścieżki finansowania, która umożliwiałaby wprowadzanie w życie innowacji. Ten program ma to zmienić — mówią Jakub Zajko, koordynator z Raiffeisen Innovation, oraz Anna Zaleska (w środku) i Magdalena Kosewska-Kwaśny (z prawej), partnerzy z Crido Taxand. [FOT. ARC]
POMOC NA KAŻDYM ETAPIE: — Przedsiębiorcom brakuje przejrzystej ścieżki finansowania, która umożliwiałaby wprowadzanie w życie innowacji. Ten program ma to zmienić — mówią Jakub Zajko, koordynator z Raiffeisen Innovation, oraz Anna Zaleska (w środku) i Magdalena Kosewska-Kwaśny (z prawej), partnerzy z Crido Taxand. [FOT. ARC]
None
None

Cel: przejrzysta ścieżka

Instrument ruszył w formie pilotażu, który na początku obejmie północną część kraju. Współpraca trzech instytucji — Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (IF PAN), firmy doradczej Crido Taxand oraz Raiffeisen-Leasing Polska — obejmie wszystkie obszary związane z dostępem firm z sektora MSP do przełomowych technologii i finansowaniem projektów badawczo-rozwojowych (B+R).

— Idea naszej współpracy polega na tym, aby krok po kroku przeprowadzać firmy przez proces wdrażania innowacji. Wzajemnie się uzupełniamy i dlatego możemy zaoferować przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie i doradztwo, zarówno w obszarze dostępu do technologii, jak i ich finansowania — zaznacza Arkadiusz Etryk, prezes Raiffeisen-Leasing Polska.

Jak podkreślają organizatorzy, głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie przejrzystej ścieżki, która umożliwi firmom wdrożenie innowacji, a tym samym uzyskanie przewagi konkurencyjnej na polskim i zagranicznych rynkach. Chodzi też o pomoc w realizacji pionierskich przedsięwzięć B+R, które nie mogłyby liczyć na pozyskanie finansowania na standardowych zasadach — ze względu na duże ryzyko niepowodzenia projektów innowacyjnych (czyli np. ryzyko nieprzyjęcia się nowych technologii). Firmy z sektora MSP wielokrotnie natrafiają na bariery związane z pozyskaniem kapitału na nowe rozwiązania.

W wielu przypadkach, zwłaszcza w fazie finansowania prototypów, przedsiębiorcy nie są w stanie znaleźć niezbędnych funduszy. — Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywają obecnie innowacje. To dzięki nim możemy budować gospodarkę opartą na wiedzy, a tym samym uniknąć tak zwanej pułapki średnich dochodów, w którą wpada wiele krajów. Długofalowy wzrost konkurencyjności wymaga kreowania w wielu obszarach produkcji przemysłowej i usług. Dużym zainteresowaniem cieszą się obecnie m.in. projekty innowacyjne dla medycyny, energetyki i ciepłownictwa, metalurgii, przemysłu drzewnego, ochrony środowiska czy optyki. Wszędzie tam można zastosować pionierskie rozwiązania technologiczne i naukowe tworzone przez nasz instytut — zwraca uwagę prof. dr hab. Leszek Sirko, dyrektor Instytutu Fizyki PAN.

Komercjalizować patenty

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy otrzymają dostęp do aktualnych zgłoszeń patentowych IF PAN oraz technologii „szytych na miarę”, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań naukowych. Instytut dysponuje dużą liczbą gotowych do wdrożenia rozwiązań innowacyjnych z wielu dziedzin i stworzył już broszurę dla firm zawierającą aktualne zgłoszenia patentowe. Za koordynację współpracy z przedsiębiorstwami odpowiadać będzie menedżer innowacji IF PAN — to nowe stanowisko stworzone na potrzeby komercjalizacji projektów realizowanych przez Instytut.

Na etapie pozyskiwania dofinansowania na działania B+R, w tym na prace nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi czy produktowymi, opiekę nad przedsiębiorcami przejmie firma doradcza Crido Taxand. Jej eksperci pomogą przedsiębiorstwom w ocenie, czy dany projekt innowacyjny ma szansę pozyskać kapitał z publicznych pieniędzy, w tym funduszy europejskich, oraz wskażą potencjalne źródła dotacji. Doradcy firmy pomogą w przygotowaniu wniosku i innych dokumentów aplikacyjnych.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

— W ramach grantu na cele związane z innowacyjnością przedsiębiorca może dostać np. refundację poniesionych wcześniej własnych nakładów inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od bardzo wielu czynników. Dla przedsięwzięć innowacyjnych i badawczych realizowanych w latach 2014-20 wyniesie ona średnio od 35 proc. do 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Pozostałą część niezbędnych nakładów finansowych firma będzie musiała sfinansować z własnych pieniędzy, może też skorzystać z instrumentów gwarancyjnych Raiffeisen Innovation — mówi Magdalena Kosewska-Kwaśny, partner Crido Taxand.

Kapitał na prototypy

Kluczowym etapem przy wdrożeniu nowej technologii jest jej zastosowanie w prototypie produktu lub systemu, a następnie wprowadzenie gotowego, przetestowanego wcześniej produktu do obiegu gospodarczego. Finansowanie na tę fazę można będzie uzyskać na preferencyjnych zasadach za pośrednictwem Raiffeisen Innovation w ramach tzw. programu RSI (tj. Instrumentu Podziału Ryzyka). Wykorzystuje on system gwarancji finansowych oferowanych we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI).

— Nowy instrument ma na celu wsparcie finansowania MSP, które potrzebują kapitału na rozwój, i umożliwia objęcie projektu 50-procentową gwarancją finansową w ramach RSI — mówi Jakub Zajko, regionalny koordynator ds. finansowania innowacji w Polsce północnej z Raiffeisen Innovation. Wejście do programu daje już samo posiadanie patentu do innowacyjnych technologii.

To jednak tylko jedna z możliwości — funduszeinstrumentu RSI są przeznaczone dla wszystkich mikro-, małych i średnich firm, które wykażą się potencjałem innowacyjnym, czyli spełnią co najmniej jedno z dziecięciu wyznaczonych kryteriów. Wartość projektów, które mogą zostać sfinansowane przez Raiffeisen Innovation w postaci leasingu z dodatkowymi gwarancjami finansowymi RSI, wynosi od 104 tys. zł do 4 mln zł.

— Warto jednak pamięć, że program RSI nie jest jedynym mechanizmem dostępnym dla przedsiębiorców. Przykładowo, jeśli wartość projektu innowacyjnego przekroczy 4 mln zł, czyli maksymalną wartość dopuszczalną w RSI, wówczas udzielać będziemy firmom preferencyjnego finansowania na zasadach indywidualnych. Szacujemy, że największe zainteresowanie budzić będą projekty o wartości od 1,5 mln do 3,5 mln zł — dodaje Jakub Zajko.

Pierwszym etapem programu jest cykl seminariów, w trakcie których firmy dowiedzą się, jak wykorzystać nowoczesne technologie i jak pozyskać dofinansowanie na nowe rozwiązania z krajowych i unijnych dotacji. Będą one odbywać się m.in. na terenie parków naukowo-technologicznych.

Co ma wpływ na wielkość wsparcia

Czynniki wpływające na poziom dofinansowania projektów innowacyjnych: typ projektu (np. projekt innowacyjny czy badawczo-rozwojowy), poziom gotowości technologii (opisywany najczęściej w tzw. skali TRL — Technology Readiness Levels), wielkość przedsiębiorstwa (małe firmy + 20 pp. więcej, średnie +10 pp. względem podstawowej intensywności wsparcia), konkretne ograniczenia / przywileje wynikające z danego programu, lokalizacja projektu — czynnik istotny np. w przypadku projektów inwestycyjnych.

Krok po kroku

Przykładowy model służący komercjalizacji innowacyjnych technologii: opracowanie innowacyjnych technologii przez jednostkę naukową. Rejestracja patentu (etap zaangażowania IF PAN), zakup praw patentowych od jednostki naukowej przez firmę, np. z wykorzystaniem dofinansowania unijnego (etap zaangażowania Crido Taxand), wdrożenie i przetestowanie technologii. Stworzenie prototypu urządzenia (etap zaangażowania IF PAN), sfinansowanie produkcji urządzeń bazujących na prototypie (etap zaangażowania Raiffeisen Innovation), rozpoczęcie produkcji. Pełna komercjalizacja przedsięwzięcia.

Źródło: Raiffeisen Innovation

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwester Sacharczuk

Polecane