Poprawa nie jest już taka prosta

Renata Mateńka
06-01-2005, 00:00

Wspólnotowy kodeks celny wprowadził do polskiego prawa wiele zmian, zwłaszcza w kwestii możliwości dokonywania korekt zgłoszeń celnych.

Do 1 maja 2004 r. istniał przepis, zgodnie z którym w ciągu 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia można było wystąpić z wnioskiem o uznanie zgłoszenia celnego za nieprawidłowe. Wspólnotowy kodeks celny nie zawiera przepisu, który dawałby podstawę do złożenia takiego wniosku.

Co w takim razie ma zrobić importer, który po dokonaniu odprawy celnej (dopuszczeniu towarów do obrotu) stwierdzi, że dane w zgłoszeniu celnym są nieprawidłowe? Z pewnością trzeba powiadomić o tych faktach właściwy urząd celny. Tylko w jakiej formie? Czy wystąpić o wydanie decyzji w sprawie zgłoszenia celnego, czy też złożyć wniosek o zwrot cła?

Możliwości prawne

Kwestie związane z ponownym orzekaniem przez urzędy celne w sprawie długu celnego uregulowane są w kilku aktach prawnych: wspólnotowym kodeksie celnym (WKC), przepisach wykonawczych do WKC, a także krajowym prawie celnym.

Z przepisów tych wynika, że możemy wnioskować o wydanie decyzji i o zwrot cła.

Wydanie decyzji

Jeżeli importer stwierdzi, że z pewnych względów zadeklarowane w zgłoszeniu celnym dane są nieprawidłowe i ma to wpływ na wysokość długu celnego, powinien wystąpić do organu celnego z wnioskiem o wydanie decyzji w tym zakresie.

Wydaje się, że podstawą prawną takiego wniosku mogą być przepisy: art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (DzU WE L 302, z późn. zm.); art. 23 § 2 i art. 73 § 1 ustawy z 19 marca 2004 r. — Prawo celne (DzU nr 68, poz. 622) oraz art. 165 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — ordynacja podatkowa (DzU nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

Wniosek o zwrot cła

Zgodnie z art. 236 WKC, należności celne przywozowe podlegają zwrotowi wówczas, gdy okaże się, że w chwili uiszczenia kwota tych należności nie była prawnie należna lub została nieprawidłowo zaksięgowana.

Przykładowymi sytuacjami do wnioskowania o zwrot cła będą zatem:

- zastosowanie niewłaściwego kursu waluty, tzn. naruszenie art. 169-172 przepisów wykonawczych do wspólnotowego kodeksu celnego,

- korekta ceny za towary wadliwe w ramach umowy gwarancyjnej — art. 145 przepisów wykonawczych do WKC,

- błędna klasyfikacja taryfowa towaru — naruszenie przepisów taryfy celnej.

Wniosek o zwrot cła powinien zostać złożony na druku określonym przepisami. Przepisy dopuszczają też, aby wniosek został złożony na czystej kartce, ale pod warunkiem, że będzie zawierał wszystkie elementy określone we wzorze wniosku.

Złożenie wniosku może nastąpić w ciągu 3 lat od dnia powiadomienia dłużnika o należnościach.

Wartość

Specyficzną sytuacją jest wydanie decyzji w sprawie obniżenia wartości celnej towaru, który został dopuszczony do obrotu. Obowiązujące przepisy przewidują możliwość korekty wartości celnej w takiej sytuacji tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z korektą ceny dokonaną przez sprzedającego na korzyść kupującego i zostanie udowodnione, że:

- towary były wadliwe już w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego,

- sprzedawca dokonuje naprawy w wykonaniu umowy gwarancyjnej zawartej przed dostawą towarów,

- wadliwość towaru nie została już uwzględniona w umowie sprzedaży (niższa cena w imporcie),

- zmiana ceny ma miejsce w ciągu 12 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia celnego.

Kwestia ta uregulowana została w art. 145 przepisów wykonawczych do WKC.

Zgłoszenie niekompletne

Co w takim razie może zrobić importer, który spodziewa się, że deklarowana przez niego wartość celna nie jest wartością ostateczną i może ulec zmianie po odprawie celnej? Dysponuje bowiem np. umową licencyjną lub też umową regulującą kwestie rabatów.

Art. 254 przepisów wykonawczych przewiduje, że w sytuacji, w której w momencie odprawy celnej nie są nam znane niektóre informacje lub dane potrzebne do wypełnienia zgłoszenia celnego, na wniosek zgłaszającego organ celny może przyjąć zgłoszenie celne niekompletne.

Można przyjąć, że jeśli w momencie odprawy celnej nie są znane wszystkie koszty wpływające na wartość celną importowanych towarów (np. rabaty, opłaty licencyjne) należy złożyć zgłoszenie celne niekompletne.

Zgodnie z przepisami, zgłaszający ma 1 miesiąc na dostarczenie brakujących danych lub dokumentów. Jednakże w przypadku wartości celnej istnieje możliwość przedłużenia tego terminu.

Postanowienie

W krajowych przepisach celnych, tzn. w art. 23 ust. 4 prawa celnego, ustawodawca przewidział sytuację, w której zmiany będą wymagały dane podane w zgłoszeniu celnym, pozostające bez wpływu na dług celny lub zastosowaną procedurę.

W takiej sytuacji organ celny wydaje postanowienie.

Przepis ten będzie miał zastosowanie do zgłoszenia celnego wywozowego oraz w sytuacji, gdy zmianie będą podlegały określone elementy zgłoszenia celnego przywozowego, których korekta nie spowoduje zmiany wysokości należności celnych.

Wnioski

Zanim więc zgłosimy towar do odprawy celnej, warto zastanowić się, jakimi danymi i dokumentami dysponujemy oraz czy posiadane przez nas dane są wystarczające do wypełnienia zgłoszenia celnego kompletnego i dopiero wówczas podjąć decyzję o sposobie zgłoszenia towarów do odprawy celnej. Warto też dokładnie sprawdzić poprawność wszystkich dokumentów przedstawianych urzędowi celnemu.

Renata Mateńka starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Renata Mateńka

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Poprawa nie jest już taka prosta