Poznaj nowe zachęty podatkowe dla firm

opublikowano: 23-11-2020, 16:35

Zapowiadane przez rząd ulgi na robotyzację, zatrudnienie innowacyjnych pracowników i prototypy rozszerzą wachlarz wsparcia dla nowatorskich przedsiębiorstw.

Na początku listopada przedstawiciele Ministerstwa Finansów we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawili założenia nowych zachęt podatkowych dla przedsiębiorców, którzy inwestują w działalność B+R.

UŁATWIENIE:
UŁATWIENIE:
Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, dyrektor od podatków i innowacji w Ayming Polska, podkreśla, że przedsiębiorca będzie mógł równocześnie skorzystać z ulgi B+R i IP Box w stosunku do tego samego dochodu.

Zapowiadane rozwiązania to ulgi na robotyzację, zatrudnienie innowacyjnych pracowników i prototypy. Choć wymagają one jeszcze doprecyzowania, to według ekspertów idą w dobrym kierunku.

– Propozycje wpisują się w sukcesywnie rozszerzany wachlarz wsparcia podatkowego dla nowatorskich przedsiębiorstw – podkreśla Urszula Uchmańska, menedżer w Crido.

Obecnie przedstawiciele biznesu, którzy prowadzą nowatorskie projekty, mogą skorzystać z dwóch zachęt: ulgi B+R i IP Box. W 2019 r. beneficjentami tej pierwszej preferencji było 1277 podatników CIT i 1192 podatników PIT. Ich odliczenia wyniosły odpowiednio 2,162 mld zł i 275 mln zł, czyli o 29 proc. i 54 proc. więcej niż rok wcześniej.

2019 r. był pierwszym rokiem, w którym przedsiębiorcy komercjalizujący prawa własności intelektualnej mogli skorzystać z IP Box. Beneficjentami tego mechanizmu było 1650 podatników. Łącznie zapłacili obniżony podatek dochodowy w wysokości 44 mln zł. To oznacza, że zaoszczędzili ok. 836 mln zł.

Gdyby zapowiadane przez rząd nowe zachęty podatkowe weszły w życie od przyszłego roku, przedsiębiorcy mogliby skorzystać z dodatkowych odliczeń.

– Propozycje nowych ulg dla innowatorów to niewątpliwie dobra wiadomość dla przedstawicieli biznesu, którzy inwestują w projekty badawczo-rozwojowe. Zapowiadane rozwiązania będą dużym wsparciem dla firm, które odczuły skutki pandemii COVID-19 i muszą zmniejszyć swoje budżety na innowacyjne przedsięwzięcia. Nowe zachęty podatkowe to również istotna pomoc w rozwoju i unowocześnianiu już istniejącej produkcji w firmach - zauważa Magdalena Burzyńska, dyrektor zarządzający w Ayming Polska.

Wsparcie dla inżynierów

Ciekawie zapowiada się ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników. Beneficjent będzie mógł zmniejszyć wartość zaliczki na podatek dochodowy, a także wartość zryczałtowanego podatku dochodowego. Jest on wyliczany od przychodów m.in. ze stosunku pracy osób zaangażowanych wyłącznie w prace badawczo-rozwojowe. Wspomniane osoby muszą mieć tytuł doktora, magistra lub inżyniera. Natomiast ich główne zadania w ramach prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych powinny bazować na wiedzy technicznej i odpowiednim doświadczeniu. Z zachęty nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy mają status zakładu pracy chronionej.

– Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników będzie przeznaczona dla tych osób, które poniosły stratę za rok podatkowy lub wysokość dochodu z ich działalności gospodarczej była niższa od kwoty przysługujących im odliczeń z tytułu B+R. Nowa preferencja pomoże zacieśnić współpracę przedsiębiorców z uczelniami i instytutami naukowymi oraz badawczymi – podkreśla Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, dyrektor od podatków i innowacji w Ayming Polska.

Próbna produkcja

Kolejną propozycją rządu – wspierającą jeden z etapów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych – jest ulga na prototypy. Rozwiązanie to umożliwi odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów próbnej produkcji nowego wyrobu lub wprowadzenia go na rynek. W przyszłej ustawie ma znaleźć się definicja tych pojęć, a także rodzaje kosztów możliwych do odliczenia. Chodzi m.in. o cenę zakupu lub wytworzenia nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego wyrobu, a także o koszty ulepszenia, nabycia materiałów i surowców, badań, ekspertyz i przygotowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania certyfikatu lub homologacji.

– Ulga na prototypy ma być przeznaczona dla wszystkich podatników. Co ważne, wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30 proc. poniesionych kosztów i wyniesie nie więcej niż 10 proc. dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dobrą wiadomością jest to, że w przypadku wystąpienia straty podatkowej w roku poniesienia kosztów kwalifikowanych przedsiębiorca będzie mógł je rozliczyć jeszcze w ciągu dwóch kolejnych lat – podkreśla Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik.

Podobne zasady

Natomiast zapowiadane od kilku miesięcy rozwiązania dotyczące ulgi na roboty i koboty mają być zbliżone do przepisów o uldze B+R. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność produkcyjną, będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki, które już wcześniej zaliczyli do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowe potrącenie nie będzie mogło przekroczyć 50 proc. wysokości poczynionych nakładów. Ulga robotyzacyjna ma obowiązywać tylko przez pięć lat - od 1 stycznia 2021 r. do końca 2025 r. Podatnicy będą mogli rozliczyć wydatki poniesione tylko w tym okresie. Co znajdzie się w katalogu kosztów kwalifikowanych? Między innymi wydatki na zakup nowych robotów przemysłowych (również nabywanych w ramach umowy leasingu finansowego), maszyn i urządzeń peryferyjnych. W grę mają wchodzić też koszty szkoleń pracowników oraz dotyczące zapewnienia im bezpieczeństwa i ergonomii.

– Podobnie jak w przypadku ulgi B+R odliczenie nie będzie mogło przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Będzie mu jednak przysługiwać możliwość potrącenia kosztów w kolejnych sześciu latach – wyjaśnia Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik.

Jej zdaniem poprawne interpretowanie definicji robota przemysłowego, która znajdzie się w nowelizowanych przepisach, to klucz do prawidłowego rozliczania ulgi robotyzacyjnej.

Ważna zmiana

Nie zabraknie też nowości w dotychczasowych preferencjach podatkowych, czyli uldze B+R i IP Box.

- Przedstawiciele rządu zapowiadają wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorca będzie mógł korzystać równocześnie z obu mechanizmów. Obecnie nie ma możliwości stosowania ulgi B+R i 5-procentowej stawki podatkowej w ramach IP Box w stosunku do tego samego dochodu. Po uzupełnieniu dotychczasowych przepisów podatnicy będą mogli uwzględnić w kalkulacji dochodu z IP Box koszty kwalifikowane do ulgi badawczo-rozwojowej – tłumaczy Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane