Prawie 15 tys. mandatów od PIP

opublikowano: 09-07-2019, 22:00

Większość nieprawidłowości stwierdzonych w ubiegłym roku przez inspekcję pracy dotyczyła warunków pracy, wynagradzania i norm czasu pracy.

Około 14,6 tys. osób — pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych lub bez żadnej umowy — uzyskało w ubiegłym roku etaty na skutek działań Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Przeprowadziła ona ponad 80 tys. kontroli w ponad 63 tys. podmiotów, zatrudniających łącznie 3,8 mln osób. Co najmniej 36 proc. tych działań podjęto na skutek skarg pracowniczych kierowanych do inspekcji — wynika ze sprawozdania tego organu przedstawionemu Radzie Ochrony Pracy (ROP) działającej przy Sejmie.

W 2018 r. ponad 1,2 tys. kompleksowych kontroli dotyczyło czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń za pracę. Brak ewidencji czasu pracy lub jej nierzetelne prowadzenie inspektorzy pracy ujawnili w co czwartym skontrolowanym podmiocie, a nieprawidłowości w wynagradzaniu — w co ósmym. PIP wyegzekwowała zaległe należności na kwotę ok. 77 mln zł dla ponad 71 tys. osób. Inspekcja pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez firmy z obowiązku wypłacania zleceniobiorcom i samozatrudnionym minimalnej stawki godzinowej. Większość z ponad 14 tys. przedsiębiorców skontrolowanych pod tym kątem prawidłowo stosowała przepisy i należne wynagrodzenie płaciła w odpowiedniej wysokości.

Wysoki stopień respektowania prawa potwierdziły także działania kontrolne i rozpoznawcze przeprowadzone w ponad 18 tys. placówek handlowych dla sprawdzenia przestrzegania ograniczeń pracy w niedziele, święta i niektóre inne dni. Naruszenie zakazów stwierdzono podczas 9,4 proc. kontroli. Niepokojące wyniki przyniosła natomiast weryfikacja zasad zatrudnienia prawie 130 tys. osób. Nielegalne powierzenie pracy stwierdzono w trakcie ponad 5,8 tys. kontroli, czyli w co trzecim sprawdzonym przedsiębiorstwie. Jak poinformował Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy (GIP), nieprawidłowości dotyczyły ponad 13 tys. osób, najczęściej pracujących w podmiotach małych, w sektorach handlu i napraw, przetwórstwie przemysłowym i budownictwie. Najczęściej miały one miejsce w województwach śląskim i małopolskim.

— Uwagę zwraca powszechna praktyka składania w dniu rozpoczęcia kontroli oświadczeń o tym, że zastane osoby rozpoczęły pracę „dzisiaj”, „wczoraj” lub „przed chwilą”. Takie zachowania są możliwe na podstawie przepisów, które nie nakładają na strony obowiązku składania na piśmie potwierdzenia warunków zatrudnienia zawartych w umowie prawa cywilnego. Luka ta jest od lat skutecznie wykorzystywana, zarówno przez pracodawców, pracobiorców, jak i podmioty powierzające pracę — mówił szef inspekcji pracy.

Wszystkie przeprowadzone przez PIP w 2018 r. kontrole ujawniły 60,8 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Większość dotyczyła warunków pracy, wypłaty wynagrodzenia oraz czasu pracy. Na sprawców wykroczeń nałożono 14,8 tys. mandatów na kwotę 17,9 mln zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane