Prawo autorskie zbyt chroni autora

opublikowano: 24-06-2015, 00:00

Uprawniony z tytułu praw autorskich nie może dochodzić roszczenia oderwanego od wielkości poniesionej szkody — orzekł TK.

Ustawodawca, kierując się potrzebą ochrony twórców, wkroczył zbyt głęboko w wolność majątkową podmiotów naruszających w sposób zawiniony autorskie prawa majątkowe — stwierdził Trybunał Konstytucyjny (TK) po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej na regulacje dotyczące odszkodowań. Trybunał orzekł, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnychjest niekonstytucyjny w zakresie, w jakim można żądać naprawieniu wyrządzonej szkody.

Jest to rekompensata odpowiadająca trzykrotnemu wynagrodzenia, które byłoby należne za korzystanie z utworu za zgodą. Skargę złożyła spółka UPC jako operator telewizji kablowej. Przyłączył się do niej rzecznik praw obywatelskich. Spółka reemitowała programy w sieciach kablowych bez umowy licencyjnej z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ).

Po wygaśnięciu wcześniejszej umowy obie strony nie mogły porozumieć się co do wysokości opłaty licencyjnej. Spółka kontynuowała reemisję i płaciłatyle, ile przewidywała proponowana umowa. OZZ sądownie dochodziła ustawowego odszkodowania. Trybunał uznał, że zaskarżony przepis stanowi przejaw zbyt daleko idącej ingerencji w wolność majątkową sprawcy deliktu.

Stwierdził, że niedopuszczalne jest, aby uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych mógł dochodzić roszczenia, całkowicie oderwanego od wielkości poniesionej szkody i stanowiącego jej wielokrotność. Wprowadzanie do odszkodowań elementów ryczałtowości nie może prowadzić do całkowitego zagubienia proporcji pomiędzy wielkością szkody a odszkodowaniem.

Zaskarżone rozwiązanie prowadzi do takiej sytuacji i zawiera zbyt dotkliwą sankcję. TK analizował zaskarżony przepis w kontekście dopuszczalnej ingerencji ustawodawcy w sferę wolności majątkowej. Przypomniał o zasadzie proporcjonalności z art. 31 ust. 3 konstytucji, powiązanej z zasadą sprawiedliwości społecznej wyrażoną w jej art. 2. Stwierdził, że prawo autorskie daje silną zinstytucjonalizowaną ochronę uprawnionym. Wydany wyrok nie pozbawia ochrony ich praw. Nadal mogą korzystać z pozostałych roszczeń z art. 79, w tym dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu