Promujesz towar, pomyśl o VAT

Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk
01-06-2004, 00:00

Firma, która wyposaża nieodpłatnie punkt sprzedaży, może płacić podatek, ale nie musi.

W ramach działań marketingowych, wiele firm udostępnia nieodpłatnie stojaki, regały, lodówki, dystrybutory, ławki, parasole itp. punktom sprzedaży. Robią to w celu promocji własnych produktów bądź umożliwienia sprzedaży. Traktowanie takich działań pod względem podatku VAT zmieniło się po wejściu w życie nowej ustawy.

Oto nowości

Przed 1 maja opodatkowanie VAT wydania takich towarów budziło wiele kontrowersji. Zgodnie z praktyką organów skarbowych, wydanie przez podatnika do punktu sprzedaży regałów, stojaków itp. oznakowanych logo producenta traktowane było jako zużycie na cele reprezentacji i reklamy, podobnie np. jak wywieszenie plakatów reklamowych w tymże punkcie. W konsekwencji, zużycie tego rodzaju towarów podlegało opodatkowaniu VAT.

Nowa ustawa o VAT nie posługuje się już terminem zużycia towarów na cele reprezentacji i reklamy. Na gruncie nowych przepisów, wydanie tego rodzaju towarów punktom sprzedaży może zostać uznane za przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa bez wynagrodzenia. W konsekwencji, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich zakupie, będzie on zobowiązany naliczyć VAT na tego rodzaju nieodpłatnym wydaniu.

W związku z tym, dla podatników udostępniających nieodpłatnie tego rodzaju wyposażenie punktów sprzedaży, podstawowe znaczenie będzie miała definicja przekazania. Ustawa nie określa szczegółowo terminu „przekazanie”, należy jednak sądzić, że odpowiednio można zastosować do tego terminu definicję pojęcia „dostawa towarów”. A przepisy stanowią, że należy przez nią rozumieć przeniesienie prawa do „rozporządzania towarami jak właściciel”. Dlatego, jeśli w wyniku przekazania takiego wyposażenia, podmiot otrzymujący je uzyska prawo do rozporządzenia nim „jak właściciel”, wydanie to będzie stanowiło dostawę i podlegało opodatkowaniu. Podkreślenia wymaga, iż dostawą nie musi zatem koniecznie być przeniesienie własności w rozumieniu prawa cywilnego. W konsekwencji, w pewnych warunkach, nawet nieodpłatne użyczenie np. stojaków może podlegać opodatkowaniu VAT.

Co decyduje

O tym, czy na nieodpłatnym udostępnieniu wyposażenia sklepów podatnik będzie musiał naliczyć VAT, decydować będzie zatem w praktyce charakter uprawnień, jakie w stosunku do tego wyposażenia uzyska beneficjent wydania. Czyli — czy będzie mógł dysponować tym wyposażeniem „jak właściciel”. Ustawa nie definiuje tego pojęcia, należy jednak sądzić, iż samo oznakowanie wyposażenia logo wydającego nie będzie wystarczające. Konieczne wydają się dodatkowe ograniczenia, takie jak: szczegółowe uregulowanie sposobu wykorzystania, zakaz stosowania do ekspozycji produktów konkurencji czy zastrzeżenie możliwości odebrania urządzenia w przypadku eksploatacji niezgodnej z umową. Przykładem może być lodówka na napoje, gdy określone będą: miejsce jej ekspozycji w punkcie sprzedaży, sposób ułożenia towarów, a także np. zastrzeżenie o odebraniu jej przez dostawcę w przypadku niespełnienia postanowienia umowy.

Gdy analogiczne warunki nie zostaną spełnione i będzie można stwierdzić, że nabywca rozporządza udostępnionym towarem „jak właściciel”, konieczne będzie opodatkowanie wydania po stronie udostępniającego, poprzez samonaliczenie podatku VAT od wartości wydawanego towaru.

Jeśli w wyniku nieodpłatnego udostępnienia wyposażenia nie nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, można sądzić, że nie dojdzie do dostawy towaru podlegającej opodatkowaniu. W konsekwencji, podatnik udostępniający nie byłby zobowiązany do naliczenia na wartości udostępnianych towarów VAT, a jednocześnie miałby prawo do odliczenia naliczonego podatku, poniesionego przy ich zakupie.

Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk, PricewaterhouseCoopers

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Promujesz towar, pomyśl o VAT