Przyszłość w rytmie technologii

Krzysztof Girgiel
opublikowano: 08-11-2019, 10:54

Firmy technologiczne oglądają cywilizacyjne zmiany z miejsc w pierwszych rzędach i mogą być źródłem wiedzy o tym, jak może wyglądać nasza przyszłość. Podczas tegorocznej edycji Dell Technologies Forum branżowi eksperci zastanawiali się nad konsekwencjami cyfrowej transformacji.

Puls Biznesu patronem medialnym Dell Technologies Forum

Już sama definicja transformacji cyfrowej wywołała dyskusję, bo wciąż wiele firm postrzega ją wyłącznie w kontekście rewolucji technologicznej. Tymczasem eksperci podkreślają, że związane z transformacją zmiany wpływają na wszystkie dziedziny życia.

Podczas Dell Technologies Forum, odbywającego się w warszawskim centrum Global Expo, ponad 2 tys. przedstawicieli świata IT dyskutowało na temat różnych aspektów transformacji, nowych trendów i wyzwań. Zaproszeni goście mogli uczestniczyć w 80 panelach dyskusyjnych, podzielonych na cztery główne ścieżki tematyczne: transformacja miejsca pracy, multicloud, transformacja aplikacji oraz transformacja IT.

Wielkie emocje wzbudziła też premiera raportu „Future Thinkers” — efektu kilku miesięcy wspólnej pracy Dell Technologies, infuture.institute, CIONET Polska, SAP oraz Digital Excellence. Słowo raport jest tu jednak pewnym niedopowiedzeniem. To kompleksowa, licząca 154 strony publikacja jako pierwsza biorąca pod lupę czynniki nie tylko technologiczne, lecz również społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i regulacyjno-prawne.

Na ich podstawie wyodrębniono wiele trendów, będących szerszym spojrzeniem na błyskawicznie zmieniającą się rzeczywistość. Takie zjawiska jak sztuczna inteligencja, starzejące się społeczeństwo, rosnąca świadomość środowiskowa, czy robotyka i automatyzacja będą ważnymi czynnikami, wpływającymi na przyjęte w biznesie strategie.

"W centrum transformacji cyfrowej jest człowiek"

Rozmowa z Krzysztofem Ducalem, dyrektorem sprzedaży Dell Technologies

Jak trend big data wpłynie na nasz biznes?

Big data funkcjonuje już od ponad 10 lat i również w naszym raporcie został wskazany jako kluczowy trend technologiczny. Dostęp do ogromnej liczby danych zmienił sposób podejmowania decyzji w organizacjach — właśnie na decyzje oparte na danych. Ale największe zmiany przed nami. To, co robimy teraz, to zbieramy i generujemy dane przy czym wykorzystujemy mniej niż 1 proc. tych informacji. Dopiero połączenie big data z innymi czynnikami, takimi jak AI czy IoT, przyniesie ogromne zmiany.

Jakie zastosowanie w biznesie znajdzie sztuczna inteligencja? Jakie szanse i zagrożenia stworzy?

Według CEO Google sztuczna inteligencja zmieni naszą cywilizację bardziej niż elektryczność. Szacuje się, że sztuczna inteligencja będzie miała kolosalny, pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy — różne źródła wskazują, że upowszechnienie AI w biznesie ma szansę zwiększyć jego produktywność nawet o 40 proc. i jednocześnie co roku do 2035 r. podwajać wskaźniki wzrostu gospodarczego. Wszyscy z niepokojem czytamy raporty o możliwej utracie przez nas pracy na rzecz sztucznej inteligencji. Podobne obawy były na początku rewolucji przemysłowej

w Anglii. Z naszego raportu „Future Thinkers” wynika, że 30 proc. organizacji już dzisiaj używa sztucznej inteligencji, a 50 proc. zamierza uwzględnić ten czynnik w strategii w najbliższych 10 latach. Ważne jednak, abyśmy rozróżniali sztuczną inteligencję od uczenia maszynowego czy tradycyjnego wykorzystania algorytmów. Sztuczna inteligencja na bazie zebranych i odpowiednio zinterpretowanych danych rozwiązuje problem. A więc wcale nie musi działać według ustalonych schematów, co jest postrzegane jako największe zagrożenie. Sztuczna inteligencja to takie dziecko naszych czasów — teraz dostarczamy mu informacji i danych, co ma ogromne znaczenie na jego przyszłe funkcjonowanie, którego i tak do końca nie możemy być pewni.

Rozwija się trend on demand — chcemy mieć dostęp, zamiast mieć na własność. Jak to może wpłynąć na rozwój firm?

On demand podobnie jak inne trendy trzeba rozpatrywać w szerszym kontekście. Młodsza część społeczeństwa często jest kojarzona z kulturą nanosekundy. Oczekujemy, że wszystko będzie dostępne od razu i natychmiast. W perspektywie zmieniających się oczekiwań konsumentów firmy, które chcą pozostać konkurencyjne, muszą uwzględnić w swoich planach ewentualną zmianę modelu biznesowego (np. coraz popularniejsze access over ownership, on demand, subscription model). Ciekawe prace na ten temat prowadzi jedna z firm, która pracuje nad rozwiązaniem pozwalającym dostarczać produkty w czasie dwóch godzin od zamówienia i zamierza do tego celu wykorzystywać już dostępne technologie, np. drony.

Czy wszystkie trendy dotyczą tylko technologii? Jak ważny jest tu czynnik ludzki?

W naszym raporcie uwzględniamy trendy związane z technologią, lecz również trendy społeczne, ekonomiczne, środowiskowe oraz regulacyjno-prawne. I właśnie takie szerokie spojrzenie jest wyjątkowością raportu. Zwykle rozmawiając o trendach przyszłości, mówimy o transformacji cyfrowej. Ogólnoświatowe badanie zrealizowane jesienią ub.r. przez Protiviti na grupie prawie 900 CEO pokazało, że transformacja cyfrowa i ryzyko z nią związane znajdują się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o uwagę i priorytet w 2019 r. Ale z drugiej strony z naszego raportu wynika, że nie zawsze dobrze rozumiemy transformację cyfrową. Nadal niestety kojarzymy ją głównie z transformacją technologiczną. Z naszego badania wynika, że aż 64 proc. osób wskazało, iż transformacja cyfrowa oznacza dla nich integrację technologii cyfrowej ze wszystkimi obszarami działalności organizacji. Dodatkowo za najważniejszy czynnik sukcesu wskazujemy (to samo badanie) właściwy dobór technologii! Tak wąskie spojrzenie na transformację cyfrową jest zwykle przyczyną braku spodziewanych rezultatów. A przecież transformacja cyfrowa to fundamentalna zmiana w zaspokajaniu potrzeb odbiorców/klientów w zmieniającym się otoczeniu przy użyciu technologii, procesów, zasobów, ludzi. W tej definicji czynnik ludzki jest wymieniony dwukrotnie. Zarówno jako odbiorca, lecz również jako niezbędny czynnik we wdrożeniu samej zmiany. Dopóki nie zmienimy naszego postrzegania i w centrum nie postawimy człowieka, a czynnikiem sukcesu nie będzie zadowolenie klientów, będziemy się cieszyć z transformacji cyfrowej polegającej na obsłudze faktur elektronicznych zamiast drukowanych.

EKSPERCI O INNOWACJACH

O to, jak zmieni się biznes w najbliższych latach i w jakim stopniu będziemy polegali na technologii, zapytaliśmy ekspertów branży IT.

Przemysław Sagalski  Inżynier ds. rozwiązań IT w One System

Jak rozwiną się platformy chmurowe? Jak ważne będą dla firm?

Platformy chmurowe na dobre zagościły już w naszej świadomości, jako istotny element wielu rozwiązań, z którymi na co dzień się spotykamy. Najczęściej kojarzone są z modelem IaaS, miejscem hostowania wirtualnych maszyn w środowiskach, gdzie potrzebna jest bardzo duża elastyczność. A przecież to tak naprawdę rozwiązania, które dostarczane są z różnego rodzaju aplikacji narzucają nam często model chmurowy. Dzisiaj ogromna większość aplikacji, szczególnie tych mobilnych, gdzie kwestia elastyczności zasobów jest kluczowa, jest dostarczana właśnie z platform chmurowych. Tak naprawdę pojęcie multicloud towarzyszy nam na co dzień. Często tylko tego nie dostrzegamy. W przyszłości jeszcze ważniejszą kwestią oprócz samej elastyczności zasobów obliczeniowych stanie się elastyczność w połączeniach między różnymi platformami chmurowymi i łatwość migracji. Możemy to przyrównać na zmiany operatora telekomunikacyjnego lub firmy ubezpieczeniowej. Dostawcy platform chmurowych będą brać na siebie szereg czynności i formalności związanych z takimi migracjami.

Jakie zastosowanie w biznesie znajdzie sztuczna inteligencja? Jakie szanse stworzy?

Sztuczna inteligencja już znalazła swoje zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Czasami jest to naturalna odpowiedź na brak zasobów do pracy, jak w przypadku różnego rodzaju systemów contact center. Bardzo szybko sztuczna inteligencja znalazła swoje zastosowanie w komunikacji. Różnego rodzaju aplikacje już na bieżąco analizują naszą podróż i rekomendują kolejne środki transportu. Sztuczna inteligencja w najbliższej przyszłości na pewno będzie wsparciem w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Na początek będą to oczywiście rekomendacje z uwagi na obawy o skutki takich decyzji, ale w dalszej przyszłości mniej strategiczne działania będą już zautomatyzowane.

Który z nowych trendów technologicznych w największym stopniu wpłynie na nasz biznes? 

IoT w połączeniu ze sztuczną inteligencją to obszar, który wpłynie w największym stopniu na nasz biznes. IoT i związane z tym mnóstwo sensorów, będą generować ogromne ilości danych. Dane te będą musiały być gdzieś składowane i jednocześnie analizowane. Stwarza to ogromne możliwości dla rozwoju infrastruktury IT. Wiele rozwiązań trzeba będzie zaprojektować ponownie, aby sprostać wymaganiom niskich opóźnień w połączeniach sieciowych i elastycznej rozbudowy.

Czy powinniśmy się obawiać, że stracimy pracę na rzecz robotów? Jak rozwinie się trend robotyzacji i automatyzacji?

W przyszłości najważniejszym elementem będzie zdolność uczenia się i adaptacji do zmieniającej się technologii. Roboty zastąpią oczywiście te obszary, gdzie jest deficyt zasobów ludzkich jako naturalna odpowiedź na potrzeby.

Jak wyglądać będzie łączność jutra (5G, Edge, IoT, itp.)? W jakim kierunku ewoluować będą urządzenia, których dziś używamy do komunikacji?

Łączność jutra będzie zdefiniowana programowo i niezależna od jednego protokołu. Dzięki mechanizmom failover, oprogramowanie będzie w stanie przełączać się i zachowywać połączenie mimo utraty połączenia z jednym z mediów. To wszystko oparte o predykcję, analizę najbardziej optymalnego połączenia i najlepszej jakości. Urządzenia do komunikacji będą próbować skutecznie zestawić połączenie, niezależnie od miejsca w którym się znajdujemy, korzystając z dostępnej bazy miejsc, w których możemy przebywać.

Tomasz Dymek, wiceprezes zarządu ITPunkt

Jak rozwiną się platformy chmurowe? Jak ważne będą dla firm?

Przyszłość może oznaczać chmurę nie jako miejsce składowania całych komponentów środowiska IT, ale pojedynczych usług. Technologia multicloud pozwala nam w takim przypadku dywersyfikować dostawców. W ten sposób osiągamy rozproszoną infrastrukturę w ramach jednej usługi, która zapewni nam dużą skalowalność, dobrą pozycję negocjacyjną i odporność na awarię pojedynczego dostawcy. Na to, czy polskie firmy zdecydują się na migrację do chmury publicznej będzie miało wpływ szereg czynników. Wśród nich możemy wymienić ekonomiczne tzn. klienci będą zmuszeni do korzystania z platform chmurowych ponieważ nie będą w stanie zapewnić wykwalifikowanej obsługi IT w ramach posiadanej infrastruktury. Będzie to związane zarówno z dużymi wzrostami wynagrodzeń pracowników działów IT jak i ich dostępnością na rynku. Kolejnym czynnikiem będą regulacje prawne. Mogą pojawić się restrykcje, które całkowicie uniemożliwią korzystanie firmom z platform chmurowych, których zasoby znajdują się poza granicami Polski. Taka regulacja mogłaby skutecznie wstrzymać rozwój technologii. Innowacyjność oraz rewolucja technologiczna może się znacząco przyczynić do wzrostu zainteresowania technologią cloud. Będzie to miało przede wszystkim duży wpływ na wszelkie usługi IT oferowane rynkom globalnym.

Jakie zastosowanie w biznesie znajdzie sztuczna inteligencja? Jakie szanse stworzy?

Sztuczna inteligencja już na dobre zadomowiła się w naszej świadomości. Główmy kierunkiem jej wykorzystania w biznesie będzie zastąpienie pracownika poprzez mechanizmy AI (ang. artificial intelligence/ sztuczna inteligencja - red.). Ich zakres będzie na początku ograniczony, jednak z czasem może okazać się, że większość prac wykonywanych obecnie przez człowieka będziemy w stanie zastąpić sztuczną inteligencją. Główną zaletą technologii jest jej dostępność i wyeliminowanie wszelkich czynników ludzkich.

Który z nowych trendów technologicznych w największym stopniu wpłynie na nasz biznes? 

Najważniejszym obecnie trendem, i to nie tylko w IT, jest innowacyjność. Samodoskonalenie procesów pozwoli nam osiągnąć wzrost wydajności, który bezpośrednio przełoży się nie tylko na efektywność biznesu wyrażoną w osiągniętych liczbach, ale również ograniczy nakłady pracy, bo będzie miało bezpośredni wpływ na zmianę stylu życia pracowników.

Czy powinniśmy się obawiać, że stracimy pracę na rzecz robotów? Jak rozwinie się trend robotyzacji i automatyzacji?

Procesy automatyzacji i robotyzacji są jedynym słusznym kierunkiem rozwoju. Nie jesteśmy w stanie utrzymać wzrostu gospodarczego przy ciągle zmniejszającej się liczby osób aktywnych zawodowo. Automatyzacja stanie się kolejnych narzędziem w rękach człowieka, pozwalającym mu na efektywne kierowanie i kształtowanie rzeczywistości.

Jak wyglądać będzie łączność jutra (5G, Edge, IoT, itp.)? W jakim kierunku ewoluować będą urządzenia, których dziś używamy do komunikacji?

Łączność jutra będzie polegała na jeszcze większej kontroli nad posiadanymi zasobami. Każde domowe urządzenie będzie w stanie komunikować się z nami i przekazywać informacje o swoim stanie. Obecnie używane technologie, które informują nas np. o zakończeniu pracy odkurzacza, zmywarki czy pralki nie są już dla nas zaskoczeniem. Przyszłość pozwoli na większą ich integrację. Nowe technologie pozwolą jeszcze bardziej zwiększyć przesył danych i całkowicie zmienią model pracy. Ilość gromadzonych i przetwarzanych informacji będzie ogromna. Urządzenia nie będą musiały posiadać ogromnych zasobów ponieważ chmura przejmie zadanie ich gromadzenia i przetwarzania.

Artur Matzka, Dyrektor Departamentu Produktów i Usług IT&UCE, Integrated Solutions

Jak rozwiną się platformy chmurowe? Jak ważne będą dla firm?

Sukces praktyki chmurowej na rynku jest wypadkową dwóch głównych czynników:  po pierwsze - jak wspiera technologicznie i operacyjnie potrzeby IT i biznesu, po drugie – czy i jak klienci potrafią z chmury korzystać – ich  kompetencji w tym obszarze czy umiejętności transformacji TCO. Obserwujemy zapotrzebowanie na rozwiązania poziomu IaaS, z których korzysta się nieco łatwiej niż PaaS. IaaS wymaga mniej zaawansowanej wiedzy, wspiera też technologicznie tradycyjne aplikacje.

Ważna jest także lokalizacja danych w Polsce. Dlatego oprócz oferty public cloud dużych graczy, które wprowadziliśmy i wprowadzimy do portfolio jako Grupa Orange, utrzymujemy i rozwijamy nasze własne rozwiązania chmurowe w obszarze IaaS. Polski świat IT nieubłaganie zmierza w stronę multicloudu, a my niebawem ogłosimy dostępność naszej ulepszonej platformy IaaS, która oferować będzie rozszerzone funkcjonalności w stosunku do obecnie oferowanych - chociażby DRaaS w modelu pay as u use, dając naszym klientom możliwość pełnej adopcji rozwiązań multicloud.

W ciągu kilku lat budowania kompetencji, miejmy nadzieję, podsyconych przez pojawienie się w Polsce węzłów „hyperscalerów”, w kraju zwiększy się popyt na bardziej zaawansowane technologie w chmurze, choćby takie jak aplikacje cloud native czy ML. To wszystko w połączeniu z siecią 5G powoduje, że prognozujemy 2-krotny wzrost przychodów z chmury w ciągu najbliższych 2 lat w Polsce.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Krzysztof Girgiel

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu