Rewolucja w kontraktach terminowych

DI
opublikowano: 14-08-2013, 13:20

Władze giełdy 15 lat po wprowadzeniu kontraktów terminowych na WIG20 zdecydowały się na zmiany na rynku instrumentów pochodnych.

Od 23 września na GPW będzie można handlować kontraktami na WIG20 z mnożnikiem 20 zł, a więc dwa razy większym niż dotychczas.

To kluczowa, ale jedyna zmiana, bo i krok notowań (ang. tick) będzie ten sam, co dotychczas (1 pkt), i wszystkie pozostałe cechy standardu kontraktów nie ulegną zmianie. Zwiększenie mnożnika oznaczać będzie dwukrotny wzrost wartości kroku notowania oraz wartości nominalnej kontraktu.

Wynik z pozycji w kontrakcie terminowym (przy pominięciu kosztu pieniądza przeznaczonego na depozyt wstępny), opisuje wzór:

Wn=n*M-k  

gdzie:
Wn – wynik z pozycji netto
n – zmiana kursu kontraktu (pkt)
M – mnożnik (zł)
k – koszty transakcyjne

Na przykład, przy wzroście kursu kontraktu WIG20 o 1 punkt, mnożniku 10 zł i łącznych kosztach transakcyjnych na poziomie 12 zł, wynik finansowy netto z pozycji długiej jest ujemny:

Wn=1*10-12= -2 zł  

Dopiero wzrost kursu kontraktu o 2 pkt pozwala osiągnąć dodatni wynik finansowy netto:

Wn=2*10-12= +8 zł  

Proponowana przez Giełdę zmiana dotyczy tylko jednego z punktów specyfikacji kontraktów terminowych. Ma on jednak kluczowe znaczenie przy wycenie kontraktów terminowych. Wraz ze wzrostem mnożnika w kontrakcie (z 10 zł na 20 zł) wzrośnie również wartość minimalnej zmiany wartości kontraktu z 10 zł do 20 zł.

Przy wzroście kursu kontraktu na WIG20 z mnożnikiem 20 zł o 1 punkt i kosztach transakcyjnych na poziomie 12 zł, długa pozycja przynosi wynik finansowy netto:

Wn=1*20-12= +8 zł  

Dla wzrostu kursu kontraktu o 2 punkty wynik finansowy netto wynosi:

Wn=2*20-12= +28 zł 

Jak widać, w tym przypadku nawet jednopunktowy wzrost kursu kontraktu pozwolił na pokrycie kosztów transakcyjnych. Taki sam wynik uzyskałby inwestor, który zajął pozycję krótką przy spadku kursu kontraktu. Nowe kontrakty pozwolą więc na osiąganie dochodów nawet na rynku o niskiej zmienności. Proponowana zmiana da możliwość osiągania dwukrotnie wyższych dochodów zysków w przypadku korzystnej z punktu widzenia inwestora zmiany indeksu WIG20, jednak wzrasta również potencjalna strata w przypadku niesprawdzenia się przewidywań inwestora, co do kierunku zmian indeksu WIG20 i związanego z nim kontraktu terminowego.

Planowane kontrakty terminowe z mnożnikiem 20 zł będą sukcesywnie zastępować obecne kontrakty do dnia wygaśnięcia przyszłorocznej czerwcowej serii FW20M14. W okresie przejściowym będą więc w obrocie giełdowym kontrakty z mnożnikiem 10 zł oraz z mnożnikiem 20 zł. Po tej dacie będą notowane tylko kontrakty z mnożnikiem 20 zł.

Dochód z pozycji w zależności od zmiany kursu kontraktu na WIG20 (zmiany indeksu zgodnie z oczekiwaniami inwestora, łączne koszty transakcyjne 12 zł).

Planowana zmiana spowoduje podwojenie właściwego depozytu ustalanego przez izbę rozliczeniową KDPW_CCP. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na poziom wymaganego depozytu początkowego pobieranego od inwestorów przez domy/biura maklerskie, które według naszych oczekiwań powinny wzrosnąć w takim samym stopniu. Zmiana będzie przekładać się na wysokość odpowiednio depozytów intraday oraz depozytów z pozycji skorelowanych.

Oplata operacyjna, jaką pobiera Giełda od Członków Giełdy pozostanie na niezmienionym poziomie. Należy się więc spodziewać, że domy/biura maklerskie nie podwyższą opłat transakcyjnych pobieranych od inwestujących na rynku terminowym. W takim scenariuszu zmniejsza się o połowę udział kosztów transakcyjnych wobec wartości nominalnej kontraktu.

Przepływy pieniężne przy otwarciu i zamknięciu pozycji w kontrakcie terminowym z mnożnikiem 10 zł oraz kontrakcie terminowym z mnożnikiem 20 zł. Przyjęto depozyt początkowy 1.800 zł oraz opłatę za otwarcie i zamknięcie pozycji - po 6 zł.

Giełda dokonała przeglądu, specyfikacji indeksowych kontraktów terminowych na wybranych giełdach. Jak się okazuje, na warszawskiej giełdzie takie parametry, jak: mnożnik, wartość kroku notowania jak również wartość kontraktu terminowego są najniższe w wybranej próbie. Po zmianie mnożnika na 20 zł w dalszym ciągu parametry te będą należały do najniższych. Stąd wprowadzenie zmiany mnożnika nie przełoży się na utrudnienie dostępu do naszego rynku oraz zmniejszenie płynności.

Ryzyko inwestowania w kontrakty z mnożnikiem 20 zł będzie na tym samym poziomie, co dla kontraktów z mnożnikiem 10 zł, ponieważ wraz ze wzrostem wartości nominalnej kontraktu proporcjonalnie zostanie zwiększony depozyt. Relacja wartości nominalnej kontraktu i depozytu początkowego i wynikająca z niej dźwignia finansowa pozostanie niezmieniona. W związku z tym, ze dźwignia finansowa pozostanie taka sama, ryzyko rynkowe, które towarzyszy inwestycjom na rynku kapitałowym nie wzrośnie dodatkowo.

"Kontrakty z mnożnikiem 20 zł w pierwszych miesiącach mogą wykazywać się niższą w stosunku dotychczasowych płynnością, co może być skutkiem podwyższenia depozytów.  Z czasem inwestorzy docenią ich zalety i rynek ten ma szansę rozwoju. Dużą rolę w utrzymaniu płynności mogą odegrać animatorzy rynku. Wymagane będzie też pokazanie uczestnikom rynku cech nowych kontraktów, i takie oczekiwania kieruje Giełda do wszystkich Członków Giełdy" - przekonują przedstawiciele giełdy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Rewolucja w kontraktach terminowych