Rynek nadrabia dystans do Zachodu

Marcin Musioł
opublikowano: 19-04-2006, 00:00

Leasing nieruchomości w Polsce dopiero zdobywa popularność. Firmy zwykle decydują się na odmianę zwrotną, aby odzyskać zamrożony kapitał.

Leasing nieruchomości to stosunkowo nowy i jeszcze nie w pełni dojrzały segment rynku w Polsce. Z informacji Związku Przedsiębiorstw Leasingowych (ZPL) wynika, że co roku odnotowuje on kilkusetprocentowy wzrost, co sprawia, że jego udział w krajowym rynku leasingu zbliża się do obserwowanego w Unii Europejskiej. Mimo to liczba umów dotyczących nieruchomości wciąż stanowi niewielki procent wszystkich transakcji leasingowych. Powód? Lea-singodawcy do ubiegłego roku swoją ofertę kierowali wyłącznie do dużych i średnich firm, których roczne dochody zamykają się w przedziale 10-150 mln zł. Dlatego o tym segmencie rynku leasingu decydowały dotąd pojedyncze transakcje o wartości kilkuset milionów złotych, dotyczące dużych obiektów, np. wielkopowierzchniowych centrów handlowych lub budynków biurowych.

Obecnie firmy leasingowe obniżyły już dotychczasowy poziom wartości transakcji z kilkunastu do jednego miliona złotych. Jednak zdaniem Roberta Mandżunowskiego, członka zarządu w firmie LHI Leasing Polska, ten trend zostanie utrzymany.

— Jestem przekonany, że w leasingu nieuchomości nadal dominować będą transakcje o dużej wartości, a rynek nie stanie się masowy. Przedsiębiorcy będą raczej bardzo selektywnie korzystać z tego narzędzia finansowego w celu osiągnięcia konkretnych korzyści i zamierzeń. Rynek leasingu nieruchomości jest trudny, ponieważ podlega cyklom koniunkturalnym dotyczącym całej gospodarki, a głównie branży budowlanej. Istotnymi czynnikami, które zadecydują o jego dalszym tempie wzrostu, będą: poziom inwestycji budowlanych, ekspansja sieci handlowych, a także dalsze inwestycje przedsiębiorstw w nieruchomości biurowe i logistyczne — wylicza Robert Mandżunowski.

W tym segmencie rynku leasingu na razie z powodzeniem działa zaledwie kilka firm. Z danych ZPL wynika, że niemal cała wartość rynku leasingu nieruchomości w 2005 r. — około 2,2 mld zł z 2,5 mld zł — przypadła na trzy z nich: ING Lease Polska, LHI Leasing Polska oraz BRE Leasing. Z pozostałych siedmiu firm leasingowych — zrzeszonych w ZPL — które mogły pochwalić się zawarciem w 2005 r. umowy na leasing nieruchomości, jedynie Fortis Bank Polska przekroczył granicę 100 mln zł.

Korzyści

W leasingu nieruchomości — podobnie jak w każdym innym — stosowana jest zarówno odmiana operacyjna jak i finansowa. Różnica między nimi sprowadza się do tego, że w operacyjnym odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca, natomiast w finansowym jego klient. W leasingu operacyjnym całość opłat stanowi koszt uzyskania przychodu. Firma leasingowa dokonuje rozliczenia podatku VAT. Z tego tytułu leasingobiorcy nie obciążają żadne dodatkowe koszty. W lea-singu finansowym spłaty rat kapitałowych, stanowiących część opłat, nie obniżają podstawy opodatkowania.

Obok tych typowych form lea-singu coraz większą popularnością zaczynają cieszyć się formy występujące tylko w tym segmencie rynku, m.in. leasing zwrotny. Obecnie większość spośród zawieranych umów dotyczy tej formy leasingu.

— Leasing zwrotny oznacza transakcję, w której właściciel nieruchomości sprzedaje ją i jednocześnie zawiera umowę wieloletniego jej leasingu. W ramach tej umowy leasingobiorca otrzymuje możliwość nieprzerwanego użytkowania obiektu — wyjaś- nia Mateusz Skubiszewski, dyrektor pionu nieruchomości w BRE Leasing.

Leasing zwrotny urealnia wartość nieruchomości, a firmie umożliwia odzyskanie zamrożonych w niej środków. Pozwala to jej na zachowanie ciągłości korzystania z majątku, a także dostarcza pieniędzy na konieczne inwestycje i dalszy rozwój. Kolejnym istotnym czynnikiem zachęcającym przedsiębiorców do korzystania z leasingu nieruchomości jest także możliwość wliczenia rat leasingowych wraz z opłatami początkowymi w koszty uzyskania przychodu. Dzięki temu firma ma możliwość obniżenia wysokości zobowiązań podatkowych oraz poprawienia swojej płynności finansowej. Dodatkowo leasing nieruchomości umożliwia skrócenie czasu amortyzacji z 40 do 15 lat, bowiem raty leasingowe są dla firmy w całości kosztem — wyjaśnia Mariusz Kurzac, dyrektor marketingu i sprzedaży w ING Lease Polska.

Firma korzystająca z usługi może w umowie leasingu zwrotnego zapewnić sobie także prawo do ponownego odkupienia nieruchomości po ustalonej cenie po zakończeniu kontraktu. Dzięki temu uzyska korzyści wynikające ze wzrastającej z każdym rokiem wartości nieruchomości.

Najchętniej oddawane

Najczęściej oddawanymi w leasing nieruchomościami są obecnie m.in.: budynki biurowe, hale magazynowe, hotele, sklepy, centra handlowe i logistyczne, autoryzowane salony samochodowe, hale i zakłady produkcyjne wraz z prawem własności gruntu lub prawem wieczystego użytkowania gruntu wraz z częściami składowymi.

— Duży udział w liczbie przeprowadzonych przez nas transakcji leasingu przypada na obiekty handlowe, w dalszej kolejności biurowe, logistyczne i przemysłowe. Istotne w przypadku tych obiektów jest to, by były one na tyle uniwersalne, aby po przeprowadzeniu niewielkich prac adaptacyjnych mogły być użytkowane przez każdy inny podmiot z danej branży. W przypadku biurowców transakcje dotyczą przede wszystkim budynków zlokalizowanych w atrakcyjnych częściach miast; w centrach lub na tych obszarach, które w najbliższych latach będą rozwijały się szczególnie dynamicznie — mówi Robert Mandżunowski.

Leasing nieruchomości jest szczególnie atrakcyjny dla firm z branż: tekstylnej, farmaceutycznej, metalowej, motoryzacyjnej, spożywczej, logistycznej. Takie przedsiębiorstwa powinny charakteryzować się dużym potencjałem rozwoju, być liderami w swoich branżach, osiągać w nich wyniki na poziomie średniej lub powyżej średniej. Ponadto bardzo istotne są dobre wskaźniki ekonomiczne służące do oceny danej firmy, m.in.: wskaźniki płynności, zwrotu z kapitału, zwrotu z aktywów, pokrycia zobowiązań kapitałem własnym.

Przy zawieraniu umów na lea-sing zwrotny firmy leasingowe wykazują się dużą ostrożnością. Badają, czy przy długofalowej współpracy, jaką obie strony planują, podpisując umowę, leasingobiorca będzie mógł wywiązać się z warunków tej umowy, a szczególnie czy będzie spłacał raty leasingowe.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcin Musioł

Polecane