Rynki wschodzące pod koniec roku 2012

dr. Mark Mobius, prezes Templeton Emerging Markets Group
opublikowano: 07-01-2013, 15:00

Rynki wschodzące zanotowały wprawdzie nieznaczne spadki w pierwszej połowie listopada, ale później odrobiły straty i ostatecznie zakończyły miesiąc z umiarkowanymi zyskami.

Zwycięstwo Baracka Obamy w wyborach prezydenckich na początku listopada rozjaśniło nieco obraz sytuacji politycznej w USA, ale inwestorzy skoncentrowali się z kolei na tzw. „klifie fiskalnym”, czyli kombinacji automatycznych podwyżek podatków i cięć wydatków o łącznej wartości sięgającej 600 mld USD, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Nastroje poprawiły się nieco w połowie miesiąca, gdy Ateny przyjęły bardzo oszczędny budżet na 2013 r., co umożliwiło uwolnienie długo oczekiwanych funduszy pomocowych i złagodziło bezpośrednią presję związaną z zapotrzebowaniem rządu na finansowanie. Powody do optymizmu dawały również coraz lepsze dane napływające z Chin, dotyczące, między innymi, spadającej inflacji i szybszego wzrostu eksportu.

Indeks MSCI Emerging Markets poszedł w listopadzie w górę o 1,3% (w USD). Najlepiej radziły sobie rynki azjatyckie, na czele z wybranymi krajami z Azji Południowo-Wschodniej oraz takimi rynkami, jak Chiny, Indie czy Korea Południowa. Wyniki rynków europejskich były mieszane; solidnej kondycji takich rynków, jak Polska, towarzyszyło osłabienie w innych częściach regionu, w szczególności w Czechach i na Węgrzech. Ameryka Łacińska pozostawał w tyle za innymi rynkami wschodzącymi; z kłopotami zmagały się, między innymi, Chile i Brazylia, pomimo korzystnych danych ekonomicznych.

Przegląd regionalny
Azja

W listopadzie, Chiny niezmiennie publikowały optymistyczne dane ekonomiczne. Presja inflacyjna nadal była niska, a indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych spadł z 1,9% rok do roku we wrześniu do 1,7% rok do roku w październiku. Największy wpływ na ciągły spadek inflacji miały niższe ceny żywności. Eksport poszedł w październiku w górę o 11,6% rok do roku, notując tym samym najwyższy wzrost od maja 2012 r. Dla porównania, wzrost eksportu we wrześniu sięgnął 9,9% rok do roku. Potężny popyt ze strony innych rynków azjatyckich nadal równoważył osłabienie popytu ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej (UE). Eksport do USA poszedł w październiku w górę o 9,1% rok do roku, a eksport do krajów należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) wzrósł o 44,0% rok do roku. Z kolei eksport do UE cały czas spadał, choć w nieco wolniejszym tempie 8,0% rok do roku. Nadwyżka handlowa Chin powiększyła się z 27,7 mld USD we wrześniu do 32 mld USD w październiku, notując tym samym najwyższy poziom od prawie czterech lat. Wzrost importu utrzymał się w październiku na niezmienionym od września poziomie 2,4% rok do roku. Z kolei wzrost produkcji przemysłowej przyspieszył z 9,2% rok do roku we wrześniu do 9,9% rok do roku w październiku, sygnalizując wzrost dynamiki w obszarze działalności gospodarczej.

Listopadowe dane ekonomiczne publikowane w Korei Południowej sygnalizowały poprawę kondycji tej gospodarki. Produkcja przemysłowa i eksport zanotowały wzrosty odpowiednio we wrześniu i w październiku, po kilku miesiącach spadków. Eksport poszedł w październiku w górę o 1,2% rok do roku do 47,2 mld USD, w porównaniu z wrześniowym spadkiem o 2,0% rok do roku, pod wpływem solidnego popytu ze strony krajów należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz Chin. Import wzrósł w październiku o 1,5% rok do roku do poziomu 43,3 mld USD, przekładając się na nadwyżkę obrotów handlowych sięgającą 3,8 mld USD. Zanotowano natomiast wzrost inflacji; indeks wzrostu cen konsumenckich poszedł w październiku w górę do 2,1% rok do roku, w porównaniu z 1,2% w sierpniu. Inflacja utrzymała się jednak w zakładanym przez bank centralny przedziale docelowym 2% - 4%. Bank centralny pozostawił w listopadzie referencyjną stopę procentową na niezmienionym poziomie 2,75%, po październikowym cięciu o 25 punktów bazowych (0,25%). Oznaki poprawy sytuacji gospodarczej w USA skłoniły bank centralny do zachowania neutralnej pozycji. Cały czas utrzymywały się jednak obawy przed możliwym wpływem kryzysu zadłużenia budżetowego w strefie euro. Południowokoreański prezydent Lee Myung-bak i premier Tajlandii Yingluck Shinawatra porozumieli się w sprawie analizy możliwości zawarcia umowy o wolnym handlu pomiędzy tymi dwoma krajami, w celu zwiększenia wzajemnej wymiany handlowej.

W trzecim kwartale, gospodarka Indii rozwijała się w najwolniejszym od niemal trzech lat tempie 5,3% rok do roku, w porównaniu z 5,5% rok do roku w kwartale drugim. Takie umiarkowanie było w dużej mierze wynikiem osłabienia w sektorach produkcji i rolnictwa. Wartość indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych poszła lekko w górę z poziomu 9,7% rok do roku we wrześniu do 9,8% rok do roku w październiku, przede wszystkim pod wpływem większego wzrostu cen paliwa, natomiast indeks cen hurtowych spadł z 7,8% rok do roku do 7,5% rok do roku. Tempo wzrostu cen żywności spadło z poziomu 11,7% rok do roku we wrześniu do 11,4% rok do roku w październiku. Kombinacja dynamicznego wzrostu importu oraz spadku eksportu przełożyła się na rekordowo wysoki miesięczny deficyt handlowy sięgający w październiku 20 mld USD. Import poszedł w październiku w górę o 31,6% rok do roku, natomiast eksport spadł o 1,6% rok do roku. Produkcja przemysłowa zanotowała we wrześniu spadek o 0,4% rok do roku, przede wszystkim w rezultacie dwucyfrowego spadku produkcji dóbr kapitałowych. Dla porównania, skorygowane tempo wzrostu produkcji w sierpniu wyniosło 2,3% rok do roku. Indyjski premier Manmohan Singh wziął udział w szczytach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i krajów Azji Wschodniej, w ramach działań zorientowanych na dalszy rozwój politycznych, handlowych i gospodarczych relacji z krajami południowoazjatyckimi i wschodnioazjatyckimi.

Ameryka Łacińska

Brazylia niezmiennie była atrakcyjnym rynkiem docelowym dla międzynarodowych inwestorów. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) sięgnął w październiku rekordowego poziomu 7,7 mld USD, podnosząc jednocześnie wartość skumulowanego napływu kapitału za okres ostatnich 12 miesięcy do 66 mld USD. We wrześniu, do Brazylii napłynęły inwestycje FDI o łącznej wartości 4,4 mld USD. Pomimo wolniejszego wzrostu sprzedaży detalicznej rzędu 8,5% rok do roku we wrześniu (w porównaniu ze skorygowanym poziomem 10% rok do roku w sierpniu), tempo wzrostu sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku wyniosło 8,9% rok do roku. Pod wpływem wyższych cen żywności, presja inflacyjna rosła nieprzerwanie od kilku miesięcy. Wzrost cen konsumenckich sięgnął w październiku 5,5% rok do roku, w porównaniu z 5,3% rok do roku we wrześniu. Bank centralny przyjął w listopadzie neutralną politykę pieniężną, po obniżeniu stóp procentowych o łącznie 525 punktów bazowych (5,25%) od sierpnia 2011 r. Bank pozostawił swą referencyjną stopę procentową na niezmienionym, rekordowo niskim poziomie 7,25%.

Afryka

W trzecim kwartale 2012 r., gospodarka RPA rosła w rozczarowująco wolnym tempie 2,3% rok do roku. Strajki w sektorze górnictwa spowodowały dramatyczny spadek wskaźników produkcji. Dla porównania, w drugim kwartale, wzrost PKB wyniósł 3,1% rok do roku. Bank centralny pozostawił w listopadzie swą bazową stopę procentową na niezmienionym poziomie 5,0%. Ponadto, bank podniósł swe prognozy dla wskaźnika inflacji i obniżył prognozy dla wzrostu PKB z 2,6% do 2,5% na 2012 r. oraz z 3,4% do 2,9% na 2013 r. Po trzytygodniowym strajku kierowców pojazdów ciężarowych, który znacząco odbił się na dostępności towarów, tempo wzrostu sprzedaży detalicznej spadło we wrześniu do 4,3% rok do roku, w porównaniu ze skorygowanym sierpniowym wzrostem o 6,7% rok do roku. Łączny wzrost sprzedaży w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy roku sięgnął tym samym 5,1% rok do roku. We wrześniu, dynamika w sektorach produkcji i górnictwa spadała pod wpływem strajków i słabych warunków zewnętrznych. Produkcja poszła w dół o 1,1% rok do roku, natomiast górnictwo zanotowało spadek rzędu 8,4% rok do roku. W trzecim kwartale 2012 r., deficyt handlowy rozszerzył się do rekordowego poziomu, w rezultacie wpływu strajków w górnictwie i słabego popytu ze strony Europy na eksport. Obroty eksportu poszły w dół o 3,9% rok do roku, a import wzrósł o 13,0% rok do roku, generując deficyt handlowy rzędu 4,1 mld USD.

Europa Wschodnia

W trzecim kwartale, wzrost PKB Rosji zwolnił do 2,9% rok do roku, w porównaniu z 4,0% rok do roku w kwartale drugim, pod wpływem słabego popytu krajowego, osłabienia w sektorze produkcji oraz wolniejszego wzrostu gospodarczego na całym świecie. Popyt krajowy w październiku nadal spadał, w rezultacie wysokiej inflacji i wolniejszego wzrostu realnych płac i dochodów rozporządzalnych. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej spadło do 3,8% rok do roku, w porównaniu z poziomem 4,4% rok do roku we wrześniu i 7,6% rok do roku w pierwszej połowie 2012 r. Wzrost realnych dochodów rozporządzalnych spadł w październiku do 2,4% rok do roku, w porównaniu z 3,8% rok do roku we wrześniu. Z kolei realne płace poszły w październiku w górę o 5,2% rok do roku, w porównaniu z wrześniowym wzrostem o 6,6% rok do roku. Po raz pierwszy od sześciu miesięcy, presja inflacyjna w październiku traciła na sile. Wartość indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych spadła z poziomu 6,6% rok do roku we wrześniu do 6,5% rok do roku w październiku. Bank centralny pozostawił swą referencyjną stopę procentową na niezmienionym poziomie 8,25%.

Bank centralny Turcji utrzymał wprawdzie w listopadzie swą bazową stopę procentową (tygodniową stopę repo) na niezmienionym, rekordowo niskim poziomie 5,75%, ale jednocześnie obciął oprocentowanie pożyczek overnight z 9,5% do 9,0% zapewniając dalsze wsparcie dla gospodarki krajowej. Od lutego 2012 r., stopa procentowa została obniżona o łącznie 350 punktów bazowych (3,5%). Październik przyniósł osłabienie presji inflacyjnej; indeks wzrostu cen konsumenckich spadł do 7,8% rok do roku, w porównaniu z 9,2% we wrześniu. W 2012 r., deficyt na rachunku obrotów bieżących konsekwentnie maleje; we wrześniu deficyt wyniósł 2,7 mld USD, w porównaniu z 6,4 mld USD we wrześniu 2011 r. Deficyt za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 r. wyniósł łącznie 39,3 mld USD, co oznacza spory spadek w porównaniu z 60,5 mld USD w tym samym okresie w roku poprzednim, wynikający w dużej mierze z poprawy bilansów handlu, usług i dochodów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: dr. Mark Mobius, prezes Templeton Emerging Markets Group

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Świat / Rynki wschodzące pod koniec roku 2012