Rząd chce zmiany sposobu oceny inwestora przez KNF

PAP
opublikowano: 16-02-2010, 16:18

Nadzór finansowy będzie miał dokładnie określone kryteria i krótszy czas oceny inwestora, który chce nabyć duży pakiet akcji banku, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, domu maklerskiego lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych - zdecydował rząd.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, rada ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji Prawa bankowego oraz ustaw o działalności ubezpieczeniowej, o funduszach inwestycyjnych, o obrocie instrumentami finansowymi oraz o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Projekt uwzględnia przepisy unijne. Określa szczegółowe procedury i kryteria oceny przez Komisję Nadzoru Finansowego inwestora zamierzającego nabyć znaczny pakiet akcji, zapewniający osiągnięcie albo przekroczenie 10 proc., 20 proc., jednej trzeciej lub 50 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym banku, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, domu maklerskiego lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Projekt ustala terminy na dokonanie poszczególnych czynności, jak zawiadomienie nadzoru, ocenę inwestora, czy dostarczenie decyzji, wprowadzając je jednolicie do wszystkich ustaw regulujących funkcjonowanie rynku finansowego - podał CIR.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, inwestor, chcąc objąć duży pakiet akcji w tych instytucjach, będzie musiał każdorazowo zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego. Nadzór będzie musiał powiadomić też inwestor, który zamierza stać się podmiotem dominującym danej instytucji finansowej w sposób inny niż przez nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji.

W projekcie określono zakres informacji, które inwestor składający zawiadomienie do KNF powinien przedstawić. Wykaz załączanych do zawiadomienia dokumentów ma być zawarty w akcie wykonawczym. KNF będzie musiała pisemnie potwierdzić, że otrzymała zawiadomienie oraz wskazać stronie termin załatwienia sprawy.

Komisja będzie mogła zgłosić sprzeciw wobec planowanego nabycia pakietu akcji lub stania się podmiotem dominującym w instytucji finansowej - projekt określa odpowiednie przesłanki. KNF będzie miała 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia oraz wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, na doręczenie decyzji sprzeciwu, nie później jednak niż dwa dni robocze od dnia jej wydania. W dotychczasowych przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej termin zgłoszenia sprzeciwu KNF wynosił trzy miesiące.

Jak podał CIR, Komisja będzie mogła też wydać decyzję o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu. Wtedy można będzie wcześniej zakończyć postępowanie administracyjne. Inwestor będzie mógł nabyć akcje lub prawa z akcji przed upływem określonego w projekcie terminu. Jeżeli Komisja nie doręczy decyzji sprzeciwu w 60 dni roboczych albo jeżeli - przed upływem tego terminu - zostanie wydana decyzja o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, inwestor składający zawiadomienie będzie mógł nabyć akcje.

"Przyjęte rozwiązania mają służyć pewności obrotu oraz chronić strony planowanej transakcji, (..) przed negatywnymi skutkami przedłużającego się postępowania administracyjnego" - podał CIR.

Projekt reguluje też obowiązki informacyjne związane z zamiarem zbycia udziałów lub akcji oraz planowanym zmniejszeniem posiadanego pakietu akcji. Określa też sankcje, jakie mogą być zastosowane przez KNF wobec podmiotu, który nabył albo objął akcje lub uzyskał status podmiotu dominującego banku, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, domu maklerskiego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, z naruszeniem warunków określonych w ustawie.(PAP)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane