Rząd pomoże wierzycielom

Konsolidacja rejestrów niepłacących firm i utworzenie bazy dłużników fiskusa — to recepty na walkę z nierzetelnymi kontrahentami

Wzięcie pod ochronę wierzycieli przed niesolidnymi dłużnikami to kolejny projekt z pakietu „100 zmian dla firm”, wchodzącego w skład tzw. planu Morawieckiego. Pakiet rozwiązań korzystnych dla wierzycieli zyskał akceptację Stałego Komitetu Rady Ministrów. Wkrótce zajmie się nim cały rząd, a później trafi do Sejmu.

CZARNE LISTY:
Zobacz więcej

CZARNE LISTY:

Mariusz Haładyj, wiceminister rozwoju, uważa, że dzięki kompletnym informacjom z rejestrów dłużników przedsiębiorcy łatwiej unikną nierzetelnych i nieuczciwych kontrahentów. Marek Wiśniewski

Firmy same nie dają rady

Ministerstwo Rozwoju (MR) zauważa, że brak zapłaty i opóźnienia w regulowaniu należności to główne czynniki wpływające na kondycję finansową firm i utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej.

Resort powołuje się na analizy Bisnode Polska, z których wynika, że ok. 10 proc. faktur w naszym kraju spłacanych jest po 90 dniach, co jest trzecim z najgorszych wyników w Europie. Projektodawcy podkreślają, że największe problemy z płatnościami występują w branży budowlanej. Aż 13 z 61 spółek giełdowych jest wpisanych do rejestru dłużników niewypłacalnych, a ich zadłużenie wynosi łącznie ok. 4 mld zł (46 proc. zadłużenia wszystkich spółek giełdowych).

Problem zatorów płatniczych potęguje przewlekłość procesów sądowych, których średni czas trwania wyniósł w 2015 r. 14 miesięcy (w sądach okręgowych co czwarty proces z dłużnikiem ciągnął się ponad 2 lata). Ponadto kiepsko wygląda skuteczność komorników. Na 8 mln spraw, które w ubiegłym roku trafiły do kancelarii komorniczych, tylko w 1,3 mln przypadków udało się wyegzekwować należności.

Resort rozwoju uważa, że firmy, szczególnie mniejsze, nie są w stanie same poradzić sobie z nierzetelnymi dłużnikami, więc państwo powinno przyjść im z pomocą. Propozycje zawarte w projekcie (ramka) mają na celu przede wszystkim skuteczniejsze ostrzeganie przed potencjalnymi nieuczciwymi kontrahentami poprzez udzielanie firmom pełnej informacji ze „skonsolidowanych” rejestrów dłużników.

„Wierzyciele nie dysponują łatwym dostępem do danych niezbędnych do wiarygodnej oceny wypłacalności dłużnika, w tym także potencjalnego” — pisze MR.

Reforma ma więc polegać m.in. na usprawnieniu działalności biur informacji gospodarczej (BIG). Ministerstwo podkreśla, że obecnie na rynku jest pięć BIG-ów i każdy ma osobną bazę. „Z uwagi na brak wymiany danych między nimi uzyskanie pełnej informacji wymaga odrębnego skorzystania z usług kilku podmiotów” — czytamy w uzasadnieniu projektu. Dlatego MR proponuje, aby złożenie wniosku do jednego BIG-u powodowało, że firma uzyska skonsolidowany raport ze wszystkich biur na temat interesującego ją kontrahenta.

Rejestr fiskusa

Drugą ważną nowością jest stworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP), w którym ujawniani będą zalegający z podatkami na kwoty powyżej 5 tys. zł. MR podaje, że na koniec sierpnia 2016 r. łączne zaległości wobec skarbówki wyniosły 98 mld zł. Rejestr dłużników fiskusa ma być sprzężony z bazami BIG-ów, tzn. klient składający zlecenie biuru uzyska także informacje z RDP, do którego dostęp będą miały BIG-i. Organizacje przedsiębiorców doceniają propozycje MR, ale apelują o bardziej radykalne zmiany w celu skrócenia terminów płatności.

— Pozytywnie oceniamy rozwiązania zawarte w projekcie, jednak chcemy zachęcić rząd do dalszych działań na rzecz poprawy ściągalności wierzytelności oraz trzymania się przez kontrahentów terminów zapłaty. Problem dotyczy nie tylko małych firm, lecz także średnich i dużych, które wykorzystując swoją pozycję, wymuszają na mniejszych kooperantach np. 90-dniowe terminy zapłaty — podkreśla Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP. © Ⓟ

Dyscyplinowanie dłużników

ustawowy obowiązek wzajemnego przekazywania danych między rejestrami przedsiębiorców i udzielanie zbiorczej informacji z kilku rejestrów na podstawie wniosku złożonego do jednego z biur informacji gospodarczej utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych (podatkowych, celnych) przekazywanie danych z tego rejestru przez Biura Informacji Gospodarczej informowanie dłużników widniejących w rejestrach o przedawnieniu zobowiązania ograniczenie przekazywania do rejestrów dłużników informacji o zobowiązaniach konsumentów uznanie za czyn nieuczciwej konkurencji nierzetelnego wpisania dłużnika do rejestru zapewnienie BIG-om dostępu do informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rejestru bezskutecznych egzekucji i rejestru dłużników fiskusa i samorządów terytorialnych umożliwienie komornikowi żądania od dłużnikach ujawnienia informacji o czynnościach dokonanych w ciągu ostatnich 5 lat z pokrzywdzeniem wierzyciela

Dobre zmiany

ograniczenie uciążliwości kontroli klauzula pewności prawa podniesienie z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR limitu przychodów dla stosowania księgi przychodów i rozchodów podniesienie ze 150 tys. do 250 tys. EUR progu uprawniającego do ryczałtu podatkowego zwolnienie firm zatrudniających mniej niż 50 pracowników z obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia milcząca zgoda — jeżeli organ w ciągu 21 dni nie wyrazi sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy, to firma będzie mogła ruszyć z inwestycją

Kolejne projekty

Drugim ważnym proprzedsiębiorczym projektem z tzw. planu Morawieckiego jest ustawa mająca pomóc wierzycielom w odzyskiwaniu należności od dłużników (tekst obok). Została już przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów (SKRM) i wkrótce zajmie się nią cały rząd. Trzecim projektem (skierowanym do SKRM) są zmiany ograniczające obowiązki administracyjne firm. Rząd pracuje nad następnym projektem resortu rozwoju — skracającego z 50 do 10 lat okres obowiązkowego przechowywania przez firmy dokumentacji pracowniczej. W tym roku zwieńczeniem I etapu realizacji planu Morawieckiego ma być Konstytucja biznesu (zostanie ogłoszona 17 listopada).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jarosław Królak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Rząd pomoże wierzycielom