Spółka BBI Development ma kredyt na "Małe Błonia"

"Realty 2 Management, spółka zależna BBI Development NFI, poinformowała o zawarciu przez Projekt Developerski 10  Spółka komandytowo-akcyjna umowy kredytowej z Bankiem PKO BP.

Umowa dot. kredytu obrotowego nieodnawialnego na kwotę 23 162 000 zł udzielonego na okres 31 maja 2010 r.-31 grudnia 2012 r. Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie I fazy inwestycji Projektu deweloperskiego Małe Błonia na nieruchomości położonej w Szczecinie.

Spółka BBI Development ma kredyt na "Małe Błonia"

opublikowano: 01-06-2010, 21:00

"Realty 2 Management, spółka zależna BBI Development NFI, poinformowała o zawarciu przez Projekt Developerski 10  Spółka komandytowo-akcyjna umowy kredytowej z Bankiem PKO BP.

Umowa dot. kredytu obrotowego nieodnawialnego na kwotę 23 162 000 zł udzielonego na okres 31 maja 2010 r.-31 grudnia 2012 r. Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie I fazy inwestycji Projektu deweloperskiego Małe Błonia na nieruchomości położonej w Szczecinie.

Kredyt jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej stawce referencyjnej WIBOR dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych powiększonych o stałą marżę banku.

Z tytułu umowy kredytowej Projekt Developerski 10 poniesie jednorazowe koszty prowizji za rozpatrzenie wniosku, udzielenie kredytu, niewykorzystanie postawionej do dyspozycji kwoty kredytu oraz za administrowanie kredytem.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: hipoteka zwykła łączna w kwocie kredytu na zabezpieczenie wierzytelności głównej na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Łącznej i Wkrzańskiej, hipoteka kaucyjna łączna na powyższej nieruchomości, do kwoty równej 20 proc. kwoty kredytu, na zabezpieczenie odsetek i pozostałych należności PKO BP, klauzula potrącenia z rachunków kredytobiorcy prowadzonych w PKO BP, weksel własny in blanco kredytobiorcy poręczony przez Realty 2 Management oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montażowych zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym akceptowanym przez PKO BP SA na kwotę nie niższą niż kwota zadłużenia z tytułu kredytu.

Pierwszy faza projektu developerskiego "Małe Błonia" obejmuje budowę siedmiu budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni około 8,5 tys m2.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane