UFK coraz chętniej inwestują w jednostki TFI

Internet Securities
18-04-2006, 17:27

Rok 2005 przyniósł rekordowy wzrost wartości aktywów działających w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) - produktów ubezpieczeń na życie. Wraz ze wzrostem zarządzanego przez nie majątku istotnie zmienia się jego struktura, komentuje firma Analizy Online.

Rok 2005 przyniósł rekordowy wzrost wartości aktywów działających w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) - produktów ubezpieczeń na życie. Wraz ze wzrostem zarządzanego przez nie majątku istotnie zmienia się jego struktura, komentuje firma Analizy Online.

„Spadek atrakcyjności rządowych obligacji, w obliczu niskich stóp procentowych, prowadzi do ograniczenia zainteresowania funduszami, których polityka inwestycyjna skupia się na inwestowaniu w dłużne papiery skarbowe” – poinformowały Analizy Online.

Udział papierów skarbowych w ogólnej wartości aktywów UFK spadł na koniec ub.r. do poniżej 50%.

W 2005 roku UFK zainwestowały 8,9 mld zł - o 5,2% więcej niż w 2004 roku - w bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa. „To 1/6 łącznego stanu posiadania firm ubezpieczeniowych (51,4 mld zł w obligacjach emitowanych przez Skarb Państwa)” – komentują Analizy Online.

Hossa na rynku akcji zaowocowała wzrostem zainteresowania klientów produktami oferującymi zaangażowanie na rynku akcji. „Tylko w II półroczu ubezpieczeniowe fundusze stabilnego wzrostu odnotowały przyrost zarządzanych aktywów o 18,4%, fundusze mieszane o +43%, a fundusze polskich akcji o +56%” – czytamy w komentarzu Analiz Online.

W sferze inwestycji związanych z rynkiem akcji UFK w dużym stopniu wykorzystują ofertę funduszy inwestycyjnych. „Skutkiem obu czynników jest obserwowany w ciągu minionego roku bardzo dynamiczny wzrost wartości jednostek i certyfikatów inwestycyjnych w portfelach UFK. Wartość tej klasy aktywów wzrosła w końcu 2005 roku powyżej poziomu 6,1 mld zł, z czego 5,4 mld zł stanowi oferta rodzimych TFI. W ostatnim dniu roku w jednostki i certyfikaty funduszy inwestycyjnych inwestowało 195 spośród 334 działających wówczas na rynku UFK” – informują Analizy.

„Skala zainteresowania bardziej ryzykownymi inwestycjami leży również u podstaw wzrostu wartości akcji, jakie możemy znaleźć w portfelach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. W grudniu 2005 roku stanowiły one 2,2 mld zł wobec 1,6 mld zł przed rokiem. Obecny stan posiadania odpowiada 0,5% kapitalizacji wszystkich spółek notowanych w końcu grudnia 2005 roku na GPW” – podają Analizy Online.

Niespełna 0,5 mld zł aktywów UFK zostało ulokowane przez zarządzających w obligacje i krótkoterminowe papiery dłużne emitentów innych niż Skarb Państwa. „To niewiele, zważywszy na fakt, że według danych Fitch Polska wartość emisji pozaskarbowych papierów dłużnych przekroczyła w grudniu 25 mld zł, z czego niemal połowa to obligacje komunalne oraz obligacje przedsiębiorstw” – uważają specjaliści firmy Analizy Online.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Internet Securities

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / UFK coraz chętniej inwestują w jednostki TFI