Układy sądowe zdominowały rynek wierzytelności

Piotr Główka
25-02-2000, 00:00

Piotr Główka: Układy sądowe zdominowały rynek wierzytelności

WINDYKACJA DLA SPECJALISTÓW: Odzyskanie wierzytelności z postępowań układowych jest bardzo trudne — dowodzi Piotr Główka. fot. ARC

Zmorą codzienności staje się restrukturyzacja zadłużenia przez sądowe postępowania układowe prowadzone z wierzycielami. Zabiegi dłużników sprawiają, że ich dostawcy nieoczekiwanie zostają pozbawieni przychodów za sprzedany towar. Następuje reakcja łańcuchowa. Efekt jest taki, że nie zostają spłacone zobowiązania zaciągnięte przez wierzyciela. Dlatego uzasadnione wydaje się twierdzenie, że podmioty na pozór nie wykazujące problemów finansowych, ale dostarczające produkty do firm z sektorów o niskim wskaźniku płynności, które zafundowały swoim wierzycielom układ, prawdopodobnie również będą zabiegać o sądowe postępowanie układowe. Obok znacznych firm ostatnio zawierają je nawet drobni przedsiębiorcy, m.in. hurtownie, a nawet sklepy.

KONDYCJA podmiotów gospodarczych stała się nieprzewidywalna nawet dla specjalistów ds. wierzytelności. Zagrożenie sądowymi postępowaniami układowymi sprawiło, że inwestorzy wstrzymują lokaty na rzecz pewniejszych inwestycji. Ryzyko, jakie niesie lokowanie wolnej gotówki w wierzytelnościach, jest trudne do oszacowania. Nie ma bowiem dostępu do jednoznacznych wskaźników finansowych firm. Niemiarodajne i nieaktualne są informacje wynikające z bilansu i rachunku wyników, które firmy są obligowane publikować w Monitorze Polskim i dołączać do akt sądowych Wydziałów Rejestrowych.

W MYŚL PRZEPISÓW o postępowaniu układowym, podmiot, który przestał płacić długi, może żądać otwarcia postępowania układowego z wierzycielami. Układ sądowy zostaje otwarty na posiedzeniu sądu po uprzednim zapoznaniu się z treścią dokumentów finansowych dłużnika. W zakresie opiniowania o stanie finansowym podmiotu wnioskującego o układ, sędziów wspomagają biegli sądowi.

ZŁOŻENIE WNIOSKU do sądu nie powoduje ograniczeń w rozporządzaniu wierzytelnością dla wierzycieli podmiotów wnioskujących o układ. Można je bezpiecznie cedować i rozliczać bezgotówkowo. Swobodę rozliczeń ogranicza dopiero otwarcie postępowania układowego przez sąd. Wówczas nabywca staje się właścicielem długu posiadającego wszelkie ułomności związane z postępowaniem układowym, a więc zatrzymanie biegu odsetek ustawowych, częściowe umorzenie i rozłożenie płatności na raty. Z praktyki wynika, że dłużnik, który złożył wniosek o układ, dołącza również wniosek o zawieszenie toczących się egzekucji komorniczych. Sąd zwykle przychyla się do zawieszenia egzekucji, motywując to koniecznością zaspokojenia wszystkich wierzycieli w równych proporcjach.

INNYM SPOSOBEM szybszego odzyskania pieniędzy z układu jest podział wierzytelności między podmioty trzecie, tak aby uzyskać niskie nominały. Drobni wierzyciele zwykle są uprzywilejowani — najczęściej spłacani w całości, a okres spłaty nie przekracza kilku miesięcy. Niezłe efekty wynikają z zabezpieczeń, m.in. zastawu na wyrobach lub hipotece przymusowej. Aby uzyskać hipotekę przymusową wymagane jest prawomocne postanowienie sądu, z którego wynika polecenie zapłaty. Warto dodać, że obiekty będące w dyspozycji dłużników często nie stanowią ich własności, co uniemożliwia zastosowanie hipoteki.

WYRAŹNIE WIDAĆ wzrost świadomości prawnej w podmiotach gospodarczych. Profesjonalizm potentatów i zmiany zachodzące na rynku zmuszają do nauki prawa i finansów. Z obserwacji wynika, że przeciętny przedsiębiorca najczęściej, ale i najskuteczniej, uczy się na własnych błędach. Próby odzyskiwania pieniędzy z postępowań układowych powinien jednak konsultować z fachowcami od prawa układowego. Oni bowiem specjalizują się m.in. w „akrobacjach” układowych, a posiadane doświadczenia mogą wykorzystać do upadku układu. Na nowo wówczas otwierają się możliwości windykacji należności od dłużnika.

Piotr Główka jest doradcą do spraw inwestycyjnych Domu Aukcyjnego Wierzytelności Indos-Warszawa.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Główka

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Prawo / Układy sądowe zdominowały rynek wierzytelności