Umorzenie kredytu nie zwalnia z PIT

04-07-2013, 00:00

Minister finansów nie chce zwolnić z opodatkowania umorzonych kredytów. Podatnicy w trudnej sytuacji mogą wystąpić o ulgę.

Jeśli bank umarza należności w postaci odsetek od kredytu, do których zapłaty kredytobiorca zobowiązał się w umowie kredytowej, to oznacza, że uzyskuje on przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia — uważa minister finansów (MF).

W związku z tym nie podziela on opinii o konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań w prawie podatkowym, których rezultatemmiałoby być powszechne zwolnienie z opodatkowania przychodu powstałego z tytułu umorzenia przez bank należności kredytowych. O taką zmianę przepisów wniósł rzecznik praw obywatelskich (RPO).

W wystąpieniu do MF rzecznik podkreślił, że obecne prawo uniemożliwia restrukturyzację zadłużenia. W praktyce banki niejednokrotnie sprzedają długi swoich klientów na rzecz firm windykacyjnych i kredytobiorcy są narażeni na postępowania windykacyjne, a także egzekucyjne.

RPO zwrócił się o ewentualne zmiany legislacyjne, które wzmocniłyby pozycję osób, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Przytoczył przykład kredytobiorcy, który ze względów zdrowotnych nie był w stanie spłacić kredytu. Sprawa trafiła na drogę postępowania sądowego, wszczęto egzekucję, potem bank sprzedał wierzytelność na rzecz windykatora, umorzył odsetki i powiadomił kredytobiorcę, że umorzone kwoty musi on uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Bank wystąpił o jednocześnie umorzenie postępowania egzekucyjnego, ale firma windykacyjna domaga się spłaty należności. W odpowiedzi MF przyznał, że zaciągnięcie kredytu i jego spłata jest neutralne podatkowo.

Ale umorzone odsetki stanowią przychód z nieodpłatnegoświadczenia i na banku ciąży obowiązek przekazania dłużnikowi, a także właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu, informacji PIT-8C o wysokości dochodu z innych źródeł. Ordynacja podatkowa przewiduje jednak możliwość zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Naczelnik urzędu skarbowego może na to przystać na indywidualny wniosek podatnika. Minister podkreślił, że niewątpliwie za ważny interes podatnika należy uznać trudną sytuację finansową i życiową podatnika, który ubiega się o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Podatki / Umorzenie kredytu nie zwalnia z PIT