Wprowadzenie II rejestru statków jest coraz bliżej

Bogdan Tychowski
opublikowano: 13-06-2002, 00:00

Dobiegają końca konsultacje nad ostatecznym kształtem projektu ustawy o polskim Rejestrze Żeglugi Międzynarodowej, zwanym II rejestrem statków. Obecnie trwają konsultacje z armatorami. Projekt podlega jeszcze pewnym modyfikacjom, ale znane są już jego najważniejsze założenia.

Generalnym założeniem II rejestru jest możliwość rejestrowania statków pod polską banderą, ale na zupełnie innych zasadach niż w rejestrze podstawowym. Warunki i koszty eksploatacji znajdujących się w nim jednostek będą zbliżone do stosowanych w rejestrach wygodnych, zwanych tanimi. Mają one zachęcić armatorów do powrotu ze statkami pod polską banderę.

— W przededniu przystąpienia Polski do UE jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia takiego rozwiązania, ponieważ jest ono powszechne w krajach Piętnastki — twierdzi Marek Szymoński, wiceminister infrastruktury ds. gospodarki morskiej.

Nowością w stosunku do istniejących unormowań jest zapis o wprowadzeniu w II rejestrze podatku tonażowego. Ma on zastąpić niemal wszystkie dotychczasowe obciążenia podatkowe, które armator musiał ponosić z tytułu eksploatacji statku. Podatek tonażowy ma wynosić równowartość w złotych, jednostek obliczeniowych od pojemności rejestrowej brutto. Przykładowo, za statek do 2000 DWT przyjęto 1000 jednostek.

W rozdziale dotyczącym podatku tonażowego istnieje również zapis, że armator zobowiązany jest opłacać za zatrudnionych na statku składki ubezpieczeniowe emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe w całości, ale według najniższej obowiązującej stawki. Jednak w umowach o pracę lub układach zbiorowych zawartych przez armatora strony mogą określić korzystniejsze dla pracowników zasady opłacania składek.

Najbardziej kontrowersyjną częścią ustawy jest jej rozdział opisujący zasady zatrudniania załóg w II rejestrze. Jej podstawowy element to wyłączenie dla stosunków pracy na statkach wpisanych do II rejestru szeregu norm powszechnego i morskiego prawa pracy, np. rozwiązania w myśl którego po trzech latach kontrakt z marynarzem podpisany na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

— Celem nowej ustawy jest nie tylko ożywienie działalności żeglugowej w Polsce i ściągnięcie pod polską banderę nowoczesnych statków, ale także poprawa rynku pracy polskich marynarzy. Ma temu służyć artykuł, który wprowadza minimalne wskaźniki procentowe udziału Polaków w załogach na statkach wpisanych do II rejestru. I tak ustawa przewiduje, że w składzie załogi 50 proc. pracowników mających kwalifikacje morskie na poziomie zarządzania i operacyjnym oraz 25 proc. mających kwalifikacje na poziomie pomocniczym muszą stanowić obywatele RP — mówi Marek Szymoński.

Projekt zakłada również zmiany w ustawach dotyczących podatków. Najistotniejsze są zwolnienia dochodów uzyskanych przez armatora z tytułu eksploatacji statku wpisanego do II rejestru z podatku dochodowego, a także zastosowanie do statków morskich preferencyjnej stawki VAT i zwolnienie niektórych usług żeglugowych z tego podatku. Rozwiązania podatkowe muszą jednak być uregulowane odrębną ustawą. Trafi ona do Sejmu, równolegle z ustawą rejestru żeglugi międzynarodowej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bogdan Tychowski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Transport i logistyka / Wprowadzenie II rejestru statków jest coraz bliżej