WSKAŹNIKI-Polska-18 listopada

18-11-2003, 07:30

WSKAŹNIKI-Polska-18 listopada WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne
kraju:

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zawarte w projekcie budżetu na 2004 rok:
2004 2003
Prognoza
PKB (zmiana procentowa) 5,0 3,5
PKB (w mld zł, w cenach bieżących) 861,5 805,1
Eksport (zmiana procentowa) 8,7 8,5
Import (zmiana procentowa) 8,5 6,4
Popyt krajowy (zmiana procentowa) 5,0 2,9
Dynamika cen towarów i usług (średnioroczna) 2,0 0,8
Dynamika cen produkcji sprzedanej (śred.rocz.) 1,7 2,0
Przeciętne wynagrodzenie brutto (zł) 2.290,0 2.201,0
w sektorze przedsiębiorstw 2.416,0 2.331,0
Stopa bezrobocia (proc.) 17,8 18,4
Średnia stopa operacji otwartego rynku 3,7 5,6
Deficyt obrotów bieżących (w mld USD) 8,4 6,5
STRUKTURA BUDŻETU (W MLD ZŁ) 2004 2003
Prognoza Prognoza wykonania
DOCHODY 152,75 152,01
WYDATKI 198,25 193,38
DEFICYT 45,5 38,7
------------------------------------------------------------
GŁÓWNE STOPY PROCENTOWE (w nawiasach ostatnia decyzja):
14-dniowa stopa interwencyjna 5,25 proc. (30.IX - pozostawiona bez zmian)
Stopa redyskontowa 5,75 proc. (30.IX - pozostawiona bez zmian)
Stopa lombardowa 6,75 proc. (30.IX - pozostawiona bez zmian)
Stopa depozytowa 3,75 proc. (30.IX - pozostawiona bez zmian)
NASTAWIENIE: neutralne (zmienione z restrykcyjnego w grudniu 2000 roku)
------------------------------------------------------------
II kw.2003 I kw.2003 2002 IV kw.2002 III kw.2002 II kw.2002
Wzrost PKB 3,8 2,2 1,4 2,2 1,8 0,9
Popyt krajowy 1,9 2,3 0,9 1,3 1,2 1,1
Spożycie indywid. 2,9 1,4 3,3 3,5 3,1 2,9
Akumulacja brutto -3,1 12,7 -6,9 -3,7 -5,6 -5,5
Wartość dodana brutto 3,6 2,0 1,4 2,1 1,9 0,9
W 2002 roku Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyniósł 772,25 miliarda złotych, podał Główny
Urząd Statystyczny (GUS).
------------------------------------------------------------
INFLACJA - CPI (proc.) Październik'03 Wrzesień'03
Zmiana m/m 0,6 0,5
Zmiana r/r 1,3 0,9
ŚREDNIA ROCZNA STOPA INFLACJI W ROKU 2002: 1,9 proc.
INFLACJA BAZOWA Wrzesień'03 Sierpień'03
po wyłączeniu cen żywności i cen paliw 0,9 0,8
po wyłączeniu cen kontrolowanych 0,8 0,5
po wyłączeniu cen o największej zmienności 0,3 0,1
po wyłączeniu cen o najw. zmienn. i paliw 0,0 -0,2
15-procentowa średnia obcięta 1,2 1,0
W drugiej połowie października ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,2
procent w stosunku do poprzednich 15 dni, a w stosunku do drugiej połowy września
wzrosły o 1,5 procent.

CENY PRODUKCJI SPRZEDANEJ (proc.) IX 2003 VIII 2003
Zmiana m/m 0,4 0,3
Zmiana r/r 1,9 1,8
DYNAMIKA PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ (proc.) IX 2003 VIII 2003
Zmiana m/m 13,4 -5,1
Zmiana r/r 11,1 5,9
BEZROBOCIE Wrześ'03 Sier'03
Stopa bezrobocia (proc.) 17,5 17,6
Liczba bezrobotnych (mln) 3,073 3,099
SPRZEDAŻ DETALICZNA (proc.) Sier'03 Lip'03
Zmiana m/m -0,3 3,8
Zmiana r/r 5,5 5,4
SPRZEDAŻ HURTOWA (proc.) Sier'03 Lip'03
Zmiana m/m -3,8 9,2
Zmiana r/r 2,2 2,9
------------------------------------------------------------
RACHUNEK OBROTÓW BIEŻĄCYCH (mln euro): Wrzes'03 Sier'03
Rachunek obrotów bieżących 61 -111
Bilans handlowy -536 -753
Eksport 3.301 2.862
Import 3.837 3.615
UWAGA: Dane podane przez NBP, bazujące na przepływach bankowych.

------------------------------------------------------------
OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO I-IX 2003 Zmiana proc. wobec I-IX 2002
(w mld USD) (w mld euro) (w USD) (w euro)
deficyt handlowy 10,72 9,68
eksport 37,37 33,73 27,1 6,0
import 48,09 43,41 21,1 1,0
Z KRAJAMI UE
deficyt handlowy 3,77 3,38
eksport 25,63 23,15 26,2 5,2
import 29,40 26,53 19,4 -0,4
------------------------------------------------------------
PODAŻ PIENIĄDZA M3 Październik '03 Wrzesień '03
zmiana mies./mies. (w proc.) 1,5 0,6
podaż pieniądza w mld zł 336,24 330,89
Depozyty 283,05 278,29
Należności 263,19 259,99
Zadłużenie netto instytucji
rządowych 69,23 74,47
------------------------------------------------------------
AKTYWA ZAGRANICZNE NETTO (w mld USD) październik'03 wrzesień'03
33,200 33,512
OFICJALNE AKTYWA REZERWOWE październik'03 wrzesień'03
mld USD 33,778 32,898
mld euro 29,023 28,197
------------------------------------------------------------
BUDŻET (mld zł) I-IX 2003 plan na 2003 proc. planu
Deficyt budżetowy 33,08 38,73 85,4
Dochody 109,31 155,70 70,2
Wydatki 142,39 194,43 73,2
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 97 00, fax +48 22 653 97 80,
warsaw.newsroom@reuters.com))

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / WSKAŹNIKI-Polska-18 listopada