Zaczęło się od Fenicjan i Babilończyków

Historia faktoringu jest tak stara, jak historia pieniądza.

Zwykło się mówić, że faktoring to rodzaj transakcji handlowych wykształconych w praktyce anglosaskich instytucji finansowych i przeniesionych na europejski rynek w latach 50. XX wieku. Niektórzy historycy twierdzą jednak, że usługa jest znana od czasu wynalezienia pieniądza. Już starożytni mieszkańcy Babilonii, Fenicji, Grecji czy Rzymu w zdobywaniu określonych dóbr konsumpcyjnych korzystali z pośredników (termin faktor pochodzi od łacińskiego słowa facere odnoszącego się do czynności wykonywanych właśnie przez pośrednika). W XIV wieku kupcy zaczęli masowo stosować ten instrument przy wymianie handlowej między kontynentami. Chodziło o to, by płacić dostawcom za towary, zanim dopłynęły one do Europy (transport drogą morską, a później lądową zajmował niekiedy wiele miesięcy). Rozkwit nowożytnego faktoringu przypada na XVIII stulecie i był związany z kolonizacją Indii przez Imperium Brytyjskie. Przedsiębiorcy i bankierzy występujący w roli pośredników stopniowo łączyli ściąganie należności z przyjęciemryzyka, co oznaczało, że brali na siebie egzekwowanie wierzytelności związanych z dokonanymi już przez wytwórcę transakcjami.

Z czasem faktoring zaczął obejmować coraz większy zakres, m.in. usługi księgowe, wypłacanie zaliczek pieniężnych na poczet przyszłych należności, ocenę wiarygodności kredytowej dłużników czy udzielanie pożyczek na środki obrotowe do dalszej produkcji. Prawdziwy rozkwit faktoringu nastąpił jednak po II wojnie światowej, co sprawiło,że w Europie Zachodniej zaczęły masowo powstawać banki i spółki faktoringowe. Jedną z takich instytucji był założony w 1974 r. we Frankfurcie nad Menem Deutscher Factoring-Yerband, który zrzeszał największe niemieckie spółki tej branży. Podobne stowarzyszenia tworzyli Francuzi i Brytyjczycy. A w latach 80. owocem postępującej globalizacji stały się najpierw światowe związki, a później międzynarodowe grupy faktoringowe na czele z International Factors Group,

Walter E.Heller Factoring czy The Association of British Factors. Historia faktoringu w Polsce rozpoczęła się wraz z transformacją ustrojową. Pierwszych transakcji zbliżonych do faktoringu dokonał w 1990 r. Bank Gospodarstwa Krajowego. Specjalistyczne firmy, działające głównie jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pojawiły się w drugiej połowie lat 90. Główny Urząd Statystyczny po raz pierwszy przeprowadził badania firm z tego rynku dopiero w 2007 r.

1990 W tym roku Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał pierwszych w Polsce transakcji zbliżonych do faktoringu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Mirosław Konkel

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Zaczęło się od Fenicjan i Babilończyków