Zarządy firm upatrują ratunku w finansistach

Materiał ACCA Polska
opublikowano: 29-04-2013, 00:00

Lata globalnego kryzysu sprawiły, że specjaliści od finansów zaczęli odgrywać kluczową rolę w przedsiębiorstwach — wynika z badania ACCA „Finance leaders survey report”

W ostatnich latach diametralnie zmieniły się zadania, jakie stawiane są przed osobami zarządzającymi finansami w firmach, zwłaszcza w dużych korporacjach. Finansiści rzadko kiedy kojarzą się już tylko ze sprawozdawczością finansową i żmudnym rozliczaniem faktur. Obecnie władze finansowe przedsiębiorstw podejmują kluczowe, strategiczne decyzje dotyczące przyszłości swoich organizacji. Coraz częściej to właśnie od dyrektora finansowego zależy przyszłość firmy. To jego kompetencje pozwalają przedsiębiorstwu przetrwać w trudnych, kryzysowych czasach.

Od biurokraty do stratega

Te zmiany w zawodach finansowych obrazuje badanie przeprowadzone przez The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz Institute of Management Accountants (IMA). Na ich zlecenie przebadano 361 osób odpowiadających za zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach, w tym CFO (chief financial officer) i dyrektorów finansowych. Niemal 14 proc. tej próby to respondenci odpowiedzialni za finanse firm z przychodami przekraczającymi 1 mld USD rocznie.

Jak pokazuje badanie, przedsiębiorstwa od swoich finansowych liderów oczekują obecnie przede wszystkim analizy kosztowej. Redukcja wydatków jest priorytetem dla 48 proc. ankietowanych finansistów. Na drugim miejscu znajduje się prognozowanie rozwoju koniunktury gospodarczej i sytuacji finansowej firmy — jako priorytet wskazuje to 45 proc. badanych. W dalszej kolejności od finansistów oczekuje się przeprowadzenia kontroli finansowych (42 proc. wskazań), dokonywania analiz biznesowych (40 proc.) i zarządzania kapitałem (34 proc.). Raportowanie znajduje się dopiero na siódmym miejscu (33 proc.), a rozliczanie podatków na trzynastym (14 proc.).

To pokazuje, że finansiści muszą obecnie raczej dbać o przyszłość firmy i jej długofalowy rozwój niż — jak jeszcze niedawno uważano — zajmować się jedynie jej księgowością. — Rola finansistów w przedsiębiorstwie się zmienia. Obok tradycyjnych funkcji, takich jak raportowanie, pojawił się cały szereg nowych zadań. Przyszłość przestała być tak przewidywalna, jak jeszcze kilka lat temu, dlatego obecnie kładzie się duży nacisk na to, aby decyzje, szczególnie te strategiczne, opierały się na obiektywnych danych, a w tym obszarze kluczowe znaczenie mają dane finansowe — tłumaczy Łukasz Topolnicki, członek ACCA, CFO sieci handlowej Castorama.

W tyle za oczekiwaniami

Badanie ACCA i IMA pokazuje jednak, że wielu finansistów ma problem z wypełnianiem stawianych przed nim nowych zadań. Ankietowani czują, że nie zawsze stają na wysokości zadania, czyli że efektywność realizacji niektórych priorytetów nie jest wysoka. Na przykład, choć redukcja kosztów jest dla respondentów zadaniem numer jeden, skuteczność, z jaką ten cel realizują, oceniają dość nisko — na 3,5 pkt w skali od 1 do 5. Niewiele lepiej jest z prognozowaniem. Choć zarządy firm często wymagają tego od swoich dyrektorówfinansowych, ankietowani przez ACCA i IMA finansiści ocenili skuteczność swoich prognoz zaledwie na 3,6 pkt.

Tymczasem osoby zarządzające finansami czują się mocne w śledzeniu zmian regulacyjnych (tu swoją efektywność ocenili najwyżej, na 4,1 pkt), choć bynajmniej nie jest to dla respondentów obszar priorytetowy — znalazł się dopiero na jedenastym miejscu w „rankingu” priorytetów (jest to ważne zadanie jedynie dla 23 proc. badanych). Ta rozbieżność priorytetów i efektywności pokazuje, że respondenci sami czują, że w pewnych obszarach nie wywiązują się z powierzonej im roli. Dlaczego tak się dzieje? Być może oczekiwania stawiane przez firmy dyrektorom finansowym są zbyt duże. Być może jednak część finansistów po prostu odczuwa brak odpowiedniego przygotowania do sprawowania nowej funkcji — zauważają, że ich wiedza i umiejętności nie zawsze nadążają za oczekiwaniami zarządów. — Potrzebne są nowe kompetencje: umiejętności planowania, przewidywania i strategicznego myślenia. Niezwykle istotna jest także komunikacja. Finansiści muszą umieć porozumiewać się zarówno z partnerami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi — mówi Witold Syrwid, członek ACCA, CFO w firmie nieruchomościowej Cushman & Wakefield. [JKW]

Idea cyklu

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją skupiającą specjalistów z zakresu finansów. Celem ACCA jest oferowanie prestiżowej kwalifikacji zawodowej, a także szerzenie wiedzy, tworzenie dobrych praktyk oraz dzielenie się nimi ze środowiskiem finansowym. ACCA prowadzi szeroką działalność badawczą i publicystyczną. Opracowuje m.in. raporty na tematy, które związane są z globalną gospodarką i zarządzaniem finansami. Dlatego ACCA wspólnie z „Pulsem Biznesu” publikuje cykl artykułów poświęconych tej tematyce.

OKIEM EKSPERTA

Nowe czasy, nowe zadania

MAGDALENA HERNANDEZ

dyrektor zarządzająca ACCA Polska

Rola dyrektorów finansowych, ale też funkcji finansów w firmach ewoluują, a wraz z nimi muszą zmieniać się kompetencje. Nowe wyzwania wymagają od finansistów ścisłej współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi — poczynając od zarządu, poprzez sprzedaż i IT, aż po inwestorów czy audytorów. Finansista musi rozumieć biznes i komunikować się z otoczeniem, mieć dogłębną wiedzę, ale jednocześnie umieć przełożyć język finansów na język biznesu. Działy finansowe potrzebują liderów, którzy potrafią myśleć strategicznie, a prezesi potrzebują partnerów w zarządzaniu, którzy pomogą prowadzić firmę do sukcesu. Coraz częściej poza dyplomem uczelni normą jest posiadanie kwalifikacji zawodowej, która daje nie tylko wiedzę z dziedziny finansów, ale także uczy zarządzania przedsiębiorstwem oraz planowania strategicznego.

Jak zatrudnić dobrego finansistę?

Osoby zajmujące się rekrutacją muszą przy wyborze kandydata brać pod uwagę wiele czynników. Doświadczenie, dyplom renomowanej uczelni, znajomość języków obcych — to wszystko w obecnych czasach standard. Co więc wyróżnia kandydatów? Czego oczekują rekrutujący? Z międzynarodowego badania „The complete finance professional 2013” przeprowadzonego przez ACCA wynika, że od specjalistów z branży finansowej oczekuje się nie tylko wiedzy z zakresu rachunkowości, ale także umiejętność strategicznego spojrzenia na biznes. — Wyraźnie zmienia się podejście do zarządzania finansami. Ponieważ coraz trudniej przewidzieć przyszłość firmy, działy finansowe często uczestniczą nie tylko w rozliczeniu efektów, ale w tworzeniu i realizacji strategii. Potrzebne są nowe kompetencje: umiejętności planowania i strategicznego myślenia. Niezwykle istotna jest także komunikacja — mówi Witold Syrwid, członek ACCA, CFO w Cushman & Wakefield. Jego zdaniem, a także wielu innych członków organizacji, to właśnie kwalifikacja ACCA była dla nich kluczem do zrozumienia roli finansów w firmie.

Wiedza, praktyka i rozwój, czyli co w ACCA cenią pracodawcy

Znaczna część firm działających na terenie Polski to przedstawicielstwa lub spółki córki zagranicznych koncernów. To wymaga od pracowników znajomości międzynarodowych standardów i umiejętności odnalezienia się w globalnym środowisku. — Członkowie i studenci ACCA potrafią nie tylko poruszać się w świecie międzynarodowego biznesu, ale rozumieją też uwarunkowania lokalne. Mają tę samą wiedzę niezależnie od tego, gdzie zdobywali kwalifikację, i posługują się jednolitym światowym standardem pojęć finansowych i biznesowych — mówi Rafał Wiciński, członek ACCA, regionalny dyrektor finansowy Coca-Cola Hellenic. Dlaczego pracodawcy cenią dyplom ACCA? Ponieważ jest potwierdzeniem kilku ważnych informacji o pracowniku: • Osoba z kwalifikacją ACCA posiada wszechstronną wiedzę nie tylko z dziedziny finansów, ale również zarządzania oraz — co najważniejsze — wie, jak ją wykorzystać w praktyce. Program ACCA obejmuje kluczowe zagadnienia, związane z finansami i rachunkowością, a także takie, jak:

budowanie przywództwa, planowanie strategiczne, tworzenie innowacji czy skuteczne zarządzanie relacjami z otoczeniem. • Uzyskanie kwalifikacji wiąże się z podjęciem dużego wysiłku związanego z przygotowaniem się do egzaminu. (Należy zdać 14 egzaminów, które polegają na rozwiązywaniu case studies oraz zaliczyć moduł etyczny).

Oznacza to, że absolwenci ACCA są ambitni, dobrze zorganizowani, lubią wyzwania i potrafią pracować pod presją czasu. • To często urodzeni liderzy — doradzają i szkolą pozostałych. Tytuł członkowski ACCA posiada w Polsce ponad 1,2 tys. osób. Często piastują oni najwyższe stanowiska w strukturach finansowych polskich i międzynarodowych firm — to dyrektorzy finansowi, CFO, CEO, członkowie zarządów, audytorzy, kontrolerzy finansowi. • Osoba z kwalifikacją ACCA przez całą swoją karierę będzie się rozwijać, ponieważ utrzymanie członkostwa w organizacji wiąże się z wymogiem ciągłego pogłębiania wiedzy.

Posiadanie dyplomu ACCA jest coraz częściej nie tylko dodatkowym atutem, lecz także wymogiem — potwierdzają to specjaliści od rekrutacji. — W niektórych przypadkach to warunek konieczny dla kandydatów ubiegających się o stanowiska w działach finansowych, często określany jako „gate keeper” — zauważa Robert Nowakowski, konsultant w firmie doradczej Spencer Stuart. W obecnym świecie, w którym zachodzą tak dynamiczne zmiany w gospodarce, profesjonaliści znający się na finansach odgrywają kluczową rolę w każdej organizacji.

— Studenci i członkowie ACCA są cenionymi pracownikami, dlatego wiele firm wspiera ich w procesie zdobywania kwalifikacji. Pracodawcy często finansują szkolenia i egzaminy, a także udzielają dodatkowych dni wolnych na naukę — mówi Magdalena Hernandez, dyrektor zarządzająca ACCA Polska.

— W naszej firmie działamy według filozofii budowania organizacji od wewnątrz. Dlatego też zdobywanie nowych profesjonalnych kwalifikacji, takich jak ACCA, jest bardzo istotne, zwłaszcza przy obejmowaniu nowych obszarów odpowiedzialności w firmie — dodaje Marcin Sojda, członek ACCA, dyrektor finansowy ds. operacji handlowych w Procter & Gamble.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał ACCA Polska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu